Kohdepoistolaitteet ja LVI-suunnittelu

Kohdepoistaja-2

työhuone-litopöytä-8

Kohdepoitolaitteet ovat usein liian kalliita tai sopimattomia kysymyksessä olevaan tilaan. Tämä laite on selvästi omatekoinen.

 

 

 

 

 

 

Teollisuustiloissa on yleensä valmiina jonkinlainen keskusilmastointi.

 • Keskusilmastointi yksinään soveltuu huonosti taidetyöskentelyyn. Se voi esim. siirtää saasteita tilasta toiseen. Ilmanvaihdon tulee olla toiminnassa jatkuvasti, vähintään minimiteholla. Myös keskusilmastointi vaatii säännöllistä huoltoa.
 • Jos käytät paljon liuottimia tai niitä sisältäviä materiaaleja sekä teet työvaiheita, joissa kuluu paljon liuottimia esim.silkkipaino- ja lito-offsetvärejä, turvallisinta on hankkia kohdeimuri, niin kutsuttu "imukärsä", jota voi liikutella työkohteesta toiseen. Kohdeimuri imee saastuneen ilman, ennekuin se leviää huoneeseen.
 • Kohdepoistolaitteita ei saa yhdistää keskusilmastointiin, koska teho ei yleensä ole riittävä sekä saasteet voivat levitä muihin tiloihin. Saastunut ilma täytyy poistaa suoraan ulkotilaan, joten kaikkiin tiloihin sitä ei voi rakentaa.

Kun käytät hengityksensuojainta esim. puolinaamaria liuottimien tai happojen kanssa, varmista, ettet altista haitallisille kaasuille muita huoneessa olevia.

 • Laboratoriokäyttöön suunnitellut vetokaapit voivat olla kalliita (vetokaappeja voi saada edullisesti käytettyinä esim. kemianlaitoksista) ja epäkäytännöllisiä. Vetokaapin ideana on se, että kaappiin laitetaan vain kädet eli ylösnostettava ovi on työskentelyn aikana mahdollisimman alhaalla, estäen myrkyllisten kaasujen pääsyn hengitysteihin. Jos käytät vetokaappia eri työvaiheisiin, älä säilytä kaapissa kemikaaleja (yhtyeen-sopimattomat kemikaalit voivat aiheuttaa räjähdyksen).
 • Vetokaapit ovat yleensä melko pienikokoisia, joten yhteistyöhuoneissa ja oppilaitoksissa niitä pitäisi olla useita, eri työvaiheita ja kemikaaleja varten. Hyvin suunnitellut vetokaapit sopivat pimiötyöskentelyyn tai kun käytetään syövytysaineena vaarallisia kemikaaleja esim. typpihappoa. Jos vetokaappia käytetään kohdepoistajana syövytysaltaiden yhteydessä, tulisi käyttää haponkestävää terästä (ruostumatonteräs ei kestä esim. happoja ja rautakloridia).
 • Rautakloridi, kun sitä käytetään huoneen lämpöisenä, ei tarvitse mitään kohdepoistoa.
 • Myös hyvin pölyävissä töissä täytyy käyttää kohdepoistoa, joka on vartavasten suunniteltu hienojakoisen pölyn poistoon. Kohdepoistaja vaatii hyvät suodattimet, jotka täytyy vaihtaa säännöllisesti.

Hyvän vetokaapin ominaisuuksia ovat esim.:

 • Kaapissa on kevyesti avautuva, sulkeutuva ja haluttuun asentoon pysähtyvä etuseinän liukuluukku.
 • Vetokaapin pinnat kestävät syövyttäviä aineita ja ne ovat helppo pitää puhtaina.
 • Kaappi on valaistu sisältä.
 • Korvaava ilma on lämmitettyä
 • Poistopuhallin sijaitsee kaapin takaseinän alaosassa.

Vetokaapeista saat tietoa mm.:   www.ourex.fi/

Biosafety cabinet

 • Erillisellä teleskooppiletkulla, poistopuhaltimella ja imuhuuvalla varustetut kohdeilmanpoistolaitteet, jotka sieppaavat saastuneen ilman ennen kuin se ehtii levitä työtilaan, ovat huomattavasti monipuolisempia kuin vetokaapit esim. silloin kun käsitellään liuottimia tai ruiskutetaan maaleja tai lakkoja. Sijoita kohdepoistaja siten, että se sijaitsee mahdollisimman lähellä työkohdetta ja vetää saastuneen ilman poispäin kasvoiltasi.
 • Työhuoneissa on vieläkin yleisesti käytössä kohdeimureita (imuhuuvat), jotka on sijoitettu työskentelytilan yläpuolelle, jolloin työskentelijä tietämättään altistuu käyttämilleen kemikaaleille. Matalilla väliseinillä voi estää häiriö virtauksia ja parantaa kohdepoiston tehoa.
 • Kun käytetään paljon ruiskutettavia materiaaleja, työtilassa pitäisi olla sprayhuuva (ruiskutuskaappi), jonka voi liittää esim. teleskooppiletkuun.   Katso: http://www.ourex.fi/
 • Moniin tiloihin kohdepoistajia on kuitenkin vaikea rakentaa. Julkisivukohtaiset määräykset saattavat estää kaikki ulos näkyvät muutokset. (LVI-suunnittelija voi ratkaista tämänkin ongelman.) Toinen ongelma on laitteiden kalleus, sillä kun kohdepoistajia rakennetaan, säästöyritykset eivät kannata.
 • Olen joutunut opetustiloissa käyttämään kohdepoistajia, jotka ovat niin äänekkäitä, ettei normaali puhe kuulu tai ne ovat niin tehottomia, etteivät ne oikeastaan poista ollenkaan saastunutta ilmaa. Usein laitteet on väärin suunniteltuja esim. ne sijoitettu liian ylös työkohteen yläpuolelle eikä niitä pysty liikuttelemaan.
 • Tavallisin säästö tai virhe on, että korvausilmaa ei tule ollenkaan poistetun ilman tilalle. Korvaava tuloilma puuttuu yleensä pienistä erillisistä työtiloista, esim. valokuvalaboratorioista. Ilman puutteen huomaa nopeasti, kun imurin laittaa päälle, voi tulla huono olo. On varmaan naivisti ajateltu, että ovea voi työskentelyn aikana pitää auki. Tuloilma olisi johdettava ulkotiloista ja sen pitäisi olla puhdistettua ja lämmitettyä. Jos tuloilma on sisäilmaa viileämpää, se lisää vedon tuntua työtilassa. Viileä ilma ei sovellu esim. grafiikan laatan syövytykseen.
 • Jos teet pölyäviä työvaiheita, älä pidä kohdeimuria päällä (jos sitä ei ole suunniteltu pölyn poistoon), älä käytä tuulettimia tai lämpöpuhaltimia työhuoneessa, sillä ne lisäävät pölyn leviämistä. Pölyävään työhön esim. hiontatyöt, sopivat parhaiten suodattimella ja räjähdyssuojaimella varustetut imurit, jotka voidaan liittää suoraan laitteeseen.
 • Akvatintapölytyshuoneessa kohdepoistosta ei ole mitään hyötyä, se vain levittää ja nostaa pölyä. Akvatintapölytyksessä hienojakoisen pölyn pitäisi laskeutua tasaisesti laatalle, jopa pieni veto (esim. kylmä ikkunapinta) saattaa haitata tätä työvaihetta. Erillisessä pölytyshuoneessa täytyy olla kuitenkin ainakin vähäinen ilmanvaihto. Vetoa pystyy poistamaan koteloimalla käsipölytysalue esim. vanerikehikolla.

 

Opetus Kehikko jauheiden käsittelyyn

Pölyn käsittelylaatikko. Kannessa täytyy olla     erikoisaranat, niin että se pysyy tarvittaessa ylhäällä.

opetus, kohdepoisto copy

Kohdepoistolaite värin sekoitusta varten, mutta se toimi myös ruiskukaappina.

Yhteistyöhuoneissa ja opetustiloissa tulisi aina olla mahdollisuus kohdepoistolaitteenym.  käyttöön, ettei esim. haitallisten aineiden käyttäjä altistaisi muita tilassa työskenteleviä.

Kun käytät hengityksensuojainta esim. puolinaamaria liuottimien tai happojen kanssa, varmista, ettet altista haitallisille kaasuille muita huoneessa olevia.

Sivun alkuun