Muut työskentelyä haittaavat oireet

heli työssään copy 8Stressi,-tauko-copy

Seuraavia oireita voivat aiheuttaa työstä johtuvat olosuhteet, mutta myös lukuisat työstä riippumattomat asiat, joista tärkein on taiteilijan sen hetkinen terveydentila.

Oireita voivat olla esim.:

 • väsyminen (huono työvire),
 • unihäiriöt,
 • päänsärky,
 • silmien ärsytys
 • pahoinvointi,
 • keskittymisvaikeudet,
 • huimaus,
 • reaktionopeuden hidastuminen
 • muistihäiriöt jne..

Oireiden syynä voi olla esim.:

 • (pitkäaikainen ja toistuva) altistuminen suurille kemikaali- pitoisuuksille
 • kemikaalien (kaasujen ja aerosolien hengittäminen) sekä alkoholin tai lääkkeiden käyttö (yhteisvaikutus)
 • pölyävien työvaiheiden tekeminen pitkäjaksoisesti
 • voimakkaat kemikaalien tuoksut
 • liian pitkät työskentelyjaksot
 • työskentely huonosti tuuletetussa työtilassa

Fysikaaliset oireet tai niitä aiheuttavat olosuhteet

 • tarkkuutta vaativa työ, päätetyöskentely
 • huonot työskentelyasennot esim. hartia- ja niskajännitys
 • työhuoneen huono valaistus
 • ulkoapäin tuleva melu, esim. äkkinäiset äänet
 • raskaiden taakkojen nostaminen
 • pitkäkestoinen samassa asennossa työskentely ja samojen liikkeiden toistaminen

Muut oireita aiheuttavat olosuhteet

 • nestevajaus; raskaassa työssä täytyy myös juoda esim. vettä säännöllisesti
 • huonot elämäntavat esim. säännöllisen ruokailun, ulkoilun ja levon puute

Nämä oireet liittyvät usein myös stressiin. Kiire, huonot työskentely-olosuhteet jne. lisäävät stressiä.

Katso kohdat:

Fyysiset rasitusvammat
Stressi
Työtilan sisäilma

26.9.2017

Sivun alkuun