Glykolieetterit (etyyliglykolit)

Älä käytä tässä osiossa lueteltuja liuottimia. Seuraavassa on lueteltu vain osa liuottimien käyttöön liittyvistä vaaroista. Vaikka liuottimien perässä lukee "älä käytä", on kuitenkin kaikille liuottimille annettu suojainsuosituksia. Toivottavaa olisi, että taiteilijat ottaisivat varoitukset vakavasti ja korvaisivat myrkylliset liuottimet vähemmän vaarallisilla.

Tähän ryhmään kuuluu runsaasti eri liuottimia ja samalla liuottimella voi olla myös paljon eri nimiä, joista tässä on mainittu vain käytetyimmät. Jos etsimäsi liuottimen nimi muistuttaa jotain alla mainituista, varminta tietoa saat sivuilta http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit

  • 2-Etoksietanoli, sellosolvi, oksitoli T Tämä liuotin on hyvin myrkyllistä hengitettynä sekä ihon läpi imeytyessään. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Eräät liuotinpohjaiset silkkipainomateriaalit saattavat sisältää 2-etoksi-etanolia. Älä käytä.
  • 2-Etoksietyyliasetaatti, sellosolviasetaatti, oksitoliasetaatti T Tämä liuotin on hyvin myrkyllistä hengitettynä sekä ihon läpi imeytyessään. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Eräät liuotinpohjaiset silkkipainomateriaalit saattavat sisältää 2-etoksietyyliasetaattia. Älä käytä.
  • 2-Metoksietanoli, metyylisellosolvi T Tämä liuotin on hyvin myrkyllistä hengitettynä sekä ihon läpi imeytyessään. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Eräät liuotinpohjaiset silkkipainomateriaalit saattavat sisältää tätä ainetta. Älä käytä.
  • 2-Metoksietyyliasetaatti T Tämä liuotin on hyvin myrkyllistä hengitettynä sekä ihon läpi imeytyessään. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Eräät liuotinpohjaiset silkkipaino-materiaalit saattavat sisältää. Älä käytä.
  • 1-Metoksi-2-propanoli, Proxitol Haitat pienemmät kuin muilla glykolieettereillä. Varoitukset: syttyvää, herkistävää.

Suojaudu kaasusuodattimella A varustetulla koko tai puolinaamarilla, kun käytät glykolieettereitä. Käytä silmäsuojaimia ja yhdistelmäsuodatinta AP2, kun ruiskutat näitä liuottimia sisältäviä materiaaleja. Käytä aina suojakäsineitä (nitriili, neopreeni, butyylikumi, PVA tai etyleenivinyylialkoholi) kun käsittelet glykolieettereitä.

Sivun alkuun