Fotoetsaus

Fotoetsausta tehtiin aiemmin monimutkaisella menetelmällä käyttämällä haitallisia aineita sisältäviä esim: Kodakin tuotteita. Kodak Photo Resist ja sen ohenne ovat sisältävät runsaasti vaarallista glykolieetteriä (metyylisellosolviasetaattia T). Niihin liittyvä kehite sisältää etupäässä ksyleeniä Xn.

Nykyään on yleisesti käytössä  vaarattomampi menetelmä, jossa sprayherkisteaine ruiskutetaan kuparilevylle. Valotuksen jälkeen levy pestään lipeäliuoksessa, syövytetään normaalisti rautakloridissa.

Myös valmiiksi herkistettyjä fotoetsauslevyjä käytetään esim. Mitsui Photo Sensitive Zink Plate.

Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun hankit uusia materiaaleja etenkin ruiskutettavia materiaaleja. Ne voivat sisältää haitallisia tai jopa myrkyllisiä liuottimia. Tässä on mainittu vain yksi yleisesti käytössä oleva sprayherkisteaine. Muitakin vastaavia aineita on.

 

 • Valokopiolakka POSITIV 20 (aerosoli) sisältää mm. dimetyylieetteriä F+, asetonia Xi, F , 2-metoksi-1-metyylietyyli-asetaattia Xi
  Valokopiolakka ärsyttää silmiä, toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Aine on erittäin helposti syttyvää. Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä. Varmista että tuuletus on riittävä (sprayhuuvan käyttö olisi suositeltavaa). Säilytä pakkausta kaukana lämpölähteistä. Lisätietoa: www.crceurope.com/WWWCRC/MSDS/AB28200-9.htm

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu yhdistelmäsuodattimella AX-P2, sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä.

 • Lipeäliuos C, kaustinen sooda, sodium hydrokside, (kehite)
  Lipeän käsittely vaatii erityistä huolellisuutta sekä hyvää suojautumista, koska se on voimakkaasti syövyttävää. Etenkin jauheen muodossa, sen käsittely vaatii erityistä varovaisuutta. Katso:Emäkset

Suojaudu hengityssuojaimella, joka on varustettu hiukkassuodattimella P3 kun käsittelet lipeäjauhetta, sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä.

 • Akvatintahartsi Xn tai asfalttijauhe
  Katso: Muut jauheet ja pölyävät materiaalit
 • Rautakloridi
  Katso:Muut syövytysaineet
 • Älä käytä lasilevyä valokopiolakan kanssa, sillä se edellyttää vaarallisten ammoniumpersulfaatin C, kromihapon O, C ja fluorivetyhapon T+ C, käyttämistä. Älä Käytä.
 • Älä käytä myöskään vaarallisen suolahapon C ja vetyperoksidin C seosta.
Sivun alkuun