Muut fotomateriaalit

Valokuvamenetelmiin liittyvät kemikaalit ovat usein jauheen muodossa, joten niiden käsittely vaatii erityistä huolellisuutta. Kun käsittelet jauheita, käytä jauhelaatikkoa tai vetokaappia, niin ettei pöly pääse leviämään. Käytä suoja-asua, jonka riisut työskentelyn jälkeen. Varo viemästä myrkyllisiä aineita vaatteissa kotiisi.

Valokuvamateriaalien varastointi vaatii erityistä huolellisuutta. Useat valokuvamenetelmissä käytettävät materiaalit, reagoidessaan toisten aineiden esim. happojen ja emästen kanssa, saattavat synnyttää myrkyllisiä kaasuja, palo tai räjähdysvaaran. Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun hankit valokuvamateriaaleja. Siitä löydät ohjeita varastointiin. Kaikki allaolevat aineet ovat vaarallisia luonnolle. Ne on toimitettava ongelmajätelatokselle hyvin pakattuna selvästi merkittynä.

Katso Kohdepoistolaitteet ja LVI-suunnittelu

Älä käytä seuraavia hyvin myrkyllisiä kemikaaleja. Niiden käsittely vaatii erittäin hyvää ammattitaitoa, hyvin varustettua työhuonetta vetokaappeineen, täydellistä suojautumista, vaikka  käsittelisit vain hyvin pieniä määriä kyseisiä aineita. Etsi niille turvallisempi vaihtoehto. Raskaana olevan ei tule käyttää näitä aineita.

Seuraavassa listassa saattaa olla kemikaaleja, joiden hankkiminen Suomessa tiukentuneiden turvallisuusohjeiden (aineisiin liittyy räjähdysvaara) vuoksi, voi olla vaikeaa tai suorastaan mahdotonta.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xiärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
 • Ammoniumkromaatti E, T+, N
  Ammoniumkromaatti voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja ihon läpi. Aine ärsyttää ihoa ja hengitysteitä sekä syövyttää silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa, johtaen toimintavajeeseen. Toistuva pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihon herkistymisen, astman sekä vaikutuksia hengitysteissä, johtaen nenän väliseinän puhkeamiseen. Ammoniumkromaatti on syöpää aiheuttava. Ammoniumkromaattiin liittyy palo- ja räjähdysvaara herkästi syttyvien kanssa. Älä käytä.
 • Kaliumdikromaatti, (pigmenttipaperin herkistäjä) T, N, F
  Kaliumdikromaatti ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Aine syövyttää silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Toistuva tai pitkäaikainen altistus hengitysteitse voi aiheuttaa astman ja ihokontaktissa ihon herkistymisen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä ja munuaisissa, johtaen nenän väliseinän puhkeamiseen ja munuaisten toimintavajeeseen. Kaliumdikromaatti on syöpää aiheuttava.

Suojaudu koko tai puolinaamarilla, joka on varustettu P3 hiukkassuojaimella, sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä.

 • Hopeanitraatti, (esim. daquerrotypia) C, N
  Hopeanitraatti syövyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä, aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Aineen hengittäminen voi johtaa hopeaharmauteen eli ihon ja silmien harmauteen ja ruskeisiin kynsiin. Hopeanitraatti ei ole palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Sitä ei saa sekoittaa palaviin aineisiin. Huuhtele esim. tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä palovaaran vuoksi. Aine pitää varastoida erilleen mm. herkästi syttyvistä nesteistä F ja emäksistä. Käsittele ainetta vetokaapissa. Syövyttää joitkin muoveja eli ole varovainen säilytyksen kanssa.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu P3 hiukkassuodattimella, silmäsuojaimilla, suojapuvulla ja neopreenisuojakäsineillä. Aine syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita, joten suojakäsinevalinnassa täytyy olla tarkka.

 • Elohopeayhdisteet, (esim. daquerrotypia) T+,N
  Elohopeayhdisteet ovat hyvin myrkyllisiä aineita. Ne syövyttävät silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ruuansulatus-kanavassa ja munuaisissa, johtaen kudosvaurioihin ja keltatautiin. Pitkäaikaisesta tai toistuvasta altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja ääreishermostossa, johtaen aisti- ja muistihäiriöihin, vapinaan, lihasten heikkouteen ja munuaisten toimintavajeeseen. Altistuminen aiheuttaa myös vaaraa perimälle, sikiölle, ja lisääntymiselle. Älä käytä.

Käsittele ainetta vain vetokaapissa. Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu kaasusuodattimella Hg-P3, silmäsuojaimilla, suojapuvulla ja suojakäsineillä.

 • Bromi, (esim. daquerrotypia) T+, C, N
  Höyry syövyttää silmiä, ihoa, ja hengitysteitä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua (fyysinen ponnistus pahentaa niitä). Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Älä käytä. Muut varoitukset esim. palovaarasta ovat samat kuin hopeanitraatilla.

Käsittele ainetta vetokaapissa. Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu B2 kaasusuodattimella, silmäsuojaimilla, suojapuvulla ja nitriilisuojakäsineillä. Aine syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita, joten suojakäsinevalinnassa täytyy olla tarkka.

 • Kloori, (esim. daquerrotypia) T, N
  Aineen vesiliuos on vahva happo. Nestemäinen Kloori on hyvin vaarallista ihokontaktissa, hengitettynä tai nautittuna. Se ärsyttää ja syövyttää voimakkaasti ihoa, silmien sidekalvoja ja hengitysteiden limakalvoja. Kloorin lämmittäminen aiheuttaa erittäin myrkyllistä kloorikaasua. Kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen, keuhkopöhön ja ärsytysastman tai kroonisen keuhkoputken tulehduksen. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi vaikuttaa myös hampaisiin aiheuttaen niiden syöpymistä. Palo ja räjähdysvaara ovat mahdollista palavien aineiden, ammoniakin ja hienojakoisten metallien kanssa. Älä käytä.

Käsittele ainetta vain vetokaapissa. Suojaudu kokonaamarilla, joka on varustettu B kaasusuodattimella, (silmäsuojaimilla), suojapuvulla ja neopreenisuojakäsineillä. Aine syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita, joten suojakäsinevalinnassa täytyy olla tarkka.

 • Kaliumsyanidi, kaliumsuola T+, N
  Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia soluhengitykseen, johtaen kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Jos aine joutuu kosketukseen hapon (jopa laimea happo), veden, kosteuden tai hiilidioksidin kansa, muodostuu hyvin myrkyllistä syaanivetyä. Älä käytä.

Suojaudu koko tai puolinaamarilla, joka on varustettu yhdistelmäsuodattimella B-P3 sekä silmäsuojaimilla ja neopreenisuojakäsineillä. Käytä myös suojapukua.

Katso tarkemmin suojautumisesta: Suojautuminen

Sivun alkuun