Tietoa kemikaaleista

 

happoakrooninenterveyshaittaliuottimet-edestävalitonmyrkyllisyys

Saat parhaiten tietoa materiaaleista ja niiden sisältämistä kemikaaleista lukemalla käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheet MSDS). Se on vuonna 1994 muuttunut yhtenäiseksi 16 kohtaiseksi koko EU:n alueella. Tiedotteessa olevat R-ja S-lausekkeet ovat muuttumassa H-ja P-lausekkeiksi (vaara- ja turva-lausekkeiksi), siirtymäaika on kuitenkin vuoteen 2017 asti.

Etiketissä olevat vanhat oranssimustaa varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla varoitusmerkeillä 1.6.2017 mennessä kemikaalista riippuen. Siirtymäajan vuoksi on käytössä rinnakkain sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä.

Joulukuussa 2012 uudet varoitusmerkit tulivat pakollisiksi aineille esim. tärpätille. Useimmat kuluttajille tarjottavat kemikaalit ovat seoksia, esimerkiksi pesuaineet, maalit ja liimat, joiden siirtymäaika voi jatkua kesäkuuhun 2017 asti. (REACH&CLP neuvonta)

Käyttöturvallisuustiedote

 • Jos toimit taideopettajana ja hankit materiaaleja oppilaitokseen, pyydä aina käyttöturvallisuustiedote materiaalin myyjältä, maahantuojalta tai valmistajalta. Näin saat selville mitä vaaroja materiaalin käyttöön liittyy sekä minkälaista suojautumista ja varastointia materiaali vaatii. Jos ilmenee, että materiaalin käyttöön liittyy suuria terveydellisiä haittoja, älä käytä sitä vaan selvitä materiaalille jokin turvallisempi vaihtoehto.
 • Älä käytä myöskään materiaaleja, joista et saa tarpeeksi tietoa eli esim. pakkausmerkinnät ovat puutteelliset. Myös käyttöturvallisuustiedotteissa saattaa olla puutteita.
 • Käyttöturvallisuustiedotteita on syytä tulkita varoen, sillä niihin on usein merkitty vain luetteloitaviksi määrätyt terveydelle vaaralliset aineet.
 • Hyvin pieniä määriä herkistäviä aineita ei edes aina edellytetä merkittäviksi, vaikka ne saattavat aiheuttaa oireita  ennestään herkistyneille.
 • Vaikka materiaali sisältää vaaralliseksi luokiteltua ainetta, käyttöturvallisuustiedotteesta voi saada vaikutelman, että materiaali ei vaadi suojautumista. Tämä saattaa johtua siitä, että materiaalin kyseistä ainetta sisältämä määrä alittaa tietyn raja-arvon.
 • Joskus kemikaaleissa voi tuotantoprosessissa syntyä vaarallisia hajoamistuotteita, joita ei voi tunnistaa pelkästään valmisteen koostumustiedoista.” (Lainaus: Työperäiset sairaudet, Jukka Uitti & Helena Taskinen, 2004)
 • Yksittäisen taiteilijan on vaikeampi saada käyttöturvallisuustiedotetta, koska laki tältä osalta on hyvin sekava. Työsuojeluhallinnon REACH&CLP neuvontapalvelun sääntöjen mukaan yksittäiselle kuluttajalle ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta, mutta vaaditaan, että vaaralliseksi luokitellusta aineesta on annettava riittävästi tietoa sen turvalliselle käytölle.
 • Vaaralliseksi luokitelluista aineista ja niiden pakkausmerkinnöistä ja pakkaamisesta on annettu uusia säännöksiä. Katso www.kemikaalineuvonta.fi (Reachneuvonta). Näiltä sivuilta voit myös lukea uusista säännöksistä koskien mm. käyttöturvallisuustiedotetta.

Tietoa kemikaaleista löydät myös kansainvälisestä kemikaalikortistosta

Kortisto on uusiutunut ja on osittain Englannin kielinen. Jos syötät hakuun esim. Typpihappo, tuloksia on vain yksi, jonka edessä ICSC numero. Sitä napauttamalla avautuu typpihappoa käsittelevä PDF tiedosto.

Työterveyslaitos on myös avannut omat kemikaaleja koskevat sivustonsa osoitteessa. www.ttl.fi/ova

 • Yllämainituista osoitteista löydät myös selvityksen, mitä pakkausmerkinnöissä, käyttöturvallisuustiedotteissa ja kemikaalikorteissa esiintyvät H-ja P-lausekkeet (entiset S-ja R-lausekkeet) merkitsevät. OVA-sivuilla on myös esitelty uudet varoitusmerkit kunkin kemikaalin kohdalla.
 • Kuvataiteilijan työsuojelusivuilla olen jokaisen kemikaalin yhteydessä maininnut minkälaisia suojaimia kemikaalit vaativat, koska Käyttöturvallisuustiedotteissa tai kemikaalikorteissa ei aina näitä tietoja löydy. Lisää tietoa saat kohdasta suojautuminen.
 • Liuotinbensiinin kohdalla varoitusmerkinnät  saattavat vaihdella huomattavasti, esim. kotimaisten liuotinbensiinien aromaattipitoisuus on yleensä alle 2% ja ne sisältävät bentseeniä alle 0,1%, kun taas joidenkin ulkomaisten liuotinbensiinien aromaattipitoisuus voi olla 1-25% ja ne saattavat olla syöpää aiheuttavia ( H350 ja R45) sekä saattavat aiheuttaa perimävaurioita (H340 ja R46).
 • Liuotinbensiinit saattavat sisältää myös vaarallista n-heksaania sekä vaarallista bentseeniä. Kotimaisten liuotinbensiinien bentseenipitoisuus on ollut 1960-luvulta lähtien alle 0,1 %. Bentseeniä on syöpää (leukemiaa) aiheuttava, minkä vuoksi sen käyttöä on rajoitettu. (Sitä on kuitenkin voitu korvata viime vuosina glykolieettereillä ja sen asetaateilla).
 • Kotimainen valmistaja Tikkurila on käyttöturvallisuustiedotteessaan merkinnyt liuotinbensiinin aikaisemmin Haitalliseksi Xn. Uudessa käyttöturvallisuustiedotteessa varoitusmerkit ovat Krooninen terveyshaitta ja terveyshaitta.  Käyttöturvallisuustiedotteita löydät mm.: www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet
 •  On tavallista, että materiaalin sisältämästä liuottimesta käytetään yleistä nimikettä esim.: maaöljytisle (petroleum distillates) tai esim. teollisuusbensiini (vetykäsitelty, raskas) Xn. Ne ovat mineraalitärpätin (liuotinbensiinin) tapaisia liuotinseoksia, jotka saattavat sisältää aromaattisia hiilivetyjä.
 • Raaka-aineesta ja tuotantomenetelmistä riippuen aineen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi. Edellä mainittuja aineita ei pidä kuitenkaan sekoittaa tinnereihin, jotka sisältävät runsaasti aromaattisia hiilivetyjä kuten tolueeni ja ksyleeni. Liuottimista saa tarkempaa tietoa kohdassa liuottimet.
 • Myös Liuotinbensiini on voimakkaasti keskushermostoon vaikuttava ja sitä vaurioittava, kun liuotinbensiiniä käytetään suuria määriä, pitkän aikaa, ilman suojautumista ja työskentely tapahtuu huonosti tuuletetussa tilassa. (liuotinbensiini, lakkabensiini ja mineraalitärpätti ovat vastaavia aineita)
 • Huom.: Vaaralliset glykolieetterit ovat helposti (myös höyrymäisenä) ihon läpi imeytyviä. Myös vesiohenteiset lakat, liimat sekä lattiavahat saattavat sisältää  glykolieettereitä.

Suojakäsineiden käyttö on aina tarpeen, kun käsittelet kemikaaleja.

Katso glykolieetterit

Hajuton tärpätti

 • Rautakaupat saattavat mainostaa liuotinbensiiniä hajuttomaksi, millä tarkoitetaan vähäaromaattista tuotetta. Niin kutsuttuja ”aromaattivapaita” tuotteita eli hajutonta tärpättiä myyvät vain taidemateriaaliliikkeet esim.: Tempera tai nettikaupat esim.: Palokärki oy. Käyttöturvallisuustiedotteita taidemateriaaleista mm. Hajuttomasta tärpätistä (Odourless White Spirit) näet: Talens, hajuton tärpätti
 • Hajuton tärpätti, vaikka se on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi uusissa käyttöturvallisuustiedotteissa, on kuitenkin turvallisimpia liuottimia. Käytä sitä esim. painolaattojen ja siveltimien puhdistustöihin, jos ruokaöljyn käyttö ei toimi. Hajuton tärpätti ei ikävä kyllä toimi suojalakan ohennusaineena esim. sokeriakvatintassa, koska hajuton tärpätti on hyvin hitaasti haihtuvaa eli esim. lakattu pinta ei kuivu kunnolla. Suosittelen, että kokeilette ensin hajuttoman tärpätin toimivuutta, ettette pilaa töitänne.
 • Hajuttoman tärpätin käyttöön liittyy samat varoitukset kuin liuotinbensiiniin. Suurin vaara liittyy hajuttomassa tärpätissä sen hajuttomuuteen, koska tuoksu ei varoita esim. sitä voidaan helposti nauttia vahingossa tai sitä saattaa olla suuria pitoisuuksia huoneilmassa (vaikka se haihtuukin hitaasti), mikä vaikuttaa hengityselimiin haitallisesti. Käytä aina oikeanlaisia suojakäsineitä kaikkien liuottimien kanssa. Samat säännöt kuin kaikkien liuottimien kanssa pätee myös hajuttomaan tärpättiin esim.: Käytä sitä pieniä määriä kerrallaan ja huolehdi tuuletuksesta.

Materiaaleja on muutettu vesiliukoisiksi

 • Usein eri valmistajien tuotteet vaihtelevat koostumukseltaan tai tutun merkkituotteen koostumus voi muuttua. Esim.Tikkurilan oksalakka sisälsi ennen etanolia ja Teknoksen oksalakka hyvin haitallista ksyleeniä. Tällä hetkellä kumpaakin myydään vesiliukoisena eli ne eivät sovellu enää suojalakaksi syövytystekniikoissa. Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun tuotteen etiketti muuttuu tai kun ostat eri valmistajan tuotetta.

Englannin kieliset etiketit

 • Ulkomaisista taidemateriaaleista ei aina saa käyttöturvallisuustiedotetta, joten tietosi voivat olla purkin kylkeen liitetyn etiketin (tai erillisen käyttöohjeen) varassa.
 • Jos merkkituotetta valmistaa tai tuo maahan, jokin suurempi teollisuuslaitos tai tuontifirma, voit löytää käyttöturvallisuustiedotteen internetin kautta. Syötä hakuun (esim. google) materiaalin valmistaja sekä kauppanimi niin varmasti löydät jotain tietoa. Jos koet tiedot puutteellisiksi, on parasta ottaa yhteyttä kyseiseen firmaan ja kysyä lisää.

Huom.: Materiaalit kohdalla pyrin vielä käyttämään vanhoja varoitusmerkintöjä, jollei jotain merkittäviä muutoksia ole tullut. Esim.: useimmat liuottimista ovat nykyään määritelty ympäristö vaarallisiksi.

Sivun alkuun