Klooratut hiilivedyt

Älä käytä tässä osiossa lueteltuja liuottimia. Seuraavassa on lueteltu vain osa liuottimien käyttöön liittyvistä vaaroista. Vaikka liuottimien perässä lukee "älä käytä", on kuitenkin kaikille liuottimille annettu suojainsuosituksia. Toivottavaa olisi, että taiteilijat ottaisivat varoitukset vakavasti ja korvaisivat myrkylliset liuottimet vähemmän vaarallisilla.

 • Kloroformi, trikloorimetaani Xn
  Kloroformi ärsyttää hengitysteitä sekä on keskushermostoon vaikuttava aine. Kloroformi on luokiteltu syöpävaaraa aiheuttavaksi. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Eräät metalligrafiikan liuotinpohjaiset materiaalit, esim.  "juoksevat" pohjustusaineet, saattavat sisältää kloroformia. Älä käytä.

Kloroformi vaatii suojautumista kaasusuodattimella AX varustetulla koko- tai puolinaamarilla (ruiskutettaessa AXP2), silmäsuojaimien sekä suojakäsineiden käyttöä. Polyvinyyli- ja etyleenivinyylialkoholi ovat suositeltuja suojakäsinemateriaaleja.

 • Hiilitetrakloridi T, N
  Hiilitetrakloridi on myrkyllinen ja syöpää aiheuttava aine. Se imeytyy ihon läpi. Älä käytä.
 • Metyleenikloridi, di-kloorimetaani Xn, N
  Metyleenikloridi saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita keskushermostossa ja maksassa. Ärsyttää hengitysteitä, ihoa ja silmiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Metyleenikloridi on mahdollisesti syöpää aiheuttava. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Silkkipainossa seulantäyttöemulsiot voivat sisältää metyleenikloridia. Perinteiset maalinpoistoaineet sisältävät yleensä metyleenikloridia. Myös litografian materiaalit saattavat sisältää metyleenikloridia. Älä käytä.

Metyleenikloridi vaatii suojautumista kaasusuodattimella AX varustetulla koko- tai puolinaamarilla sekä silmäsuojaimien ja suojakäsineiden käyttöä. Polyvinyyli- ja etyleenivinyylialkoholi ovat suositeltuja suojakäsinemateriaaleja.

 • Metyylikloroformi, 1,1,1-trikloorietaani Xn, N
  Ärsyttää hengitysteitä, ihoa ja silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, sydämessä, munuaisissa ja maksassa. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle sikiölle tai lisääntymiselle. Älä käytä.

Metyylikloroformi vaatii suojautumista kaasusuodattimella AX varustetulla koko- tai puolinaamarilla sekä silmäsuojaimien ja suojakäsineiden käyttöä. Polyvinyyli- ja etyleenivinyylialkoholi ovat suositeltuja suojakäsinemateriaaleja.

Sivun alkuun