Pimiömateriaalit

pimio1

Tänä päivänä, kun  digitaalinen valokuvaus ja skanneri ovat yleistyneet, perinteisiä valokuvauksen menetelmiä käyttävät pääasiassa kuvataiteilijat, jotka esim. yhdistävät eri tekniikkoja keskenään. Toivottavasti he työskentelevät kunnollisissa työtiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto ja kylpyhuonelaboratoriot ovat mennyttä aikaa. Jos kuitenkin työskentelet kotona, älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä työtilaan ja pidä materiaalit lukitussa kaapissa.

Valokuvauksessa on käytössä runsaasti eri kemikaaleja, jotka kaikki vaativat hyvää suojautumista. Useat kemikaalit ovat jauheen muodossa, joten niiden käsittely vaatii erityistä huolellisuutta.

 • Kun käsittelet jauheita, käytä jauhelaatikkoa tai vetokaappia niin ettei pöly pääse leviämään. Käytä suoja-asua, jonka riisut työskentelyn jälkeen. Varo viemästä vaatteissasi myrkyllistä jauhepölyä kotiisi. Pimiössä täytyisi olla hyvä tuuletus.
 • Kun sekoitat jauheita veteen, lisää jauhe pieninä erinä kerrallaan. Mitä laimeamman liuoksen valmistat, sitä turvallisempi sitä on käyttää. Siirrä jauheet, jos ne on muovi- tai paperipusseissa, turvallisiin tukeviin astioihin, joihin on merkitty huolellisesti astian sisältö. Osa aineista on syövyttäviä, joten älä käytä purkkeja, joissa on metallikannet. Ne saattavat syöpyä.
 • Valokuva- materiaalien varastointi vaatii erityistä huolellisuutta. Valokuvamenetelmissä käytetään runsaasti eri materiaaleja, jotka voivat  reagoida keskenään (esim. huonosti varastoituna) ja synnyttävät myrkyllisiä kaasuja sekä palo tai räjähdysvaaran. Varastoi hapot erilleen muista materiaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteesta löydät varastointisuositukset.

Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun hankit valokuvamateriaaleja. Tietoa kemikaaleista saat myös  Kansainvälisistä kemikaalikorteista  Kemikaalikortit

Huom. Valokuvaukseen liittyy runsaasti eri kemikaaleja, joista tässä on mahdollista käsitellä vain pientä osaa.

Seuraavassa luettelossa saattaa olla kemikaaleja, joiden hankkiminen tiukentuneiden turvallisuussäännösten  vuoksi on vaikeutunut, sillä aineisiin liittyy räjähdysvaara.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xiärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen

Vaarallisia aineita pimiötyöskentelyssä:

 • Hydrokinoni (mustavalkokehite) Xn, N
  Hydrokinoni ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Käsittele jauhetta varoen ja estä pölyn leviäminen. Käytä jauheen asemesta valmiita kehiteliuoksia. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa iho-tulehduksen, jos työskennellään ilman suojakäsineitä. Hydrokinoni on myös mahdollisesti syöpää aiheuttava (pitkäaikaisen altistumisen seurauksena). Jos työtilassa ei ole kunnollista kohdepoistoa, hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa. Pidä altaiden päällä kansia lyhyidenkin taukojen aikana.

Varustaudu koko- tai puolinaamarilla, jossa on yhdistelmäsuodatin A-P3 sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä. Suositeltuja suojakäsine-materiaaleja ovat nitriilikumi, luonnonkumi ja kloropreenikumi.

 • Metoli, Elon, (mustavalkokehite) Xn, N
  Metolin vaarat ovat melko samat kuin hydrokinonin.
 • Etikkahappo, (keskeyte) C
  Etikkahappo on ärsyttävää ja vahvana liuoksena se syövyttää hengitysteitä, ihoa ja silmiä. Se voi aiheuttaa myös päänsärkyä, huimausta ja hengenahdistusta. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen jälkeen. Työtilassa täytyisi olla hyvä ilmanvaihto.

Kun käytät etikkahappoa tai varustaudu koko- tai puolinaamarilla, jossa on yhdistelmäsuodatin E-P3 sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä. Suositeltuja suojakäsine-materiaaleja ovat butyylikumi sekä neopreenikumi.

 • Kaliumhydroksidi, kalilipeä, potassium hydroxide, (kehitteet) C
  Kaliumhydroksidi on voimakkaasti hengitysteitä, ihoa ja silmiä syövyttävää ja ärsyttävää. Aineen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Oireet voivat ilmaantua vasta altistumisen päätyttyä, usein vasta tuntien kuluttua ja fyysinen ponnistus pahentaa oireita. Toistuva pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihotulehduksen. varastoi erilleen vahvoista hapoista ja metalleista. Säilytä vain alkuperäisessä astassa.

Kun käsittelet kaliumhydroksidia, käytä koko tai puolinaamaria, jossa on hiukkassuodatin P3, sekä silmäsuojaimia ja nitriilikumi-suojakäsineitä.

 • Natriumhydroksidi, kaustinen sooda, lipeä, (kehitteet) C
  Natriumhydroksidin varoitukset sekä suojautuminen ovat samat kuin Kaliumhydroksidin kanssa.

Suojakäsinemateriaali on polyetyleeni

 • Booraksi, (pH:n säätö)
  Booraksi ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. Aine on varastoitava erilleen hapoista.

Suojaudu suodattavalla yhdistelmähengityksensuojaimella P3, silmäsuojaimilla sekä suojakäsineillä.

 • Isotiatsolinonit (Kathon CG) Xi
  Bakteerikasvunesto pesuaineissa ja stabilointiaineissa. Aine voi ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Se voi myös aiheuttaa allergiaa, jolloin hyvin pienetkin määrät esim. pesuaineissa aiheuttavat oireita. Koska määrät ovat yleensä häviävän pieniä, ei niitä tarvitse ilmoittaa tuotteen etiketissä.

 

Älä käytä seuraavia myrkyllisiä pimiömateriaaleja ilman kunnollista suojautumista:

 • Formaldehydi, formaliini (karkaisu- ja säilöntäaine)
  Formaldehydi ärsyttää hengitysteitä ja voi aiheuttaa pahoinvointia ja hengenahdistusta. Se ärsyttää myös voimakkaasti ihoa ja silmiä. Toistuva pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa allergista nuhaa, astmaa sekä ihoallergiaa. Formaldehydi on  syöpää aiheuttava. Älä käytä ilman suojaimia.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, jossa on kaasusuodatin B2, silmäsuojaimilla sekä suojakäsineillä. Suositeltuja käsinemateriaaleja ovat nitriilikumi sekä etyleenivinyylialkoholi.

 • 1,1,1-Trikloorietaani, metyylikloroformi, (filminpuhdistus) Xn, N
  Aineen käyttö on kielletty nykyisin, koska se on yläilmakehän otsonia hajottava aine. 1,1,1-Trikloorietaani ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Se on voimakkaasti keskushermostoon vaikuttava aine. Altistumisesta voi aiheutua vaikutuksia sydämessä, munuaisissa ja maksassa. Aiheuttaa varaa perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle.  Älä käytä.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, jossa on kaasusuodatin A, silmäsuojaimilla sekä suojakäsineillä. Suositeltuja suojakäsinemateriaaleja ovat flourikumi sekä erilaiset monikerrosmateriaalit.

 • Seleeni, (sävyte) jauhe T, N
  Seleeni on voimakkaasti hengitysteihin, silmiin ja ihoon vaikuttava aine. Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhko-pöhön (hanki seleenisävyte mieluiten liuoksen muodossa). Vahvan huurun hengittäminen voi aiheuttaa tukehtumisen oireita, väristyksiä ja kuumetta sekä keuhkoputken tulehduksen. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihotulehduksen sekä vaikutuksia hengitysteissä ja ruuansulatuskanavassa. Mitä laimeampaa sävytettä käytät, sitä turvallisempaa se on. Varastoi seleeni erillään hapoista.  (Seleeni on ihmiselle tärkeä hivenaine, mutta sen turvallisen saannin ylärajana pidetään 300 mikrogrammaa (0,3 mg) päivässä. Tämän ylärajan pitkäaikainen ylitys voi olla on vaarallista terveydelle. Yleensä ihminen saa ruoka-aineista tarpeellisen määrän seleeniä. Naislla päivittäinen saanti suositus on 50 mikrorgrammaa ja miehillä 60 mikrogrammaa/vrk.)

 Kun käsittelet  jauhetta, suojaudu koko tai puolinaamarilla, jossa on yhdistelmäsuodatin A P3, sekä silmäsuojaimilla ja neopreeni-suojakäsineillä.

 • Rikkivety (sävyte) T+, F+,  rikkivety on erittäin myrkyllistä. Sen käyttö on hengenvaarallista. Älä käytä.

Rikkivety on niin vaarallinen aine, että suojautuminen sitä vastaan vaikeaa.

 • Värikehitteet sisältävät erilaisia liuotinaineita mm. glykolieettereitä, jotka ovat (lukuun ottamatta proxitolia) hyvin myrkyllisiä. Ne aiheuttavat mm. vaaraa perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle. Ne myös imeytyvät ihon läpi. Katso:Liuottimet. Älä käytä glykolieettereitä sisältäviä värikehitteitä.
 • Mustavalkokuvien sävytteet saattavat sisältää seuraavia hyvin myrkyllisiä yhdisteitä kuten elohopeakloridi T+ N tai uraaninitraatti , lyijy-yhdisteitä, kuten lyijyasetaattia T, N, lyijynitraattia T, N ja lyijyoksalaattia. Älä käytä. Elohopeakloridi, lyijyasetaatti sekä lyijynitraatti aiheuttavat vaaraa perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle.

Kun on kysymys näin vaarallisista aineista ja haluat siitä huolimatta käyttää niitä, ota selville tarkkaan suojainsuositukset. Suojaudu kokonaamarilla varustetulla kaasusuojaimella sekä suojakäsineillä. Jos aine on jauheen muodossa, käytä yhdistelmäsuodatinta, jossa on P2 tai P3 luokan pölysuodatin.

 • Vähemmän haitallisia sävytteitä ovat kuparisulfaatti N, kultakloridi ja rautayhdisteet esim. rauta-ammoniumsulfaatti. Kuparisulfaatti N on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ravintoketjussa esim. kaloihin. Kuparisulfaattia ei saa päästää ympäristöön.

Suojaudu yhdistelmähengityssuojaimella, jossa on P2 pölysuodatin.

 

Ohjeita pimiömateriaalien käsittelyyn:

Harrastajat rakentavat usein pimiön asunnon yhteyteen ja työskentelevät esim. kylpyhuoneessa. Työskentely on kuitenkin satunnaista, joten altistuminen, jos aineita käytetään huolella, on vähäistä. Suurin ongelma on materiaalien säilyttäminen, niin etteivät ne joudu lasten käsiin.

 • Pyri ostamaan materiaalit nesteen muodossa. Vältä jauheiden käyttöä. Suurin osa vaaroista liittyy juuri jauheiden käsittelyyn. Myös vahvojen happojen ja emästen käsittelyyn liittyy paljon vaaroja.
 • Valitse vähiten vaaralliset materiaalit. Käyttöturvallisuustiedotteita löydät internetistä valmistajien sivuilta. Ikävä kyllä ne ovat usein puutteellisesti täytettyjä ja voivat sisältää ristiriitaista tietoa. Siksi suojatuminen ja materiaalien varovainen käsittely on aina tarpeen.
 • Kun käytät vahvoja liuoksia ilman kunnon ilman vaihtoa tai kohdepoistoa, suojaudu aina hengityksen suojaimella. Katso: suojautuminen
 • Käytä aina suojakäsineitä pimiömateriaalien kanssa. Älä laita käsiä nesteisiin, vaan käytä pihtejä valokuvien käsittelyssä.
 • Työskentele hyvin tuulettuvassa työtilassa, käytä mieluiten vetokaappia tai kohdepoistoa.
 • Käytä silmäsuojaimia, suojakäsineitä ja suojaesiliinaa työskentelyn aikana. Suojaa myös käsivartesi.
 • Huuhtele roiskunut liuos heti iholta. Työtilassa olisi hyvä olla hätäsuihku tai vastaava sekä silmien huuhtelulaite.
 • Silmään roiskunutta liuosta pitää huuhdella vähintään 15 minuuttia vedellä. Happamia ja emäksisiä liuoksia varten olisi hyvä olla oma silmien huuhtelupullo. Mene silmien huuhtelun jälkeen heti lääkäriin tarkastuttamaan silmäsi.
 • Siivoa roiskeet ja kaatuneet nesteet välittömästi työtilasta. Kaatuneiden vaaralisten nesteiden siivoukseen on omat ohjeet. Nämäkin ohjeet saat käyttöturvallisuustiedotteesta. Käytä imeytysmattoa nesteen poistoon ja toimita se ongelmajätekeräykseen. Kysy neuvoa kemikaalin kuljetuseen ongelmajäte laitokselta (voiko sen esim. pakata kannelliseen muoviastian).  Käytä hengityssuojainta siivouksen aikana. Tuuleta työtila hyvin. Huom. Todella vaarallisten aineiden ollessa kysymyksessä, nesteiden siivoukseen voi liittyä räjähdysvaara.
 • Varastoi materiaalit huolellisesti ohjeita noudattaen. Pidä ne pois lasten saatavilta, lukitussa kaapissa. Useat valokuvakemikaalit saattavat väärin varastoituna aiheuttaa jopa räjähdyksen tai tulipalon.

Pimiö- ja fotomateriaalit kohdassa on käytetty kirjallisuuslähteenä:
PRINTMAKING IN THE SUN, Dan Welden & Pauline Muir; Overexposure, Health Hazards in Photography, Susan Shaw & Monona Rossol); Dictionary of Printmaking Terms, Rosemary Simmons 2002.

Sivun alkuun