Väripigmentit

pigmentit1

Käytä valmiita värejä sen sijaan että joutuisit hengittämään myrkyllistä pigmenttipölyä. Kun käsittelet pigmenttejä, käytä hiukkassuojainta P3.

Parhaiten pigmenttien koostumuksen voi selvittää Colour Index-numerosta (C.I.), vaikka värit esiintyisivätkin eri nimillä eri valmistajilla. Eurooppalaisissa taiteilijaväreissä (esim. Charbonell) värien numerointi alkaa olla yleistä.

Jotkin valmistajat nimeävät yhä värinsä, niin että niiden alkuperää on mahdotonta jäljittää, jos pigmentin numero (C.I.) puuttuu. Jos haluat tietää mitä värejä käytät, hanki vain hyvin merkittyjä pakkauksia. Pelkkä "non-toxic" merkintä ei takaa täyttä turvallisuutta.

Pölyn aiheuttamiin terveyshaittoihin vaikuttavat kullekin jauheelle ominaiset terveysvaikutukset, altistumisen määrä ja altistumisaika sekä hiukkaskoko ja muut hiukkasen ominaisuudet. Monet pölyn aiheuttamat sairaudet syntyvät vuosien altistumisen seurauksena.

Pölyävien materiaalien käyttö vaatii huolellisuutta ja hyvää suojautumista hiukkassuojaimella P2 tai P3 riippuen pölyn hienoudesta. Käytä myös tarpeen mukaan silmäsuojaimia sekä nitriili tai neopreeni-suojakäsineitä.

Katso myös kohdat:

Myrkyllisiä ja haitallisia metalliyhdisteitä
Myrkyllisiä pigmenttejä
Haitallisia aineita sisältäviä pigmenttejä
Vähemmän haitallisia pigmenttejä

Sivun alkuun