Haitallisia aineita sisältäviä pigmenttejä

Haitallisia aineita sisältäviä pigmenttejä:

 • Alizarin Crimson, P. Red 83, krappilakka sisältää 1,2- dihydroksiantrakinonea, joka saattaa aiheuttaa allergiaa, mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia (allergia, karsinogeenisuus eli mahdollisesti syöpää aiheuttava).
 • Berlin Blue, P. Blue 27, katso Preussin sininen
 • Burnt Umber, P. Brown 7, voi sisältää mangaanidioksidia, joka on keskushermostoon vaikuttava aine.
 • Cerulean Blue, P. Blue 35, sisältää koboltti- ja tinaoksidia, jotka voivat aiheuttaa ihoallergiaa.
 • Cobalt Blue, P. Blue 28, sisältää koboltti- ja alumiinioksideja, jotka voivat aiheuttaa ihoallergiaa. Pitkäaikainen ja toistuva altistus saattavat aiheuttaa astmaa ja mahdollisesti keuhkofibroosia.
 • Cobalt Green, P. Green 19, katso: Cobalt Blue
 • Cobalt Violet, P. Violet 14, katso: Cobalt Blue
 • Emeraude Green, P. Green 18,  on 3-arvoinen kromiyhdiste, joka voi aiheuttaa allergista ihottumaa.
 • Grafiitti, Graphite, P. Black 10, on haitallista, jos se sisältää piioksidia (silica).
 • Hansa Red, Toluide Red, P. Red 3, on erityisen vaarallista lapsille
 • Hansa Yellow, P. Yellow 1, 3,5 ja 10, mahdollisesti syöpää aiheuttava (vähän tutkittu)
 • Iron Blue, P. Blue 27, katso Preussin sininen
 • Madder Lake, Rose Madder, P. Red 83, katso Alizarin Crimson
 • Milori Blue, P. Blue 27, katso Preussin sininen
 • Nigrosine Black, P. Solvent Black 7, sisältää yleisesti nitrobentseeniä ja muita epäpuhtauksia. Voi aiheuttaa allergiaa ja ihottumaa. Vältä ihon altistumista.
 • Para Red, P. Red 1, on erityisen vaarallisille lapsille.
 • Paris Blue, P. Blue 27, katso Preussin sininen
 • Preussin sininen, P. Blue 27, sisältää rautaferrosyanidia, joka on oikein käytettynä melko vaaraton aine. Kuumennettuna, voimakkaassa ultraviolettivalossa tai kosketuksessa kuumaan happoon, voi synnyttää myrkyllistäsyanidikaasua.
 • Raw Umbra, P. Brown 7, voi sisältää mangaanidioksidia, joka on keskushermostoon vaikuttava aine.
 • Viridian Green, P. Green 18, 3-arvoinen kromiyhdiste, joka voi aiheuttaa allergista ihottumaa.

Käytä valmiita värejä sen sijaan että joutuisit hengittämään myrkyllistä pigmenttipölyä. Kun käsittelet pigmenttejä, käytä hiukkassuojainta P3. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa, kun käsitellään pigmenttejä ja valmiita värejä.

Sivun alkuun