Epäorgaaniset hapot

 

valitonmyrkyllisyys

Akuutisti myrkylliset aineet

 

syovyttava

Syövyttävää

 

 

 

 

 

 

 

Suojautuminen happoja vastaan riippuu paljolti käytettävän hapon vahvuudesta sekä määrästä. Kuitenkin pipettipullosta (tai annostelupumpusta) muutaman tipan annosteleminen, jos happo on vahvaa, vaatii silmäsuojaimien käyttöä. Lisää happo aina veteen.

Kun käytät happoja, varmista suojakäsinevalmistajalta, mitkä käsine-materiaalit suojaavat parhaiten käyttämältäsi hapolta. Varusta työhuone silmien huuhtelulaitteella ja suihkulla (esim. käsisuihku) onnettomuuksien varalle. Käytä umpinaisia silmäsuojaimia, pitkähihaista suoja-asua ja muoviesiliinaa sekä hapon kestäviä jalkineita.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
  • Fluorivetyhappo T+, C Fluorivetyhappo on erittäin myrkyllistä hengitettynä, iholla ja nieltynä. Se aiheuttaa vaikeita, tuskallisia vammoja ihoon, silmiin ja limakalvoille. Höyryt voivat aiheuttaa keuhkopöhön. Fluorivetyhappoa käytetään esim. lasin etsauksessa. Älä käytä!

Varustaudu koko tai puolinaamarilla ja kasvovisiirillä (kasvot ja silmät täytyy suojata), jossa on yhdistelmäsuodatin E-P3. Käytä pitkähihaista paksua suojavaatetusta sekä suojakäsineitä.

  • Fosforihappo C Fosforihappo on voimakkaasti ihoa ja silmiä ärsyttävää. Sitä käytetään litografiassa kiven etsaamiseen sekä arabikumiliuoksessa kiven puhdistamiseen painon aikana. Myös eräät serigrafiamateriaalit saattavat sisältää fosforihappoa.

Varustaudu koko tai puolinaamarilla, jossa on yhdistelmäsuodatin B-P3 sekä silmäsuojaimilla ja neopreenisuojakäsineillä.

  • Rikkihappo C Rikkihappo haihtuu niukasti huoneenlämpötilassa. Rikkihappoa kuumennettaessa vapautuu höyryjä, jotka ärsyttävät ylähengitysteitä ja voivat aiheuttaa hengenahdistusta. Rikkihapposumua muodostuu mm. metallien pintakäsittelyssä. Rikkihapposumu ärsyttää ja syövyttää hengitysteitä aiheuttaen polttavaa tunnetta kurkunpäässä jne. Väkevän rikkihapon roiskuminen silmään aiheuttaa vakavia silmävammoja, jopa näönmenetys on mahdollinen. Väkevä rikkihappoliuos syövyttää voimakkaasti ihoa, aiheuttaa syviä ja tuskallisia haavoja, jotka paranevat hitaasti. Rikkihappoa on käytetty metalligrafiikan laattojen puhdistamisessa tai litografiassa alumiinilevyjen korjausliuoksena. Älä käytä.

Varustaudu koko tai puolinaamarilla, jossa on suodatin P3 sekä umpinaisilla silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä. Suositeltuja suojakäsinemateriaaleja ovat butyylikumi, polyeteeni ja etyleenivinyylialkoholi.

  • Typpihappo C Typpihappo voi aiheuttaa äkillisiä hengityselinten ärsytysoireita, keuhkopöhöä, paikallista limakalvojen ärtymistä tai syöpymistä; ihomuutoksia (kosketusihottuma, syöpymä). Typpihappo syövyttää myös hampaiden kiillettä.
  • Typpihappo on ollut perinteinen metalligrafiikan syövytysaine, joka on nykyään korvattu rautakloridilla. Jos vahvalla typpihapolla syövytetään tai "maalataan" grafiikan laattoja, työ pitäisi tehdä vetokaapissa. Täysin suojaavaa kaasusuodatinta vahvalle typpihapolle ei ole saatavana.

Varustaudu koko tai puolinaamarilla, jossa on yhdistelmäsuodatin B2-P3 tai E2-P3 sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä. Suositeltuja suojakäsine-materiaaleja ovat butyylikumi ja neopreeni.

  • Suolahappo (kloorivetyhapon vesiliuos) C (>25 %), Xi (10-25%) Suolahappo syövyttää ja ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Sitä on käytetty perinteisesti osana syövytysaineita, valokuvatekniikoissa sekä patinointiaineena.

Varustaudu koko tai puolinaamarilla, jossa on yhdistelmäsuodatin E2-P3 sekä silmäsuojaimilla ja butyylikumi- tai neopreenisuojakäsineillä.

Huuhtele heti silmään roiskunutta happoa tai emästä vähintään 15 minuuttia vedellä, peitä silmä sidetaitoksella ja mene nopeasti lääkäriin.

Muut syövytysaineet

punainenristi/ensiapuohjeet/myrkytys

Sivun alkuun