Hiomatyöt

  • Sähköiset hiontatyöt, erityisesti puun ja metallin hiominen vaatii hyvää suojautumista, hengitys- ja silmäsuojaimien käyttöä.
  • Suosi märkähiontaa tai isommissa töissä pitäisi olla hiomalaitteeseen liitetty pölyn kokonaan poistava imuri. Näitä ovat räjähdyssuojatut imurit pölypusseineen, jotka voidaan liittää erilaisin suulakkein suoraan hiomalaitteeseen).
  • Useiden puumateriaalien hiontapöly on haitallista, silmiä, ihoa ja hengitysteitä ärsyttävää tai herkistävää, astmaa tai jopa syöpää aiheuttavaa(erityisesti tammesta ja pyökistä lähtöisin oleva pöly). Työterveyslaitoksen tekemissä tutkimuksissa havaittiin puupölyaltistuneilla pitkittynyttä nuhaa ja yskää sekä nenän toiminnan muutoksia.Kotimaisista puulajeista peräisin oleville pölyille altistuneilla todettiin hengitystieoireita jo pienillä altistustasoilla.www.ttl.fi - Puupöly
  • Synteettiset hartsiliimat, joita käytetään vanerin, lastulevyn ja kuitulevyn valmistukseen, sisältävät vapaata formaldehydiä vaihtelevia määriä (n. alle 2 %). Formaldehydi voi aiheuttaa hengitystie oireita, allergiaa sekä astmaa. Synteettiset hartsiliimat voivat aiheuttaa kosketusallergiaa.
  • Eri materiaalien hiontatyöt vaativat täysin omat tilansa ja täydellistä suojautumista pölyhaittoja vastaan. Useat kuvanveistäjät työskentelevätkin mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Ulkotilassakin työskentely vaatii hyvää suojautumista ja oikeaa pukeutumista.
  • Märkäporaus ja - hionta kivitöissä ovat esimerkkejä pölyn-torjunnasta.
Sivun alkuun