Muut jauheet ja pölyävät materiaalit

jauheet

Pölyn aiheuttamiin terveyshaittoihin vaikuttavat kullekin jauheelle ominaiset terveysvaikutukset, altistumisen määrä ja altistumisaika sekä hiukkaskoko ja muut hiukkasen ominaisuudet. Monet pölyn aiheuttamat sairaudet syntyvät vuosien altistumisen seurauksena.

Pölyävien materiaalien käyttö vaatii huolellisuutta ja suojautumista hiukkassuojaimella P2 tai P3 riippuen pölyn hienoudesta. Käytä myös tarpeen mukaan silmäsuojaimia sekä nitriili tai neopreeni-suojakäsineitä. (Katso kohdat:Suojautuminen, Pölyävien materiaalien käsittely)

 

 • Vesiliukoiset värit voivat kuivuessaan myös aiheuttaa jonkin verran pölyä. Kuivuneiden väripintojen hiominen vaatii hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttöä.
 • Kun siivoat esim. työpöytiä ja lattiaa kuivuneista maaliroiskeista, käytä kosteaa liinaa apuna estämään pigmenttipölyn leviämisen.
 • Kolofonihartsi, pihkahartsi valmistetaan joko elävän puun pihkasta (gum rosin) tai kantouutteesta (wood rosin). Luonnonhartseja dammar ja mastic käytetään öljyväritöissä. Kolofonihartsia käytetään metalligrafiikassa akvatintapohjan valmistamiseen. Muunnettuja luonnonhartseja saattaa sisältyä esim. painoväreihin, metalligrafiikan pohjustusaineisiin sekä lattiavahoihin. Kolofonihartsi voi aiheuttaa hengitystiesairauksia, astmaa ja allergista nuhaa, sekä kosketusihottumaa. Myös dammarhartsi ym. hartsipölyt saattavat aiheuttaa herkistymistä.
 • Asfalttijauhe, bitumi ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Käytä kolofonihartsia asfalttijauheen sijaan.

Käytä hiukkassuojainta P2 tai P3, kun käsittelet hienojakoista hartsia sekä asfalttijauhetta. Akvatintahartsin sekä asfalttijauheen pölytyksessä suojaudu myös huivilla, suoja-asulla sekä suojakäsineillä. Estä pölyn leviäminen muualle työtilaan.

 • Kivihiiliterva, terva, piki eli bitumi, asfaltti, noki, gilsoniitti jne. aiheuttavat valoärsytysihottumaa, josta voi seurata ihon pigmenttimuutoksia kuten melanodermia (tummat läiskät esim. käsivarsissa) ja ihosyöpä. Myös aineiden huurut ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia. Edellä mainittuja aineita sisältyy useisiin metalligrafiikan pohjustusaineisiin ja suojalakkoihin. Katso: Metalligrafiikan pohjustusaineet
 • Arabikumi, arabikumi on suhteellisen vaaraton aine. Se voi kuitenkin jauheen muodossa ärsyttää ihoa hengitysteitä sekä aiheuttaa herkistymistä. Käsittele ainetta niin, ettei se pölyä.

Käytä hiukkassuojainta P2 ja suojakäsineitä, kun käsittelet arabikumia.

 • Aluna, alumiinisulfaatti ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä jauheen muodossa. Aluna on syövyttävää nieltynä. Käsittele ainetta niin, ettei se pölyä.

Käytä hiukkassuojainta P2 ja suojakäsineitä, kun käsittelet alunaa.

 • Talkki ja French chalk saattavat sisältää kvartsia ja kuitumaista asbestia T. Kuitumainen talkki on syöpää aiheuttavaa. Älä käytä.
 • Käytä esim. kosmeettista (hajustamatonta) talkkia esim. Apteekin talkkia (Vitabalans) tai liitujauhetta (magnesiumkarbonaattia). Näidenkin pöly, jos se on hyvin hienojakoista, saattaa lievästi ärsyttää hengitysteitä.

Esim. siivoustyössä hengityssuojaimen P2 käyttö on suositeltavaa.

 • Rautakloridia (Ferrikloridi)myydään myös jauheen tai "kivien" muodossa. Vaikka syövytysaineena rautakloridin käytössä ei ole merkittäviä haittoja, käsittele jauhetta varoen. Rautakloridijauhepöly ärsyttää ja syövyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Varastoi rautakloridikiteet esim. lasipurkkiin, jossa on muovikorkki. Älä säilytä paperipussissa, sillä jauhe saattaa ilman kosteuden vaikutuksesta alkaa sulamaan.

Suojaudu neopreeni-käsineillä, silmäsuojaimilla ja hiukkassuojaimella P3, kun käsittelet rautakloridijahetta. Katso kohta: Muut syövytysaineet

 • Kvartsipöly on haitallisinta, kun pöly on hienojakoista. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa kivipölykeuhko-sairauden, silikoosin. Kiteinen kvartsi (crystalline silica) on todennäköisesti karsinogeeninen, syöpää aiheuttava.
 • Kaoliini (alumiinisilikaatti)
  Keramiikassa käytetty kaoliini on savimineraali, joka voi aiheuttaa pölykeuhkosairautta.
 • Synteettiset mineraalikuidut: lasivilla, vuorivilla, kivivilla, lasikuitu ja keraamiset kuidut on luokiteltu mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi.

Suojaudu hengityksensuojaimella, suoja-asulla sekä suojakäsineillä, kun käsittelet edellä mainittuja materiaaleja sekä kvartsipölyä.       Katso Keramiikka

Puupöly

 • Puupölyn koostumus vaihtelee. Se voi sisältää puun alkuperäisten aineosien lisäksi lisäaineita, kuten liimaa ja maalia. Kaikkien puulajien hiontapöly ärsyttää hengityselimiä ja silmiä, mutta pöly voi myös aiheuttaa yliherkkyyssairauksia esim. astmaa ja allergista nuhaa. Voimakkaammin herkistävinä pidetään esim. pyökkiä sekä trooppisia puulajeja (iroko, abachi). Kovapuupöly on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi (erityisesti tammesta ja pyökistä lähtöisin oleva pöly).
  Työterveyslaitoksen tekemissä tutkimuksissa havaittiin puupölyaltistuneilla pitkittynyttä nuhaa ja yskää sekä nenän toiminnan muutoksia. Kotimaisista puulajeista peräisin oleville pölyille altistuneilla todettiin hengitystieoireita jo pienillä altistustasoilla. Synteettiset hartsiliimat, joita käytetään vanerin, lastulevyn, MDF-levyn ja kuitulevyn valmistukseen, sisältävät vapaata formaldehydiä vaihtelevia määriä (n. alle 2 %). (MDF-levy on nykyisin suurempi formaldehydin lähde kuin lastulevy.) Formaldehydi voi aiheuttaa hengitystieoireita, allergiaa sekä astmaa. Synteettiset hartsiliimat voivat aiheuttaa kosketusallergiaa.

Katso: Puupiirros

ttl.fi/puupöly

Pölyävässä työssä on aina käytettävä hyvää suojavaatetusta, suojapukua, päähinettä, hiukkassuojainta P2 tai P3, suojakäsineitä sekä jalkineita, jotka kaikki riisutaan heti työn päätyttyä.

Älä vie haitallista pölyä vaatteissasi kotiin. Älä altista perheenjäseniäsi!

Sivun alkuun