Alifaattiset hiilivedyt

liuottimet-edestäliuottimet1liuotimet-takaa-osa

Liuotinbensiinin ja Hajuttoman tärpätin varoitusmerkinnät ovat samat. Jostain syystä liuotinbensiinistä varoitus "luonnolle vaarallinen"  on poistettu.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xiärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
 • Liuotinbensiini Xn, mineraalitärpätti, White Spirit, lakkabensiini, petroleum (UK), lacknafta (Swe), Varsol(UK), Stoddard solvent(USA), VM&P nafta (USA), (kaikkien edellä mainittujen aineiden varoitusmerkit onXn tai T), nämä ovat Liuotinseoksia, jotka koostuvat alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä (n. 15 %). Eri valmistajat nimeävät tämän maaöljytisleen eri tavalla, mutta niitä ei pidä sekoittaa paljon haitallisempaan Tinneriin. Mineraalitärpätti on limakalvoja hengityselimiä ja ihoa ärsyttävä(voi imeytyä ihon läpi) sekä sen höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Pitkäaikainen suurten pitoisuuksien hengittäminen vaikuttaa huumaavasti ja voi aiheuttaa hermostollisia oireita.
 • Useat rakennusmaalit kuten esim. Miranol ja taidegrafiikan "juoksevat pohjustusaineet", suojalakat sekä liuotinpohjaiset painovärit sisältävät runsaasti liuotinbensiiniä.
 • Älä osta ulkomaista liuotinbensiiniä, sillä ne voivat sisältää runsaasti myrkyllisiä liuottimia esim.: aromaattisia hiilivetyjä sekä n-heksaania. Kotimaisista liuotinbensiinivalmisteista saatetaan sanoa esim.. että ne ovat vähäaromaattisia, aromaattivapaita tai mietohajuisia, mutta ne sisältävät käyttöturvallisuustiedotteen mukaan kuitenkin jonkin verran aromaatteja (< 2 %). Taidemateriaaliliikkeissä myytävän Hajuttoman tärpätin aromaattipitoisuus on < 1 %. Ero vaikuttaa pieneltä, mutta aromaatit vaikuttavat aineen haihtuvuuteen, eli mitä enemmän sitä on huone ilmassa, sitä haitallisempaa se on. Jos ohennat liuottimella esim. pohjustusainetta ja pinta kuivuu muutamassa minuutissa, liuotin sisältää silloin jotain vaarallista ainetta esim. aromaattisia hiilivetyjä kuten bentseeniä, ksyleeniä ja tolueenia tai kloroformia, n-heksaania jne.. Juoksevalla pohjustusaineella käsiteltyjen laattojen kuivaus vaatii aina hyvin tuuletettua tilaa. Suomalaisten mineraalitärpättien bentseenipitoisuus on ollut alle 0,1 % jo 1960-luvulta lähtien. Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun hankit liuotinseoksia.
 • On tavallista että aineen sisältämästä liuottimesta käytetään yleistä nimikettä esim.: maaöljytisle (petroleum distillates) tai esim. teollisuusbensiini (vetykäsitelty, raskas) Xn tai T. Ne ovat liuotinbensiinin (mineraalitärpätin) tapaisia liuotinseoksia, jotka saattavat sisältää myös aromaattisia hiilivetyjä sekä n-heksaania (yleensä >0,1 %). Raaka-aineesta ja tuotantomenetelmistä riippuen aineen, koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi.
 • Bentseeniä on korvattu liuotinseoksissa viime vuosina jonkun verran glykolieettereillä. Määrät voivat olla niin pieniä, ettei niitä tarvitse mainita käyttöturvallisuustiedotteessa. Katso Glykolieetterit.

Työskentely edellä mainittujen liuotinseosten kanssa, kun käytät niitä runsaasti, vaatii A-tyypin kaasusuodattimella varustetun hengityksensuojaimen käyttöä tai hyvää kohdepoistoa. Ruiskumaalauksessa käytä yhdistelmäsuojainta A2P2 sekä silmäsuojaimia. Nitriilisuojakäsineet (kemikaalikäsineet) sopivat kaikille edellä mainituille liuottimille. Nämä liuottimet voivat imeytyä ihon läpi, kun iho on hyvin kuiva, ärtynyt tai rikkoutunut.

 • N-heksaani (heksaani) ja sen isomeerit
  Xn, F (helposti syttyvää) N-heksaani on tunnettu voimakkaasti keskushermostoon ja erityisesti ääreishermostoon vaikuttava, johtaen polyneuropatiaan (alentunut kipu-, kosketus-, lämpö- ja värinätunto). Toistuva tai pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Heksaania esiintyy usein liimoissa ja liuotinseoksissa. Aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Älä käytä.

suojaudu hengityssuojaimella, joka on varustettu kaasusuodattimella AX (ruiskumaalauksessa AXP2 yhdistelmäsuodatin sekä silmäsuojaimet)) sekä käytä nitriilisuojakäsineitä (kemikaalikäsineet).

Raskaana oleva ei saa työskennellä tilassa, jossa käytetään yllämainittuja liuottimia.

 • Heptaani F Heptaani on vaarattomampia hiilivetyliuottimia. Se on kuitenkin helposti syttyvää.
 • Kerosiini Xn, F (lamppuöljy) Aine ärsyttää lievästi ihoa ja hengitysteitä.
 • Petroli (valopetroli, lamppuöljy) Xn, F (helposti syttyvää) Valopetroli on kotimainen valmiste. Aine voi ärsyttää (pieninä pitoisuuksina) lievästi ihoa ja hengitysteitä. Lamppuöljyt ovat aiheuttaneet eniten lasten myrkytystapauksia Suomessa (aineen nauttimisen seurauksena). Säilytä liuotinta aina alkuperäisessä astiassa poissa lasten ulottuvilta.
 • Hajuton tärpätti (aromaattivapaa liuotinbensiini)
  Xn (aromaattipitoisuus <1 %) Hajuton tärpätti on melko vaaraton liuotinaine. Se on hyvä puhdistusaine, mutta käytä sitäkin vain pieniä määriä kerrallaan. Suurina pitoisuuksina se on haitallista hengitettynä, joten sama kaikkia liuottimia koskeva ohje pätee myös hajuttoman tärpätin kohdalla: Käytä hajutonta tärpättiä vain pieniä määriä kerrallaan, hyvin tuuletetussa tilassa. Hajuton tärpätti vaatii myös suojakäsineiden käyttöä. Koska hajuttoman tärpätin tuoksu ei varoita, säilytä hajutonta tärpättiä mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa tai merkitse säilytysastia aina selvästi. Muista, että hajuton tärpättikin on palovaarallinen aine.
 • Niin kutsuttuja "aromaattivapaita" liuotinbensiinejä myydään eri maissa useilla eri nimillä, nämä liuotinseokset saattavat kuitenkin sisältää haitallisia aromaatteja enemmän kuin 1%.

Työskentely edellä mainittujen liuottimien kanssa, kun käytät niitä runsaasti, vaatii A-tyypin kaasusuodattimella varustetun hengityksensuojaimen käyttöä tai hyvää kohdepoistoa. Ruiskumaalauksessa käytä yhdistelmäsuojainta A2P2 sekä silmäsuojaimia. Nitriilisuojakäsineet (kemikaalikäsineet) sopivat kaikille edellä mainituille liuottimille. Nämä liuottimet voivat imeytyä ihon läpi, kun iho on hyvin kuiva, ärtynyt tai rikkoutunut.

Sivun alkuun