Liuottimet

Vasemmalla olevasta sisällysluettelosta selviää miten orgaaniset liuottimet on jaoteltu. Liuottimilla tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, jotka liuottavat rasvoja ja vaihtelevat kemialliselta koostumukseltaan. Joillakin liuottimilla, esim. liuotinbensiinin, lakkabensiinin, mineraalitärpätin tyyppisillä liuotinseoksilla on useita tuotenimiä riippuen valmistajasta. Alifaattisten hiilivetyjen alta löytyy pitkä luettelo näitä liuottimia. Hakutoimintoa käyttämällä, joidenkin liuottimien kohdalla voi tulla useita, jopa kymmeniä tuloksia. Hakutoiminto ei anna suoraan kemikaalin nimeä vaan otsikon mihin kemialliseen ryhmään (yhdisteisiin), liuotin kuuluu esim. aromaattiset hiilivedyt, ketonit jne.. Eniten tietoa yksittäisistä liuottimista saat näiden otsikoiden alta. Kohdassa Materiaalien merkinnät on tärkeää tietoa liuottimista.

Suunnitelemalla työskentelysi huolellisesti, voit vähentää liuottimien käytön minimiin.

Puhdista työkalut heti käytön jälkeen, jolloin voit selvitä jopa ilman liuottimia. Tarkista kaikki käyttämäsi materiaalit, maalit, lakat jne. etteivät ne sisällä vaarallisia liuottimia. Maaleja ja lakkoja valmistetaan tänä päivänä vesiliukoisena (voivat sisältää hieman liuottimia esim. glykolieettereitä). Yritä löytää turvallisin vaihtoehto esim. Hajuton tärpätti korvaamaan lakkabensiiniä. Jos käytät rakennusmaaleja, vesiliukoinen maali on turvallisin vaihtoehto.

Sivustolla on lueteltu vain osa liuottimien käyttöön liittyvistä vaaroista. Vaikka osassa liuottimista lukee "älä käytä", on lopussa kuitenkin kaiken varalle annettu suojainsuosituksia. Toivottavaa olisi, että taiteilijat ottaisivat varoitukset vakavasti ja korvaisivat myrkylliset liuottimet vähemmän vaarallisilla.

(Katso myös kohta: Liuottimia ja niitä sisältävien materiaalien käsittely)

Työterveyslaitoksen sivuilta saat lisätietoa liuottimista

Myrkytys tilanteessa katso: punainenristi.fi/ensiapuohjeet/myrkytys

Sivun alkuun