Alkoholit

Älä käytä seuraavia myrkyllisiä aineita:

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xiärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
  • Metanoli, metyylialkoholi T, F Altistuminen pienillekin määrille metanolia voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, huonovointisuutta sekä silmä-ärsytystä. Hyvin suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa näköhäiriöitä. Se on voimakkaasti keskushermostoon vaikuttava aine. Metanoli imeytyy herkästi ihon läpi. Nautittuna metanoli on hengenvaarallista (metanolin mieto tuoksu ei varoita aineen vaarallisuudesta). Metanolia on käytetty puhdistusaineena fotomenetelmissä sekä sellakan(shellac) liuotinaineena eräissä taidegrafiikan suojalakoissa esim. Straw Hat Varnish. Käytä metanolin sijasta etanolia.
  • Methylated spirits (Denatured alcohol USA, johon on lisätty denaturoitu aine) on etanolin ja metanolin sekoitus. Tätä käytetään myös sellakan liuotinaineena. Katso metanolin varoitukset.

Metanoli vaatii suojautumista kaasusuodattimella AX varustetulla koko- tai puolinaamarilla, silmäsuojaimien sekä neopreenikäsineiden käyttöä.

 

Korvaa myrkyllinen metanoli vähemmän vaarallisilla kuten:

  • Etanoli, sprii, etyylialkoholi (Sinol) F Pitkäaikainen altistus sekä suurien määrien hengittäminen voi aiheuttaa limakalvoärsytystä, päänsärkyä, huimausta huonovointisuutta sekä vaikuttaa huumaavasti keskushermostoon. Työskentele hyvin tuuletetussa tilassa tai käytä hengityksensuojainta, kun esim. puhdistat Sinolilla suuria laattoja akvatintahartsista.
  • Isopropanoli, isopropyylialkoholi F Suurina määrinä keskus-hermostoa lamaannuttava. Imeytyy herkästi ihon läpi.
  • Isobutanoli Xi Isobutanoli ärsyttää hengityselimiä ja ihoa sekä aiheuttaa vakavan silmävaurion. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Aine on herkästi syttyvää.
  • Butanoli F Butanoli on herkästi syttyvää. Ainetta on usein spraytuotteissa.

Suojaudu kaasusuodattimella A2 varustetulla koko- tai puolinaamarilla, kun käytät runsaasti Sinolia tai isopropanolia sekä käytä aina nitriilikäsineitä näiden liuottimien kanssa.

Huom.: Raskaana olevien tulee välttää kaikkien tällä sivulla olevien aineiden käyttöä.

Sivun alkuun