Oireiden aiheuttajat

Jos äärimmäisistä varotoimenpiteistä huolimatta taiteilija saa esim. hengitystieoireita tai ihottumaa, syynä voi olla materiaalien lisäksi vääränlainen suojautuminen tai työtilan huono ilmanlaatu. Saadakseen syyn selville, täytyy taiteilijan täysin välttää työskentelyä ja työhuoneessa oloa jonkin aikaa (vähintään viikonlopun ajan). Jos oireet poistuvat kokonaan tauon aikana ja palaavat taas työhuoneessa, voi syytä etsiä käyttämistäsi materiaaleista tai itse työtilasta. Syynä voi olla myös huono materiaalien varastointi tai huonot työskentelytavat. (Katso kohta: Työtilan sisäilma)

  • Jos oireet jatkuvat, vaikka tarvittavat korjaukset työtilassa on tehty tai työtilan ilmanlaadusta ei löydy vikaa, joku käyttämäsi materiaali saattaa olla hengitystieoireiden aiheuttaja.
  • Yritä saada lähete allergiasairaalaan, jotta oireiden (allergian) aiheuttaja löytyisi. Allergiasairaaloissa suoritetaan erilaisia testejä, joissa yritetään selvittää herkistävä aine. Lapputestejä varten voit viedä näytteitä käyttämistäsi materiaaleista.
  • Ongelmana voi olla, että et tiedä mitä aineita materiaalit sisältävät. Taidegrafiikassa käytettävien materiaalien koostumus on usein tuntematon, johtuen valmistajien haluttomuudesta paljastaa sitä. (Joidenkin ulkomaalaisten taidemateriaalien etikettien merkinnät ovat kuitenkin EU:n myötä parantuneet.)
    Katso kohta: Tietoa kemikaaleista
  • Voit etsiä oireiden aiheuttajaa esim. jättämällä joksikin aikaa pois epäilemäsi materiaalit yksi kerrallaan. Jos oireet katoavat käyttötauon aikana ja palaavat materiaalin käytön aikana uudelleen, on parasta lopettaa kyseisen materiaalin käyttö kokonaan tai yritettävä suojautua työskentelyn aikana mahdollisimman hyvin. (Katso: Suojautuminen)
Sivun alkuun