Lasten taidetyöskentely

Jusssi-ja-henriikkaHTS-lapset-piirtää-hyvä

 

Lasten taidetyöskentelyn voi jakaa eri ikäryhmiin; esim.: 4-6, 7-9 sekä 10–12 vuotiaat. Noin 12 ikävuotta voidaan pitää rajana, jota nuoremmat lapset tarvitsevat tarkat ohjeet taidetyöskentelyyn. Jos verrataan lasten ja aikuisten altistumista vaarallisille aineille, lapsilla on moninkertainen vaara saada esim. keskushermosto- ja myrkytysoireita. Lisäksi lapset ovat alttiimpia onnettomuuksille.

 • Lasten taideopettajan täytyy olla hyvän ammattitaidon omaava, joka tietää materiaaleihin liittyvät vaarat. Opettaja on ensi sijassa vastuussa, jos esim. jotain onnettomuuksia tapahtuu. Vastuuta ei voi siirtää esim. paikalla oleville vanhemmille. Jos työnantaja on laimin lyönyt tilojen turvallisuuteen liittyvissä asioissa, silloin vastuu on ensi sijassa työnantajan.
 • EU-n myötä useisiin piirustusliituihin ja askarteluvälineisiin on nykyään merkitty varoituksia ja suosituksia mille ikäryhmälle ne ovat tarkoitettu. Jos materiaaleihin liittyy vähänkin varoituksia, niistä kannattaa aina pyytää käyttöturvallisuustiedote.
 • Aikuisille tarkoitettuja taidemateriaaleja käytettäessä on tiedettävä, ettei niihin liity mitään vaaroja. Amerikkalaiset non-toxic merkinnät eivät takaa materiaalien turvallisuutta. Viime vuosina on tullut uusia merkintöjä Pohjois-amerikkalaisiin taide materiaaleihin. ACMI (The Art & Creative Materials Institute, Inc.) sivuilla kerrotaan, että sertifikaatin saavat vain materiaalit, joita on tutkittu koskien sekä akuuttia että kroonista myrkyllisyyttä. Myös useissa painoväreissä esim. Graphic Chemical on ACMI – sertifikaatti: AP (Non Toxic) ja CL (Cautionary Labeling) merkinnät.
 • Väripurkkien etiketissä ei kuitenkaan aina mainita Colour Index C. I merkintää, jonka avulla olisi helpoiten selvittää mitä vaaroja väreihin liittyy. Esim. nimi Dark Brown ei kerro sinulle mitä pigmenttejä väri sisältää toisin kuin esim. Burnt Umber. Katso Materiaalit>Pigmentit ja muut jauheet

Lisää tietoa merkinnöistä saat www.acminet.org 

Ulkomaisista tuotteista voi löytyä tietoa: Household products.

Eurooppalaisia taidemateriaaleja: Royal talens, school

 • Kun katsoo Pohjois-Amerikkalaisia työsuojeluoppaita viime vuosilta, niissä kerrotaan kuinka alle 12-vuotiaat lapset ovat käyttäneet taidetunneillaan esim. lyijyä, arsenikkia ja kadmiumia sisältäviä materiaaleja. Lapset ovat ilmeisesti tehneet emali- ja lyijylasitöitä tai käyttäneet keramiikka lasitteita. Edellä mainitut materiaalit ovat hengenvaarallisia lasten käytössä eikä niitä suositella edes aikuisten käyttöön.
 • Tärkeää on että lasten taidetyöskentelyä valvotaan ja opetetaan etenkin miten materiaaleja käytetään. Sääntönä on, ettei lasten anneta tehdä työvaiheita, joihin liittyy vähänkin vaaroja. Esim. jos käytetään jauheista sekoitettavia värejä, aikuinen sekoittaa värit valmiiksi tukeviin astioihin. Älä sekoita värejäi esim. pahvimukeihin tai muihin juoma-astiohin. Keramiikkatöissä ja taidegrafiikassa ohjaaja tekee useimmat työvaiheet valmiiksi, mutta lasten annetaan tehdä maalaus tai piirtämistyö. Edelletyksenä on että käytetään turvallisia värejä.
 • Jo mahdollisuus käyttää erilaisia (turvallisia) työvälineitä, tekee työskentelystä jännittävää. Myös savella muovailu, jolloin käytetään turvallista lapsille tarkoitettua savea, on lapsille mieluista puuhaa.
 • Mahdollisuus käyttää suuria parempilaatuisia piirustusarkkeja ja esim. guassivärejä sekä eri paksuisia siveltimiä tuottaa yleensä huikeita tuloksia. Ohjaajan täytyy kuitenkin olla paikalla koko ajan, ettei mitään vahinkoja satu. Työskentelyn jälkeen kädet pestään huolellisesti.
 • Öljyvärien käyttö on turhaa alle kymmenvuotiailla lapsilla. Sen lisäksi että niihin voi liittyä liuottimia, ne ovat myös kalliita. Öljyvärit, vaikka ne olisivat vesiliukoisia, eivät ole turvallisia lasten käyttöön. Vesiliukoisuus ei aina ole tae turvallisesta materiaalista.
 • Jos halutaan tutustuttaa lapset metalligrafiikan tekemiseen, täytyy opettajan pohjustaa laatat etukäteen sekä tehdä vedostustyö. Pohjustetulle laatalle on hauska piirtää ja kokeilla erilaisia välineitä. Työskentely vaatii kuitenkin ohjausta, ettei innostunut piirtäjä raaputa koko pintaa paljaaksi.
 • Sormivärejä ja syötävistä esim. marjoista tehdyt värit eivät opeta lapsia taidemateriaalien käyttöön. Syötävät materiaalit antavat lapsilla väärän mallin, materiaaleja ei tietenkään saa syödä, sotkea iholle, vaatteisiin tai kalusteisiin. Pienikin lapsi oppii käyttämään materiaaleja oikein, kun saa oikeanlaista ohjausta.

Ohjeita turvalliseen työskentelyyn lasten kanssa

 • Vaarallisia materiaaleja ovat erilaiset liuottimia sisältävät liimat ja lakat. Esim. lasten askartelusarjoissa joissa kootaan muovisia pienoismalleja tai käytetään nk. lennokkiliimaa, liittyy vaarallisia liimoja. Niin kutsuttuja ”pikaliimoja” ei saisi käyttää ollenkaan. Niiden käyttöön liittyy lukuisia vaaroja esim. sormien yhteen liimautuminen. Lasten käyttöön tarkoitettuja vesiliukoisia liimoja on useita. Myös liimapuikot ovat käteviä. Katso Liimat
 •  Esim. Isossa Britanniassa on Rubber Cementtiä  käytetty yleisesti lasten askarelutöissä. Kumisementti, Rubber Cement (sisältää esim. trikloorietaania Xn, n-heksaania Xn, asetonia Xi F, katso:Liuottimet). Älä anna lasten käyttää tätä liimaa. Aivan pieniä määriä käytettäessä, liima on kohtuullisen turvallista. Kun liimaa käytetään paljon, höyryt saattavat aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta, pahoinvointia sekä ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia sydämessä ja keskushermostossa. Liima voi vahingoittaa silmiä.
 • Älä tilaa materiaaleja joita et tunne netistä. Etenkin askarteluun tarkoitetuista materiaaleista ei anneta mitään tietoa esim. mitä kemikaaleja ne sisältävät.
 • Kaikkia hajustettuja materiaaleja tulisi välttää. Hajustetut materiaalit saattavat innostaa lapsia maistelemaan ja haistelemaan materiaaleja, mikä voi johtaa esim. vaaralliseen liimojen haisteluun.
 •   Voimakkaasti tuoksuvat, liuottimia sisältävät huopakynät eivät sovi lasten käyttöön. Myös aikuisia varotetaan yllä mainituista materiaaleista. Huopakynissä on yleensä varoitukset ja lapsille sopivia vesiliukoisia huopakyniä on myynnissä.
 • Liuottimien käyttöä tulee välttää. Myös hajuton tärpätti ja sitrusohenne ovat kiellettyjen listalla. Suosituksena on, että käytetään vain vesiliukoisia värejä, jotka eivät vaadi liuottimia. Värittömät ja hyvältä tuoksuvat nesteet voivat aiheuttaa, sen että lapset saattavat juoda edellä mainittuja liuottimia etenkin, jos niitä on siirretty juoma astioihin ym..
 • Liuottimia tulee säilyttää alkuperäisissä astioissa ja vain opettajalla on lupa käyttää niitä tarpeen vaatiessa. Katso Liuottimet  Kaikkiin jauheen muodossa oleviin materiaaleihin pitää suhtautua varoen. Nestemäinen vaihtoehto löytyy varmasti. Kun ostat nestemäisiä, vesiliukoisia taidemateriaaleja, ota selville mitä materiaali sisältää. Siinä saattaa olla säilöntäaineita tai pieni määrä liuottimia. Katso Säilöntäaineet
 • Pigmenttejä käytettäessä on valittava turvallisin vaihtoehto esim. lapsille tarkoitettut värijauheet. Opettaja sekoittaa esim. värijauheet veteen ennen tunnin alkua. Sekoitus työssä kannatta käyttää jauhelaatikkoa. Katso: Jauheiden käsittely
 •  Ruiskutettaviin aineisiin liittyy aina vaaroja. Ne sisältävät ponnekaasuja ja usein liuottimia. Jos piirrokset vaativat esim. kiinnitystä, opettaja tekee työn esim. ulkona opetuksen jälkeen.
  Spray maaleja ei saisi antaa lasten käsiin ollenkaan. Niiden käyttö vaatii silmä ja hengityssuojaimia ulkotiloissakin. Uutuutena on tullut markkinoille vesiliukoisia spraymaaleja, mutta nekin sisältävät aineita, jotka vaativat suojautumista. Katso ruiskutettavat materiaalit.
 • Työtila, missä lapset työskentelevät pitää olla turvallinen ja siisti. Siellä ei saa säilyttää mitään vaarallisia aineita tai työkaluja. Ne on säilytettävä lukitussa kaapissa.
 • Työkalut eivät saa olla teräviä vaan päästä pyöristettyjä esim. linokaivertimet. Jos työtilassa on aiemmin käytetty vaarallisia aineita, on työtila siivottava ja tuuletettava huolellisesti, ennen lasten työskentelyn alkua. Jos työtilassa käytetty pölyäviä materiaaleja, siivoaminen tulisi tehdä kostealla liinalla pyyhkimällä, ettei pöly nouse ilmaan.
 • Jokaisella lapsella tulisi olla tarpeeksi tilaa työskentelyyn ja ryhmien tulisi olla pieniä.
 • Työtilassa ei saa olla juoma-astioita ja juomapulloja. Eväät syödään taukotilassa. Eväitä ovat myös karkit.
 • Älä käytä juoma tai ruoka astioita materiaalien varastoimiseen.

Katso seuraava kohta: Vaihtoehtoja turvalliseen työskentelyyn

 

Sivun alkuun