Myrkyllisiä ja haitallisia metalliyhdisteitä

valitonmyrkyllisyyskrooninenterveyshaitta

Myrkyllisiä ja haitallisia metalliyhdisteitä pigmenteissä:

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F= helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen

Lisätietoa saat sivuilta:     Kemikaalikortit

 • Antimoni Xn
  (Yellow 41, antimonikeltainen, Napolinkeltainen). Antimonipöly aiheuttaa pölykeuhkosairautta, kun altistuminen on pitkäaikaista.
 • Arseeni ja sen yhdisteet T,N
  (Yellow 39, Pariisinvihreä, vaalea kobolttivioletti). Arseeni ja sen yhdisteet voivat aiheuttaa äkillisen arseenimyrkytyksen. Pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa hengitysteiden limakalvo-oireita, silmien sidekalvojen ärsytysoireita, ihomuutoksia kuten krooninen ihottuma, ihosyöpää, sekä keuhkosyöpää ja ääreishermostovaurioita.
 • Barium
  Bariumpöly aiheuttaa pölykeuhkosairautta, kun altistuminen on runsasta ja pitkäaikaista.
 • Beryllium ja sen yhdisteet T+
  Beryllium ja sen yhdisteet ovat todennäköisesti syöpää aiheuttavia. Ne voivat aiheuttaa ihomuutoksia ja limakalvojen ärsytysoireita; suurina pitoisuuksina voi seurata kemiallinen keuhkokuume. Beryllium on myös perimään, sikiöön ja lisääntymisterveyteen vaikuttava aine.
 • Elohopea ja sen yhdisteet T+
  (Red 106, sinooperinpunainen). Sinooperinpunainen sisältää elohopeasulfidia, joka on liukenematon ja siksi ei niin vaarallinen kuin elohopeayhdisteet yleensä. Elohopeayhdisteet ovat hyvin myrkyllisiä aineita. Ne syövyttävät silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Pitkäaikaisesta tai toistuvasta altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja ääreishermostossa sekä munuaisvaurioita. Altistuminen aiheuttaa myös vaaraa perimälle, sikiölle, ja lisääntymiselle.(Nykyisin myynnissä oleva sinooperinpunainen on yleensä orgaanisista pigmenteistä tehty jäljitelmä, joka ei sisällä elohopeasulfidia.)
 • Kadmium T
  (kaikki kadmium pigmentit). Kadmium ja sen yhdisteet ovat todennäköisesti syöpää aiheuttavia. Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Kadmium yhdisteet voivat aiheuttaa suuressa altistuksessa äkillisen myrkytyksen, johon liittyy voimakkaita hengityselinoireita (kemiallinen keuhkokuume). Toistuva pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, johtaen munuaisten toimintavajeeseen. Aineet voivat aiheuttaa ihomuutoksia, kosketusihottumaa. Aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle.
 • 6-arvoiset kromiyhdisteet O, C
  (esim. Yellow 31, Yellow 32, Yellow 34, Yellow 36, kromivihreä, kromikeltainen, sinkkikeltainen, strontiumkeltainen). Nämä kromiyhdisteet ovat syöpää aiheuttavia (keuhkosyöpä sekä nenänsivuonteloiden syöpä). Kromiyhdisteet ovat myös astmaa aiheuttavia. Aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle.
 • 3-arvoiset kromiyhdisteet (esim. Green 17, Green 18) ovat 6-arvoisia turvallisempia, mutta ne voivat ärsyttää tai allergisoida ihoa.
 • Koboltti Xn
  (Yellow 40, Blue 35/36). Koboltti ja sen yhdisteet ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia. Kobolttipölyn hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisen reaktion. Toistuva pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihon herkistymisen (kosketusihottuman), aiheuttaa astman tai vahingoittaa keuhkoja.
 • Lyijy ja sen yhdisteet T
  (lyijyvalkoinen, kromikeltainen, molybdaattipunainen, napolinkeltainen). Lyijy-yhdisteet ovat hyvin myrkyllisiä. Ne aiheuttavat muutoksia veressä, keskushermostossa, ääreishermostovaurioita maha- ja suolisto-oireita, sekä munuais- ja maksavaurioita.
 • Nikkeli ja sen yhdisteet T Nikkeli ja sen yhdisteet aiheuttavat ihomuutoksia esim. kosketusihottumaa sekä nuhaa ja astmaa. Nikkelikarbonyyli aiheuttaa kemiallista keuhkokuumetta. Nikkeli ja sen yhdisteet ovat syöpää aiheuttavia (nenän sivuonteloiden ja keuhkojen syöpä). Aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle.
 • Mangaani
  Mangaani (vaarallinen kuumennettaessa) aiheuttaa äkillistä kemiallista keuhkokuumetta, kroonista mangaanimyrkytystä, jota hallitsevat hermostolliset oireet. Aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle.
 • Seleeni T
  (kadmiumpunainen). Seleeni ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Runsas ja pitkäaikainen seleenipölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Toistuva pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
 • Sinkki ja sen yhdisteet N
  Sinkki ja sen yhdisteet voivat aiheuttaa sinkkikuumetta. Sinkkikloridi aiheuttaa ihomuutoksia (esim. kosketusihottuma, syöpymä).

Näiden vaarallisten aineiden käyttö vaatii erityisen hyvää suojautumista suoja-asulla, hiussuojuksella, suojakäsineillä, silmäsuojaimilla sekä oikean mallisella hengityksen suojaimella. Jos aine on erityisen hienojakoista eli helposti pölyävää, kasvojen suojaus visiirillä olisi järkevää.

Katso: Pölyävät materiaalit

Sivun alkuun