Työsuojelun suunnittelu

suunnittelu1suunnittelu2

On tärkeää analysoida kriittisesti omaa työskentelyä, työhuonetta sekä käydä läpi kaikki käytössä olevat materiaalit ja niiden sisältämät kemikaalit. Jos toimit taideopettajana tai työskentelet yhteistyöhuoneessa, yritä vaikuttaa, että opetus- tai yhteistyöhuonetiloissa pyrittäisiin turvallisempaan työskentelyyn.

Kaikkiin seuraaviin luettelossa oleviin asioihin löytyy vastauksiaja neuvoja näiltä sivuilta.

 • Luetteloi kaikki käyttämäsi kemikaalit, materiaalit ja materiaalien sisältämät kemikaalit. Yritä hankkia kaikista käyttöturvallisuus-tiedotteet.
 • Mieti, tarvitsetko kaikkia aineita. Käytätkö esim. samaan työhön useampia liuottimia, vaikka selviäisit yhdellä?
 • Selvitä mitä vaaroja käyttämiisi kemikaaleihin ja materiaaleihin liittyy. Voisitko esim. korvata jonkin materaalin vähemmän vaarallisella?
 • Tarkastele työskentelytapojasi. Olisiko niissä parantamisen varaa?
 • Mieti, voitko esim. vaarantaa huolimattomuudellasi jonkin toisen ihmisen terveyden.
 • Kokeile, voisitko vähentää materiaalien kulutusta.
 • Ota selvää minkälaista suojautumista käyttämäsi materiaalit ja kemikaalit vaativat.
 • Onko materiaalien varastoinnissa puutteellisuuksia?
 • Pitäisikö työhuoneen ilmanvaihtoa parantaa käyttämiesi materiaalien takia?
 • Selvitä, voiko työhuoneen järjestystä muuttaa turvallisemmaksi.
 • Oletko varautunut työtilassa mahdollisten onnettomuuksien varalle?
 • Ota selville, miten työskentelyä, kalustusta ja työvälineitä pystyttäisiin parantamaan ergonomisesti.
 • Suunnittele työaikasi, niin että siihen sisältyy useita taukoja, ruokailua, ulkoilua ja tarpeeksi lepoa.
 • Valitse materiaalit sekä työskentele niin ettet saastuta luontoa.

Pienetkin työtapojen muutokset voivat ratkaisevasti vaikuttaa taiteilijan terveyteen ja siten pidentää aktiivista ammattiuraa. Hyvällä työhuoneen ja työajan suunnittelulla, materiaalien valinnoilla ja työvälineiden käytön hallitsemisella on mahdollista eliminoida työhön liittyvät riskejä ja poistaa ennakkoon mahdollisia vaaratekijöitä.

Katso kohdat:

Otsikon "Turvallinen työskentely" alta löydät paljon ohjeita eri materiaalien käsittelyyn.                                                                                    Esim:  Vaihtoehtoja turvalliseen työskentelyyn                 Liuottimien ja niitä sisältävien materiaalien käsittely
Turvallisen työhuoneen suunnittelu

Sivun alkuun