Terpeeniliuottimet ym.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xiärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
  • Sitrusohenne , D-limoneeni Xi, N (Ecowash, Ecol-Oj wash
    Sitrusohenteet voivat sisältää myös jonkin verran liuottimia. Sitrusohenteet ärsyttävät ihoa ja silmiä. Pitkään säilytetty hapettunut sitrusohenne voi herkistää eli aiheuttaa ihoallergiaa. Myös aineen joskus voimakas tuoksu saattaa aiheuttaa päänsärkyä ja pahoinvointia. Sitrusohenne voi imeytyä ihon läpi. Kun sitrusohenne vanhenee, sen herkistävä vaikutus lisääntyy. Huom. Epävarmuutta sitrusohenteiden haitallisuudesta on korostettu useissa ulkomaisissa työsuojelu-oppaissa, koska käyttöturvallisuustiedotteissa on huomattu suuria puutteellisuuksia. Oppaissa kehotetaan jopa välttämään niiden käyttöä kokonaan. Huom. nämä tuotteet eivät ole luontoystävällisiä, vaikka niin usein mainostetaan.
  • Tärpätti, pineenitärpätti, ranskalainen tärpätti Xn, N (voi imeytyä ihon läpi)
    Tärpätti ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Pitkäaikaisesta tai toistuvasta aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, virtsarakossa ja munuaisissa. Toistuva pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen ja allergian. Vanhetessaan hapen vaikutuksesta terpeenihiilivedyt muodostavat herkistäviä hydroperokseja.
  • Sykloheksaani Xn, F, N
    Sykloheksaani ja sen höyryt suurina pitoisuuksina ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä. Toistuva tai pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Sykloheksaani on herkästi syttyvää. Aineelle altistuminen aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle.

Työskentely edellä mainittujen liuottimien kanssa, kun käytät niitä runsaasti, vaatii A-tyypin kaasusuodattimella varustetun hengityksensuojaimen käyttöä tai hyvää kohdepoistoa. Ruiskumaalauksessa käytä yhdistelmä-suojainta A2P2 sekä silmäsuojaimia. Nitriilisuojakäsineet (kemikaalikäsineet) sopivat kaikille edellä mainituille liuottimille. Nämä liuottimet voivat imeytyä ihon läpi, kun käsien iho on kuiva, ärtynyt tai rikkoutunut. Käytä aina suojakäsineitä.

  • Kasvisöljyjä (esim. auringonkukkaöljy) suositellaan painovärien poistoon (älä käytä pellava-öljyä, koska sen käyttö lisää "itsesyttymisen" eli tulipalon vaaraa). Tee puhdistustyöt heti töiden päätyttyä. Viimeistelyyn voidaan käyttää mietoa saippualiuosta. Öljy ei kuitenkaan sovi kaikkiin puhdistustöihin. Käytä esim. valopetrolia painotelojen puhdistuksessa.

Laita aina puhdistustöissä käytetyt trasselit ja rätit kannellisiin metalli-astioihin, jotka tyhjennetään aina töiden päätyttyä.

 

Sivun alkuun