Lasten taidetyöskentely

Jusssi-ja-henriikkaHTS-lapset-piirtää-hyvä

 

Lasten taidetyöskentelyn voi jakaa eri ikäryhmiin; esim.: 4-6, 7-9 sekä 10–12 vuotiaat. Noin 12 ikävuotta voidaan pitää rajana, jota nuoremmat lapset tarvitsevat tarkat ohjeet taidetyöskentelyyn. Jos verrataan lasten ja aikuisten altistumista vaarallisille aineille, lapsilla on moninkertainen vaara saada esim. keskushermosto- ja myrkytysoireita. Lisäksi lapset ovat alttiimpia onnettomuuksille. Alle neljävuotiaille on joitakin turvallisia esim. kotimaisia vahaliituja, mutta silti en jättäisi lasta yksin piirtelemään. Aivan pienillä lapsilla on tapana tunkea suuhunsa tai maistella kaikkea mahdollista. Vahaliidut ovat sen verran paksuja ja jämäköitä, ettei niitä saa helposti poikki eikä niiden pinnasta irtoa väriä. On kuitenkin tavallista, että ensiavussa on usein pieniä lapsia (vanhempiakin), jotka ovat tunkeneet nenäänsä, esim. liidun tai pyyhekumin palan. Tämä sinänsä vähemmän vaarallinen tapaus vaatii aina lääkärissä käynnin.

Ensiapu

 • Lasten taideopettajan täytyy olla hyvän ammattitaidon omaava, joka tietää materiaaleihin liittyvät vaarat. Opettaja on ensi sijassa vastuussa, jos esim. jotain onnettomuuksia tapahtuu. Vastuuta ei voi siirtää esim. paikalla oleville vanhemmille. Jos työnantaja on laimin lyönyt tilojen turvallisuuteen liittyvissä asioissa, silloin vastuu on ensi sijassa työnantajan.
 • EU-n myötä useisiin piirustusliituihin ja askarteluvälineisiin on nykyään merkitty varoituksia ja suosituksia mille ikäryhmälle ne ovat tarkoitettu. Jos materiaaleihin liittyy vähänkin varoituksia, niistä kannattaa aina pyytää käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedotteissa on tärkeää tietoa: miten esim. toimitaan, jos lapsi on nauttinut tai saanut silmiinsä kysymyksessä olevaa materiaalia. Ohjeet vaihtelevat materiaalien mukaan. Kun on kysymyksessä turvallinen materiaali, silloinkin suositellaan suun ja silmien huuhtelua vedellä.

 • Aikuisille tarkoitettuja taidemateriaaleja käytettäessä on tiedettävä, ettei niihin liity mitään vaaroja. Amerikkalaiset non-toxic merkinnät eivät takaa materiaalien turvallisuutta. Viime vuosina on tullut uusia merkintöjä Pohjois-amerikkalaisiin taide materiaaleihin. ACMI (The Art & Creative Materials Institute, Inc.) sivuilla kerrotaan, että sertifikaatin saavat vain materiaalit, joita on tutkittu koskien sekä akuuttia että kroonista myrkyllisyyttä. Myös useissa painoväreissä esim. Graphic Chemical on ACMI – sertifikaatti: AP (Non Toxic) ja CL (Cautionary Labeling) merkinnät.
 • Väripurkkien etiketissä ei kuitenkaan aina mainita Colour Index C. I merkintää, jonka avulla olisi helpoiten selvittää mitä vaaroja väreihin liittyy. Esim. nimi Dark Brown ei kerro sinulle mitä pigmenttejä väri sisältää toisin kuin esim. Burnt Umber. Katso Materiaalit>Pigmentit ja muut jauheet

Lisää tietoa merkinnöistä saat https://acmiart.org/

Ulkomaisista tuotteista voi löytyä tietoa: Household products.

Eurooppalaisia taidemateriaaleja. Näista taidemateriaaleista on saatavilla myös käyttöturvallisuustiedotteita: Royal talens, school

Käyttöturvallisuustiedotteita/safety information sheets

Health and safety information by Royal Talens

 • Kun katsoo Pohjois-Amerikkalaisia työsuojeluoppaita viime vuosilta, niissä kerrotaan kuinka alle 12-vuotiaat lapset ovat käyttäneet taidetunneillaan esim. lyijyä, arsenikkia ja kadmiumia sisältäviä materiaaleja. Lapset ovat ilmeisesti tehneet emali- ja lyijylasitöitä tai käyttäneet keramiikka lasitteita. Edellä mainitut materiaalit ovat hengenvaarallisia lasten käytössä eikä osaa niitsä suositella edes aikuisten käyttöön. Yhdysvalloissa on myös saatu selville (lähde: Nontoxic printmaking sivusto), että Kiinassa valmistetut lasten väriliidut  voivat sisältää pieniä määriä lyijyä (materiaaleissa saattaa olla jopa non toxic (myrkytön) merkintä). Lapsille pienetkin määrät lyijyä on vaarallista. En suosittele taidemateriaalien hankkimista ulkomailta,  varsinkaan EU-alueen ulkopuolelta, netin välityksellä, vaikka materiaalien  hinnat olisivatkin huomattavasti halvempia, kuin kotimaasta hankitut materiaalit. Kuitenkin jotkin kotimaisetkin nettikaupat myyvät piirustusmateriaaleja, joiden valmistajaa ja valmistusmaata ei mainita. Hyvin halvat hinnat ovat aina epäilyttäviä. Kannattaa soittaa nettikauppaan ja tiedustella puuttuvia tietoja, jos vähänkin epäilet asiaa. (EU:n alueella on lyijyä sisältävät taidemateriaalit kielletty vuodesta 1994 lähtien. Ainoastaan taidekonservaattorien on mahdollista hankkia esim. lyijyvalkoista.)

Katso http://www.nontoxichub.com/leadcrayonsrecall   Artikkeli on kirjoitettu, jo parikymmentä vuot sitten, mutta Nontoxic Prntmaking sivuilla aihetta pidetään yhä ajankohtaisena. On mahdollista, että värejä on yhä myynnissä. Värit eivät ole vaaraksi, jos niitä käytetään oikein eli piirtämiseen. Kädet pestään huolellisesti työskentelyn jälkeen. Piirtämisen aikana ei nautita makeisia tai eväitä. Aivan pienille lapsille lyijyä sisältävät värit ovat erityisen vaarallisia, koska heillä on tapana maistella kaikkea minkä saavat käsiinsä. Kaikki kokeilut värien kanssa eli esim. niiden jauhaminen tai kuumentaminen on vaarallista. Jauheet leviävät helposti kaikkialle, joutuvat hengitysteihin, iholle ja tarttuvat vaatteisiin. Kaikista väreistä kuumentamalla saattaa syntyä myrkyllisiä höyryjä.

 

Yllä olevissa kuvissa, jotka on otettu 70- luvun alussa Suomessa ja Irlannissa, näkyy esim. pahvimukeja väripurkkeina. Tilaisuus oli kuitenkin järjestetty niin, että paikalla oli useampi ohjaaja. Yhtään purkkia ei kaatunut ja muutenkin kaikki sujui hienosti.

 • Tärkeää on että lasten taidetyöskentelyä valvotaan ja opetetaan etenkin miten materiaaleja käytetään. Sääntönä on, ettei lasten anneta tehdä työvaiheita, joihin liittyy vähänkin vaaroja. Esim. jos käytetään jauheista sekoitettavia värejä, aikuinen sekoittaa värit valmiiksi tukeviin astioihin. Älä sekoita värejä esim. pahvimukeihin tai muihin juoma-astioihin. Keramiikkatöissä ja taidegrafiikassa ohjaaja tekee useimmat työvaiheet valmiiksi, mutta lasten annetaan tehdä maalaus tai piirtämistyö. Edellytyksenä on että käytetään turvallisia värejä.
 • Jo mahdollisuus käyttää erilaisia (turvallisia) työvälineitä, tekee työskentelystä jännittävää. Myös savella muovailu, jolloin käytetään turvallista lapsille tarkoitettua savea, on lapsille mieluista puuhaa.
 • Mahdollisuus käyttää suuria parempilaatuisia piirustusarkkeja ja esim. guassivärejä sekä eri paksuisia siveltimiä tuottaa yleensä huikeita tuloksia. Ohjaajan täytyy kuitenkin olla paikalla koko ajan, ettei mitään vahinkoja satu. Työskentelyn jälkeen kädet pestään huolellisesti.
 • Öljyvärien käyttö on turhaa alle kymmenvuotiailla lapsilla. Sen lisäksi että niihin voi liittyä liuottimia, ne ovat myös kalliita. Öljyvärit, vaikka ne olisivat vesiliukoisia, eivät ole turvallisia lasten käyttöön. Vesiliukoisuus ei aina ole tae turvallisesta materiaalista.
 • Jos halutaan tutustuttaa lapset metalligrafiikan tekemiseen, täytyy opettajan pohjustaa laatat etukäteen sekä tehdä vedostustyö. Pohjustetulle laatalle on hauska piirtää ja kokeilla erilaisia välineitä. Työskentely vaatii kuitenkin tarkkaa ohjausta, ettei innostunut piirtäjä raaputa koko pohjustettua pintaa paljaaksi.
 • Sormivärejä ja syötävistä esim. marjoista tehdyt värit eivät opeta lapsia taidemateriaalien käyttöön. Syötävät materiaalit antavat lapsilla väärän mallin, materiaaleja ei tietenkään saa syödä, sotkea iholle, vaatteisiin, seiniin tai kalusteisiin. Pienikin lapsi oppii käyttämään materiaaleja oikein, kun saa oikeanlaista ohjausta.

Ohjeita turvalliseen työskentelyyn lasten kanssa

 • Vaarallisia materiaaleja ovat erilaiset liuottimia sisältävät liimat ja lakat. Esim. lasten askartelusarjoissa joissa kootaan muovisia pienoismalleja tai käytetään nk. lennokkiliimaa, liittyy vaarallisia liimoja. Niin kutsuttuja ”pikaliimoja” ei saisi käyttää ollenkaan. Niiden käyttöön liittyy lukuisia vaaroja esim. sormien yhteen liimautuminen. Lasten käyttöön tarkoitettuja vesiliukoisia liimoja on useita. Myös liimapuikot ovat käteviä. Katso Liimat
 •  Esim. Isossa Britanniassa on Rubber Cementtiä  käytetty yleisesti lasten askartelutöissä. Kumisementti, Rubber Cement (sisältää esim. trikloorietaania Xn, n-heksaania Xn, asetonia Xi F, katso:Liuottimet). Älä anna lasten käyttää tätä liimaa. Aivan pieniä määriä käytettäessä, liima on kohtuullisen turvallista.
 • Kun Rupper cement liimaa käytetään paljon, höyryt saattavat aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta, pahoinvointia sekä ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia sydämessä ja keskushermostossa. Liima voi vahingoittaa silmiä.
 • Älä tilaa materiaaleja, joita et tunne, netistä. Etenkin askarteluun tarkoitetuista materiaaleista ei anneta mitään tietoa esim. mitä kemikaaleja ne sisältävät.
 • Kaikkia hajustettuja materiaaleja tulisi välttää. Hajustetut materiaalit saattavat innostaa lapsia maistelemaan ja haistelemaan materiaaleja, mikä voi johtaa esim. vaaralliseen liimojen haisteluun.
 •   Voimakkaasti tuoksuvat, liuottimia sisältävät huopakynät eivät sovi lasten käyttöön. Myös aikuisia varotetaan yllä mainituista materiaaleista. Huopakynissä on yleensä varoitukset ja lapsille sopivia vesiliukoisia huopakyniä on myynnissä.
 • Liuottimien käyttöä tulee välttää. Myös hajuton tärpätti ja sitrusohenne ovat kiellettyjen listalla. Suosituksena on, että käytetään vain vesiliukoisia värejä, jotka eivät vaadi liuottimia.
 • Värittömät ja hyvältä tuoksuvat nesteet voivat johtaa siihen, että lapset saattavat juoda edellä mainittuja liuottimia etenkin, jos niitä on siirretty juomapulloihin tai astioihin ym..
 • Liuottimia tulee aina säilyttää alkuperäisissä astioissa ja vain opettajalla on lupa käyttää niitä tarpeen vaatiessa. Katso Liuottimet  Kaikkiin jauheen muodossa oleviin materiaaleihin pitää suhtautua varoen. Nestemäinen vaihtoehto löytyy varmasti. Kun ostat nestemäisiä, vesiliukoisia taidemateriaaleja, ota selville mitä materiaali sisältää. Siinä saattaa olla säilöntäaineita tai pieni määrä liuottimia. Katso Säilöntäaineet
 • Pigmenttejä käytettäessä on valittava turvallisin vaihtoehto esim. lapsille tarkoitetut värijauheet. Opettaja sekoittaa esim. värijauheet veteen ennen tunnin alkua. Sekoitus työssä kannatta käyttää jauhelaatikkoa. Katso: Jauheiden käsittely
 •  Ruiskutettaviin aineisiin liittyy aina vaaroja. Ne sisältävät ponnekaasuja ja usein liuottimia. Jos piirrokset vaativat esim. kiinnitystä Fiksatiiveilla, opettaja tekee työn esim. ulkona opetuksen jälkeen. Sisätiloissa ne aiheuttavat voimakkaan tuoksun, joka aikuisillekin voi aiheuttaa pahoinvointia ja päänsärkyä.
  Spraymaaleja ei saisi antaa pienten lasten käsiin ollenkaan. Niiden käyttö vaatii silmä- ja hengityssuojaimia ulkotiloissakin. Uutuutena on tullut markkinoille vesiliukoisia spraymaaleja, mutta nekin sisältävät aineita, jotka vaativat suojautumista. Katso ruiskutettavat materiaalit.
 • Työtila, missä lapset työskentelevät pitää olla turvallinen ja siisti. Siellä ei saa säilyttää mitään vaarallisia aineita tai työkaluja. Ne on säilytettävä lukitussa kaapissa.
 • Työkalut eivät saa olla teräviä vaan päästä pyöristettyjä esim. linokaivertimet. Jos työtilassa on aiemmin käytetty vaarallisia aineita, on työtila siivottava ja tuuletettava huolellisesti, ennen lasten työskentelyn alkua. Jos työtilassa käytetty pölyäviä materiaaleja, siivoaminen tulisi tehdä kostealla liinalla pyyhkimällä, ettei pöly nouse ilmaan.
 • Jokaisella lapsella tulisi olla tarpeeksi tilaa työskentelyyn ja ryhmien tulisi olla pieniä.
 • Työtilassa ei saa olla juoma-astioita ja juomapulloja. Eväät syödään taukotilassa. Eväitä ovat myös karkit.
 • Älä käytä juoma tai ruoka astioita materiaalien varastoimiseen.

Katso seuraavat kohdat: Vaihtoehtoja turvalliseen työskentelyyn

Ensiapu

 

Sivun alkuun