Materiaalien varastointi ja merkintä

 

Käyttöturvallisuustiedotteista saat neuvoja miten esim. haitallisten materiaalit pitää varastoida. Materiaaleja varten tulisi olla ovelliset kaapit, jotka tarpeen vaatiessa voisi lukita. Älä säilytä materiaaleja pöydillä, etenkin jos ne ovat vaarassa kaatua ja rikkoontua.

 • Siirrä huonosti pakatut materiaalit (esim. paperipusseihin) kestäviin muoviastioihin tai lasipurkkeihin (ota selvää kumpi materiaali sopii paremmin), joista on poistettu vanhat etiketit (älä kaada jauheita vaan lusikoi ne varovasti, kun siirrät niitä astiasta toiseen).
 • Merkitse kaikkiin astioihin selvästi pakkauspäivämäärä ja mitä ne sisältävät. Uusi heti etiketti, kun se likaantuu tai irtoaa, muuten voit vahingossa käyttää väärää ainetta, jos astiat on huonosti merkitty.
 • Sulje kannet ja korkit aina huolellisesti. Älä nosta astioita vain korkista kiinni pitäen.
 • Metallikannet eivät kestä syövyttäviä aineita. Säilytä vaarallisia kemikaaleja kaapissa turvallisella korkeudella, niin että tarvittaessa astiat on helppo ottaa käyttöön. Kaapissa tulisi olla tarpeeksi tilaa ja tukevat hyllyt kemikaaliastioille.
 • Jos joudut säilyttämään kemikaaleja muovikanistereissa, niissä pitäisi olla kaatimen lisäksi suljettava "ilma-aukko", joka helpottaa aineen kaatamista eli neste valuu tasaisesti, kun sitä siirretään pienempään astiaan. Käytä aina suppiloa apuna.
 • Kun säilytät kemikaaleja varmista, että yhtyeensopimattomat kemikaalit eivät ole samassa kaapissa. Tietoa kemikaalien varastoinnista saat käyttöturvallisuustiedotteista ja kemikaalikorteista.
 • Kemikaaleja ei saa säilyttää lämpölähteiden esim. patterien ja ikkunan läheisyydessä.
 • Vältä suurien ja painavien "kemikaalipakkausten" hankkimista, vaikka ne tulevatkin halvemmiksi, sillä "pakkausten" käsittelyyn ja varastointiin liittyy useita ongelmia. Jos joudut säilyttämään materiaaleja lattialla, koska astiat ovat liian raskaita nostettavaksi esim. rautakloridi kanisteri), säilytä niitä esim. kaapin alatasolla tai pöydän alla.
 • Tulipalon sattuessa suuret liuotinmäärät ovat aina vaarallisia. Älä säilytä palavianesteitä ja kaasupulloja ulosmenoteiden läheisyydessä. Työtilassa saa säilyttää korkeintaan 25 litraa erittäin helposti syttyviä ja palavia nesteitä sekä palavia nesteitä tai kaasuja sisältäviä aerosoleja. Herkästi syttyvät nesteet pitää varastoida metallikaappiin.
 • Painavien metallisten liuotinkanisterien käsittely on vaikeaa, esim. kun liuotinta siirrettään pienempiin astioihin, se voi läikkyä ja valua yli reunojen tai suuria määriä voi jopa kaatua lattialle. Katso: Työtilan siivous
 • Kemikaalien säilytykseen tarkoitettuja kaappeja myy mm.: https://www.hexaplan.fi/kaikki-tuotteet/kaapit-ja-laatikostot/kemikaalikaapit

www.pelastustoimi.net/valistus

Älä myöskään (edes tilapäisesti) käytä virvoitusjuomapulloja, mukeja yms. joista lapset, aikuiset tai lemmikkieläimet voivat erehdyksessä juoda myrkyllisiä kemikaaleja.

Pidä kaikki materiaalit ja työvälineet poissa lasten ulottuvilta esim. lukkojen takana.

Sivun alkuun