Internet-osoitteita

Vaaralliset jätteet:

 • vaarallisten jätteiden kierrätyspaikat ja kiertävät keräykset                                                           www.kierratys.info
 • sähkölaitteiden kierrätys                                                                                                                              www.serkierratys.fi
 • Ekokem (ohjeita ongelmajätteiden luokittelusta, pakkauksesta ja kuljetuksesta)
  www.ekokem.fi
 • HSY jätehuolto (Helsinki)
  https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/sorttiasemat/Sivut/default.aspx

Työsuojelualan tuotteiden myynti:

 • Suojalaite Oy, Niittyläntie 3, 00620 Helsinki, Puh. 09-777 18600
  www.suojalaite.fi

Suojakäsineitä:

Hengityksensuojaimia:

Taidemateriaaleja myyvät:

Tietoa vesiliukoisista materiaaleista saa internetsivuilta:

Taidegrafiikan julkaisuja:

 

Suomen Kulttuurirahasto
www.skr.fi on tukenut sivujen valmistamista.

Näiden sivujen tekijä ei ole vastuussa sivujen tietojen oikeellisuudesta tai niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä.

Sivun alkuun