Keramiikan materiaalit

Väri ja lasiteaineiden käyttö

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
 • Väri ja lasiteaineiden käyttö määrätyn tehon aikaansaamiseksi on olennainen osa keramiikkaa. Varovaisuus on välttämätöntä kokeiltaessa erilaisia koristetehosteita, koska jotkin värimetalliyhdisteet sisältävät vaarallisia aineita kuten antimonia Xn, kadmiumia T, kromia Xn tai muita myrkyllisiä aineita. Lasitteessa voi olla bariumia Xn, kvartsia, tai lyijyä T.
 • Keramiikka pigmenttien lähtöaineina ovat samat metallit, jotka antavat värin luonnonkiville. Pigmentit voivat olla joko näiden metallien oksideja tai suoloja (karbonaatteja tai sulfaatteja). Pigmenttejä käytetään savimassaan tai lasitteeseen sekoitettuna, lasittamattomaan pintaan siveltynä tai enkopien engl. enkobe (valkoinen tai värillinen saviliete) valmistukseen.
 • Emalissa väriaineina käytetään metallioksideja, esim. kromi- Xn, koboltti-Xn tai titaanioksidia Xn.  Emalia valmistettaessa, tai jauhemuotoisena käytettäessä, saattaa altistua pigmenttien lisäksi sulatteen lyijylle T.
 • Lysteri on ohut pinta, joka sivellään tai sumutetaan kertaalleen lasitetulle pinnalle tai polttamattomaan lasitteeseen, joka poltetaan 700-750 celsius asteessa. Lystereinä käytetään monien metallien suoloja, yleisimmin kuparin ja hopean.
 • Enkopeja käytetään keraamisten pintojen maalaamiseen ja värien silkkipainantaan. Perinteiset koristevärit valmistetaan lisäämällä pigmentti tärpättiin Xn   tai risiiniöljyyn. Nykyisten teollisten keramiikkavärien aineksina ovat hartsi ja liuottimet. Liuottimena käytetään mm. liuotinbensiiniä Xn ja ksyleeniä Xn. (Älä käytä ksyleeniä sisältäviä keramiikkavärejä.)
 • Vesipohjaiset värit saattavat sisältää pieniä määriä veteen sekoittuvia liuottimia kuten alkoholeja (etanoli F, metanoli T) , glykoleja Xn ja glykolieettereitä Xn tai T. Kaikki nämä liottimet ovat suurina määrinä haitallisia hengitettyinä ja voivat vahingoittaa ihoa. Esim. metanoli ja glykolieetterit imeytyvät ihon läpi. Katso: liuottimet

Käytä aina suojakäsineitä, vaikka käyttäisit vesiliukoisia materiaaleja.

Käytä pölynsuodattimella varustettua hengityksensuojainta P2 tai P3, kun käsittelet jauheen muodossa olevia pigmenttejä. Käytä myös suojakäsineitä sekä suoja-asua. Työn luonteesta riippuen myös kuppimalliset silmäsuojaimet ja hiussuojain ovat tarpeen.

 • Hienojakoisia pigmenttejä käsiteltäessä paras keino on käyttää jauheiden käsittelylaatikkoa, mikä estää pölyn leviämisen huoneilmaan.

Opetus Kehikko jauheiden käsittelyyn

 • Tavallinen kohdepoistolaite ei sovi, kun käsitellään hienojakoisia jauheen muodossa olevia aineita. Kohdepoistajassa täytyy olla suodatin, joka kerää hienojakoisen pölyn. Laite täytyy olla sijoitettu niin, että se ei vedä pölyä työskentelijän kasvoille.
  Pölyävälle työlle sopiva kohdepoisto on esim. suojakaappi (kun käsitellään karkeita jauheita), joka on varustettu hyvin hienojakoisen pölyn keräävällä tehokkaalla suodattimella.
 • Katso: http://www.kojair.com/fi/tuotteet/laboratoriotuotteet/luokka_i

Kohdepoisto tai hyvä tuuletus on tarpeen kun väri sisältää liuotinta. Älä käsittele värejä paljain käsin. Monet väriaineet ja niistä muodostuvat vesiliukoiset suolat sekä värien sisältämät liuottimet ärsyttävät ihoa ja voivat aiheuttaa allergiaa. ne voivat myöskin imeytyä ihon läpi. Pese kädet huolellisesti työn jälkeen varmistaaksesi, ettet vie työtilan ulkopuolelle käsissäsi myrkyllisiä aineita. Älä ruokaile työtilassa vaan järjestä erillinen taukotila.

 

Keramiikan materiaaleissa esiintyvien aineiden terveyshaittoja

 • Alumiinioksidi, suurien pölypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa silmien ja ylempien hengitysteiden ärsytystä. Aine voi vaikuttaa myös keskushermostoon.
 • Antimonitrioksidi Xn (väri) voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita, hengitettynä ja nieltynä aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja hengitysvaikeuksia. Jatkuva altistus saattaa aiheuttaa maksan ja munuaisten vaurioitumisen.
 • Bariumoksidi Xn, bariumkarbonaatti Xn (lasitteessa tai savimassassa) ärsyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja. hengittäminen tai nieleminen voi saada aikaan bariummyrkytyksen, jonka oireina ovat mm. plussin heikkeneminen ja lihaskivut.
 • Berylliumoksidi T+ (väri) Ihokosketus aiheuttaa haavaumia. Äkillisestä altistumisesta suurille määrille voi olla seurauksena yleismyrkytys, jonka oireita ovat keuhkoputkentulehdus tai keuhkotulehdus. siitä voi seurata keuhkojen pysyvä vaurioituminen. Pitkäaikainen altistus pienille pitoisuuksille voi aiheuttaa vakavan kroonisen keuhkosairauden tai keuhkosyövän. Älä käytä.
 • Boorihappo, kalsiumkarbonaattifritti  (lasitteessa) Imeytyy ihon läpi, hengittäminen ja nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja lasitteen liuetessa ihottumaa. Jatkuva altistus voi vahingoittaa munuaisia.
 • Kalsiumflouridi (fluorisälpä) (savimassa) Ärsyttää ihoa ja hengitysteitä.
 • Kadmiumoksidi T+ N, kadmiumsulfidi T N Äkillisen myrkytyksen seurauksena voi olla hengenvaarallinen keuhkopöhö, jatkuvalatistuminen pienille määrille voi vahingoittaa munuaisia, maksaa ja haurastuttaa luustoa. Lisää syöpäriskiä. Älä käytä.
 • Kobolttioksidi Xn N, kobolttikarbonaatti Xn N (väri) Aiheuttaa sekä ihoallergiaa että astmaa.
 • Kromioksidi (väri) Kromi(III)oksidi voi ärsyttää ihoa ja hengityselimiä ja aiheuttaa allergiaa.
 • Kuparioksidi Xn N, kuparikarbonaatti Xn (väri) Ärsyttää ihoa ja limakalvoja, voi aiheuttaa ihoallergiaa sekä nenäontelon limakalvojen haavautumista. Nieltynä saa aikaan pahoinvointia ia ja ripulia.
 • Kvartsi eli kiteinen piioksidi, katso piioksidi
 • Lyijykarbonaatti T N, lyijyoksidi T N, lyijysulfidi T N (väri, lasite) Lyijyn hengittäminen ja nieleminen voi aiheuttaa lyijymyrkytyksen. Älä käytä.
 • Lyijykromaatti T N (väri) Lyijykromaatti aiheuttaa ihon ärtymistä, haavaumia ja allergiaa, vahingoittaa lisäksi limakalvoja, Toistuva hengittäminen voi syövyttää nenän välilevyn, ärsyttää hengitysteitä tai saada aikaan lyijymyrkytyksen. Nielemisestä voi seurata äkillinen kromimyrkytys, joka voi johtaa munuaisvaurioihin ja viivästyneeseen lyijymyrkytykseen. Lisää syöpäriskiä. Älä käytä.
 • Mangaanioksidi, mangaanikarbonaatti Xn (väri) Ärsyttää ruuansulatuskanavaa ja keuhkoja, lisäksi hermostolla vahingollista.
 • Nikkelioksidi T N, nikkelikarbonaatti Xn N (väri) Aiheuttaa ihoallergiaa, ärsyttää nenää ja kurkkua. Nikkeli huurujen hengittäminen lisää nenä- ja kurkkusyövän riskiä. Molemmat aineet ovat vaarallisia. Älä käytä.
 • Piioksidi (savimassassa ja lasitteissa) Kiteinen piioksidi (kvartsi)  voi aiheuttaa suuressa (pitkäaikaisessa) altistuksessa pölykeuhkoa eli silikoosia. Silikoosia sairastavalla on riski sairastua myös keuhkosyöpään tai tuberkuloosin. Altistuminen kvartsipölylle voi aiheuttaa myös keuhkoahtautuman ja kroonisen keuhkoputkentulehdukseen.
  Saven ollessa valmista ja kosteaa ei sen käsittelyyn liity terveydellisiä riskejä, mutta savimassan valmistuksessa syntyy raaka-aineista kvartsipitoista pölyä, jonka hengittäminen voi vuosien mittaan aiheuttaa edellä mainitun silikoosin.
 • Kvartsia on vaihtelevia määriä eri savilaaduissa sekä muissa savimassan raaka-aineissa (kaoliini, pallosavi, maasälpä), hiekassa, kevytbetonirouheessa tai tiilimurskassa. Joskus aikaisemmin on saveen saatettu lisätä asbestia T sisältävää talkkia. Asbesti on syöpää aiheuttava.
 • Sinkkikromaatti T N (väri) Sinkkikromaatti ärsyttää ja syövyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja sekä lisäksi voi aiheuttaa allergista ihottumaa. Hengitettynä voi vahingoittaa nenää ja keuhkoja. Suuria määriä hengitettäessä saattaa seurata kromimyrkytys. Lisää syöpäriskiä. Älä käytä
 • Sinkkioksidi N(väri) Sinkkioksidi voi ärsyttää lievästi hengitysteitä ja nieltynä ruuansulatuselimistöä. Se voi myös aiheuttaa syöpää.
 • Uraanioksidi T+ (väri) Uraanioksidin hengittäminen voi lisätä syöpäriskiä. Se on erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. Älä käytä.
 • Vanadiinipentoksidi T N,  (väri) Ärsyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Suuren määrän hengittäminen voi johtaa keuhkopöhöön. Pitempiaikainen altistus saattaa myös aiheuttaa hengitysteiden sairauksia. Älä käytä
 • Vanadiinitrioksidi Xn ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Pitkäaikainen ja toistuva altistus voi aiheuttaa vaikutuksia hengitysteissä esim. johtaa keuhkoputken tulehdukseen. Mahdollisesti syöpää aiheuttava.
 • Katso Pigmentit

Suojaudu oikeanmallisella hengityksen suojaimella, suojakäsineillä sekä suoja-asulla. Pölyävien materiaalien käyttö vaatii huolellisuutta ja suojautumista hiukkassuojaimella P2 tai P3 riippuen pölyn hienoudesta. Käytä myös tarpeen mukaan naamiomallisia silmäsuojaimia sekä nitriili tai neopreeni-suojakäsineitä. Suojaudu myös asianmukaisella suoja-asulla ja suojaa  hiuksesi.

Katso kohdat: Suojautuminen, Pölyävien materiaalien käsittely

Sivun alkuun