Ensiapu

 

Vakavampien tapaturmien varalta riittävästä ensiavusta huolehtiminen on tärkeää. Hanki itsellesi ensiapukoulutusta, etenkin jos opetat lapsia tai vanhuksia.

 • Työhuoneessa on hyvä olla hyvin varustettu ensiapukaappi, jonka sisältö on suhteutettu työtilassa työskentelevien määrään. Pidä aina esillä yleinen hätänumero 112 sekä terveyskeskuksen ja päivystyksen puhelinnumero. Pienemmissä onnettomuuksissa riittää terveyskeskuksessa käynti.
 • Isommissa työhuoneissa tulisi jonkun olla vastuussa ensiavusta ja ensiapukaapin varustuksen täydentämisestä. Ensiapukaapissa tulisi olla ohjeet, siltä varalta, ettei paikalla ole ensiaputaitoista neuvomassa. Yksittäisen taiteilijan työtilassa minimivaatimuksena on SPR:n isompi pakkaus tai auton ensiapulaukku. Taidemaalarille riittää SPR:n taskupakkaus. Opetustiloissa, joissa opetetaan lapsia ja nuoria, seinällä olisi hyvä olla selkeät ensiapuohjeet heti nähtävänä.
 • Kuvanveistäjän ateljeessa olisi huomioitava työn vaarallisuus ensiaputarvikkeita hankittaessa. Taidegraafikoille ja kuvanveistäjille lisävarusteena täytyisi olla silmien huuhtelulaite ja käsisuihku poistamaan päälle kaatunut esim. syövyttävä aine. Hätäsuihkua tuskin harvalla on varaa hankkia.  Käsisuihku on myös hyvä, jos tuli tarttuu vaatteisiisi. Pinnallista palovammaa tulisi jäähdyttää välittömästi kymmemen minuuttia juoksevan, viileän veden alla.
 • Sammutuspeite on hyvä olla joka työtilassa. Ohjeet sen käytöstä pitää lukea heti peitteen hankkimisen jälkeen.

Seuraavat ohjeet eivät ole ehdottomia eikä niitä korvaa hyväksytty ensiapukurssi.

Haavat:

 1. Lääkärin hoitoa vaativia haavoja ovat: haava, jossa epäillään olevan vieras esine, haavat joihin joutunut likaa, hiekkaa tms., sekä runsaasti vuotavat haavat syvät pistohaavat.
 2. Vierasta esinettä ei saa itse poistaa, likaantunutta haavaa ei puhdisteta onnettomuuspaikalla.
 3. Myös jäykkäkouristusrokotteen voimassaolo on syytä tarkistaa.

Haavan hoito

 1. Tyrehdytä verenvuoto nostamalla vertavuotava kohta ylös. Paina peukalolla tai sormin suoraan haavaan.
 2. Jos verenvuoto jatkuu, sido haava ja pysäytä vuoto painesiteen avulla: aseta sidetaitoksen päälle painoksi jokin kiinteä esine ja kiinnitä se tukevasti, mutta ei liian kireästi joustositeellä tai esim. huivilla. Tue raaja kohoasentoon
 3. Isommissa vuodoissa aseta potilas välittömästi pitkälleen.
 4. Raju verenvuoto voidaan tyrehdyttää leveällä kiristyssiteellä asettamalla se aivan vuotokohdan yläpuolelle (jos raaja on kohollaan, haavan alapuolelle), jotta mahdollisimman pieni osa raajoista jäisi ilman verta. Kiristyssidettä ei saa löysätä, vaikka se tuottaisi kipua.
 5. Sellaisissa vammoissa kuten raajanosan irtileikkaantuminen, tyrehdytä verenvuoto ja sido tynkä kiristyssiteellä. Tarkkaile sokin oireita ja aloita sokin ensiapu (katso jäljempänä). pidä irtileikkaantunut osa puhtaana ja pane se muovipussiin ja muovipussi jäävedellä täytettyyn toiseen muovipussiin tai astiaan. Kuljeta potilas hoitoon vammautunut raaja kohollaan mahdollisimman nopeasti.

Silmävammat:

Jos on vaara saada silmävaurioita esim. syövyttävien liuosten roiskeista, hitsausliekeistä yms., tulisi työhuoneessa olla silmien pesupaikka.  Valmiit silmien huuhtelupullot ovat epäkäytännöllisiä, koska ne menevät nopeasti vanhaksi ja niihin täytyy vaihtaa puhdistettua vettä usein jopa kerran viikossa. Joihinkin pulloihin vettä ei pysty edes vaihtamaa..

 1. Roska silmässä: silmää ei saa hangata. Huuhtele silmää juoksevassa tai muuten puhtaassa vedessä. Silmää olisi hyvä räpytellä huuhtelun aikana. Jos roska on juuttunut kiinni, lääkärissä käynti on tarpeen.
 2. Silmään roiskunut kemikaali: Kaikki kemikaalit aiheuttavat vaurioita silmässä. Huuhtele silmää välittömästi vedellä 15-30 minuuttia. Peitä silmä kevyellä sidetaitoksella ja mene sitten lääkäriin.
 3. Haava tai ruhje silmässä: Silmään seutuun osunut isku voi vahingoittaa silmää. Silmään osunut kevytkin raapaisu voi olla vaarallinen. Peitä vaurioitunut silmä sidetaitoksella ja hakeudu kiireesti lääkäriin.
 4. Palovammat silmissä: jäähdytä viileällä, juoksevalla vedellä. Peitä silmät kevyellä sidoksella kuljetuksen ajaksi.
 5. Hitsausvamma: oireena on se, että silmät ovat kyyneleiset ja punoittavat. Peitä molemmat silmät ja lepää. Jos oireet eivät mene ohi vuorokaudessa, mene lääkäriin.

Myrkytys

 1. Ota välittömästi selvää, mitä myrkkyä uhri on nauttinut.
 2. Toimita lääkintä henkilökunnalle myrkystä näyte tai kuva etiketistä ja uhrin sylkeä tai oksennusta.
 3. Kysy tarvittaessa neuvoa myrkytystietokeskuksesta tai lähimmältä lääkäriltä.
 4. Älä okseta myrkkyä niellyttä ennen kuin olet selvillä voiko sitä ylipäätään tehdä tai onko se tarpeellista. Nielua ärsytetään sormin ja päätä taivutetaan alaspäin oksennusreaktion aikaansaamiseksi.
 5. Oksettamista ei saa tehdä, jos potilas on tajuton, tokkurainen tai hän kouristelee.
 6. Syövyttävien aineiden tai orgaanisten liuottimien ollessa kysymyksessä, oksettamista ei saa tehdä.
 7. Jos potilas on saanut ärsyttävää myrkkyä hengittämällä sitä keuhkoihinsa, vie hänet nopeasti vaara-alueen ulkopuolelle ja aseta hänet lepoon puoli-istuvaan asentoon. Toimita hänet nopeasti lääkäriin.

myrkytystietokeskus

Syövyttävien aineiden ja orgaanisten liuottimien aiheuttamat myrkytykset vaativat erityistoimenpiteitä

 1. Jos potilas on nauttinut vahvaa happoa tai emästä (esim. lipeää), älä okseta! Sen sijaan voit antaa vettä tai maitoa myrkyn laimentamiseksi.
 2. Myöskään orgaanisten liuottimien (esim. tärpätti) myrkytyksissä ei saa oksettaa, koska se voi kuljettaa liuotinainetta keuhkoihin, mistä aiheutuu hengenvaara. Sen sijaan myrkyn imeytymisen estämiseksi voit antaa kermaa tai sulatettua jäätelöä.
 3. Näiden toimenpiteiden jälkeen potilas on vietävä kiireesti lääkäriin.

Palovammat

Lääkärin hoitoa vaativat palovammat ovat: kämmentä suurempi toisen asteen (rakkuloilla) palovamma, kaikki kolmannen asteen (hiiltynyt) palovammat, sähköpalovammat, käsien ja kasvojen palovammat muita palovammoja useammin sekä palokaasuja hengittäneiden vammat.

 1. Tukahduta tuli ensin huovalla tai matolla. Katso sammutuspeitteet. Sähkölaitteen aiheuttamassa palossa, katkaise virta ennen muita toimenpiteitä.
 2. Jäähdytä palanut alue huuhtelemalla sitä juoksevassa viileässä vedessä tai upottamalla se veteen n. kymmenen minuuttia. Näin estät vamman laajenemisen. Tämän jälkeen laita suojaava puhdas side esim. apteekista saatava voideside.
 3. Jos palanut alue on yli 20 % ihon pinta-alasta, jäähdytä vammaa vain hetken, ettei jäähdytys johda alilämpöisyyteen.
 4. Älä puhkaise rakkuloita,
 5. Tue palanut raja kohoasentoon. Jos vamma on hengitysteissä, aseta potilas puoli-istuvaan asentoon odottaessasi sairaankuljetusta.

Kotona hoidettavat pienet palovammat

 1. Jäähdytä palovamma juoksevalla, viileällä vedellä n. 20-30 minuuttia.
 2. Peitä vamma puhtaalla siteellä. Hanki apteekista palovammojen hoitoon tarkoitettuja voidesidoksia.
 3. Pidä side vamman päällä noin kolme vuorokautta. Jos siteen läpi tihkuu nestettä, lisää sideharsoa. Vaihda side 2-3 vuorokauden välein.
 4. Jos vamma alkaa tulehtua, näytä se lääkärille.

 Sähkötapaturma

Voimakas sähköisku voi aiheuttaa hengitys- ja sydämenpysähdyksen, tajuttomuuden tai vakavia palovammoja. Sähköiskun seuraukset ovat riippuvaisia jännitteestä ja virran voimakkuudesta.

 1. Katkaise virta koskettamatta uhria tai laitetta, jotta et saisi itsekin sähköiskua. Ellet yllä virtalähteeseen, katkaise virta sähköä johtamattomalla välineellä esim. kokopuisella tuolilla tai puuviivaimella ym..
 2. Jos potilas on tajuton, mutta hengittää ja syke tuntuu, käännä hänet kylkiasentoon.
 3. Jos uhri ei hengitä ja sydän ei toimi, aloita heti puhallus- ja paineluelvytys.
 4. Huuda apua tai soita 112 hätänumeroon.

Tajuton potilas

Tajuton potilas on aina vaarassa tukehtua. Tajunnan häiriöt saattavat johtua esim. vammasta (kaatuminen ja putoaminen), sairaskohtauksesta tai myrkytyksestä.

 1. Todettuasi, että tajuton potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon.
 2. Varmista hengityksenkulku
 3. Aloita tarvittaessa elvytys
 4. Älä koskaan anna tajuttomalle mitään syötävää tai juotavaa.
 5. Toimita potilas välittömästi hoitoon.

Sokki

Sokki on verenkierron häiriötila joka voi johtaa solujen hapen puutteeseen. Sokki voi johtua rajusta verenvuodosta, laajojen palovammojen nestehukasta, myrkytyksestä, voimakkaasta allergisesta  reaktiosta ym.. Sokin oireita ovat kylmähiki, kylmät raajat, levoton sekava olo, janon tunne ja tajunnan heikkeneminen vähitellen.

 1. Aseta potilas pitkälleen
 2. Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot, sillä verenvuoto on usein sokin syy.
 3. Kohota potilaan alaraajat.
 4. Suojaa kylmältä.
 5. Rauhoita potilasta.
 6. Seuraa sokin oireiden kehittymistä.
 7. Soita 112. Järjestä potilaalle heti kuljetus ensiapuun.
 8. Älä anna mitään suunkautta, vaikka potilas valittaisi esim. janoa.

 

 

Sivun alkuun