Liimat

Seuraavassa luettelossa on useita kemikaaleja, jotka voivat vakuttaa lisääntymisterveyteen ja perimään ja ovat myös vaarallisia luonnolle ja vesieliöille.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F= helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen

  • Epoksiliimat ovat kaksikomponenttituotteita, joissa hartsiosa sisältää nestemäistä bisfenoli A:ta Xn, joka  aiheuttaa iho-oireita ja ihoallergiaa, jos ihoa ei suojata. Epoksituotteiden kovetin, joita ovat mm. amiiniyhdisteet, ovat myös ihoa herkistäviä. Epoksiliimat ja niiden komponentit ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Epoksiliimojen aineosat haihtuvat kuitenkin vain vähän työilmaan, joten pääasiallinen altistuminen tapahtuu ihon kautta. Aineet voivat vaikuttaa myös lisääntymiskykyyn ja perimään ja ovat haitallisia luonnolle ja vesieliöille.

Parhaan suojan epokseille antaa monikerroskäsine 4H, jonka päällä voidaan käyttää otetta parantamaa esim. butyylikäsinettä.

  • Kontaktiliimat: Liuotinohenteisten kontaktiliimojen sideaineena on synteettinen kumi, ja ne sisältävät runsaasti nopeasti haihtuvia orgaanisia liuottimia kuten esim. asetonia F, tolueenia Xn, etyyliasetaattia ja n-heksaania Xn (katso:Liuottimet) sekä luonnonhartseja, kuten kolofonihartsia. Nämä liuottimet ovat hyvin helposti haihtuvia, joten niistä vapautuu nopeasti työilmaan suuria liuotinpitoisuuksia. Edellä mainittujen liuotinhöyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa hengitystieärsytystä, pahoinvointia, huumausta sekä pitempi-aikaisessa altistumisessa hermostovaurioita. Roiskeet ärsyttävät silmiä ja ihoa. Liuottimet ovat helposti syttyviä.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu kaasusuodattimella A2 tai AX (jos liima sisältää paljon asetonia).. Kaasusuodatin on vaihdettava usein, sillä liimojen liuotinhöyry kyllästää (tukkii) sen nopeasti. Käytä myös silmäsuojaimia ja suojakäsineitä (nitriilikumi tai butyylikumi).

  • Syanoakrylaattiliimat (ns. pikaliimat) voivat esim. liimata sormet yhteen. Syanoakrylaatit Xi ovat ärsyttäviä, herkistäviä ja myrkyllisiä. Ne voivat aiheuttaa ihoallergiaa, allergista astmaa ja nuhaa sekä ne ärsyttävät voimakkaasti silmiä.

Suojaudu kaasusuodattimella A2 varustetulla puolinaamarilla sekä kuppimallisilla suojalaseilla ja suojakäsineillä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmiä usean minuutin ajan ja mene sitten lääkäriin.

  • Fenoli- ja ureahartsiliimoja käytetään eniten puutavaran ja puutuotteiden, erityisesti MDF-levyn, vanerin, lastulevyn ja puupalkkien valmistukseen. Liimahartsi valmistetaan kahdesta perusaineosasta, joista toinen on formaldehydi T ja toinen esim. fenoli T tai urea. Fenolihartsit ja formaldehydi aiheuttavat kosketusallergiaa. Tuotteiden sahauspöly sisältää liimaa, jota joutuu helposti kaikkien samassa työtilassa työskentelevien iholle. (Katso kohta: Jauheet/ puupöly).

Suojaudu koko tai puolinaamarilla, joka on varustettu hiukkassuojaimella P3 sekä silmäsuojaimilla, suoja-asulla ja suojakäsineillä kun hiot esim. vanerilevyjä.

  • Vesiohenteiset liimat ovat turvallisin vaihtoehto, mutta ne saattavat sisältää hieman haitallisia aineita. Vesiohenteiset rakennusliimat, dispersioliimat, sisältävät mm. sideaineina akrylaatti- ja polyvinyyliasetaattidispersioita ja saattavat sisältää jonkin verran orgaanisia liuottimia esim. liuotinbensiiniä Xn, tolueenia Xn, etyyliasetaattia Xi, F ja myös glykolieettereitä Xn tai T, esimerkiksi butyyliglykoliasetaattia Xn.
  • Liuottimien yhteispitoisuus on noin 1-5 %, mutta joissakin vesiohenteisissa parkettiliimoissa liuottimien määrä voi olla yli 10 %. Osa liuottimista on ihon läpi imeytyviä (Katso: Liuottimet). Muina haihtuvina aineina voi olla pieniä määriä ammoniakkia Xn ja säilöntäaineita, kuten formaldehydia T vapauttavia aineita ja isotiatsolinoneja (Katso:Säilöntäaineet). Puuliimojen sisältämät säilöntäaineet saattavat olla hengitysteitä ja ihoa ärsyttäviä ja herkistäviä. Formaldehydi voi vaikuttaa lisääntymskykyyn ja perimään.

Suojaudu hengityksensuojaimella, joka on varustettu B2 kaasusuodattimella, jos joudut käyttämään runsaasti liimoja. Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet liimoja.

 

Liimoja onmm. käsitelty sivuilla:

Lattianpäällystäjä

www.householdproducts.nlm.nih.gov

Sivun alkuun