Muut työskentelyä haittaavat oireet

heli työssään copy 8Stressi,-tauko-copy

Seuraavia oireita voivat aiheuttaa myös lukuisat työstä riippumattomat asiat, joista tärkein on taiteilijan terveydentila.

Oireita voivat olla esim. väsyminen (huono työvire), unihäiriöt, päänsärky, pahoinvointi, keskittymisvaikeudet, huimaus, muistihäiriöt jne..

Oireiden syynä voi olla esim.:

 • (pitkäaikainen ja toistuva) altistuminen suurille kemikaali- pitoisuuksille
 • kemikaalien (kaasujen ja aerosolien hengittäminen) sekä alkoholin tai lääkkeiden käyttö (yhteisvaikutus)
 • pölyävien työvaiheiden tekeminen pitkäjaksoisesti
 • voimakkaat kemikaalien tuoksut
 • liian pitkät työskentelyjaksot
 • työskentely huonosti tuuletetussa työtilassa
 • tarkkuutta vaativa työ, päätetyöskentely
 • huonot työskentelyasennot esim. hartia- ja niskajännitys
 • työhuoneen huono valaistus
 • ulkoapäin tuleva melu, esim. äkkinäiset äänet
 • nestevajaus; raskaassa työssä täytyy myös juoda esim. vettä säännöllisesti
 • huonot elämäntavat esim. säännöllisen ruokailun, ulkoilun ja levon puute

Nämä oireet liittyvät usein myös stressiin. Kiire, huonot työskentely-olosuhteet jne. lisäävät stressiä.

Katso kohdat:

Fyysiset rasitusvammat
Stressi
Työtilan sisäilma

 

Sivun alkuun