Liuottimia sisältävät rakennusmaalit

Vältä liuottimia sisältävien rakennusmaalien käyttöä niiden vaarallisuuden tai jopa myrkyllisyyden vuoksi. Sen lisäksi, että ne sisältävät liuottimia ne voivat sisältää myös muita vaarallisia aineita. Rakennusmaalien käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti taiteilijoiden keskuudessa, esim. liuotinpohjaista Miranolia (alkydimaali) ja myrkyllisiä venemaaleja käytetään taidemateriaalien sijaan, koska kova ja kiiltävä maalipinta on suosittua tällä hetkellä. Myös spraymaalien käyttö on lisääntynyt. Katso: Tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/miranol

Rakennusmaaleja on pyritty tänä päivänä muuttamaan turvallisempaan suuntaan ja ne ovat usein vesiliukoisia. Suomessa on kehitety uusi turvallisuusluokitus M1:

 • M1- luokiteltujen rakennusmateriaalien käytöllä edistetään hyvää sisäilman laatua. Luokitelluista tuotteista on mitattu hyväksytyssä testilaboratoriossa kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet (liuottimet), formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet (syöpää aiheuttavat aineet). M1-tunnuksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

Liuotinpohjaisten rakennusmaalien vaarallisuus lisääntyy, kun käytetään paljon eri värejä eli pöydällä saattaa olla avoimena suuri määrä esim. litran maalipurkkeja. Avoimista purkeista liuotin aineet haihtuvat nopeasti huoneilmaan.

 

Vaarallisia aineita rakennusmaaleissa:

 • Epoksimaalit sisältävät epoksihartseja, amiineja sekä liuottimia. Amiinikovettimien sijasta on siirrytty käyttämään vähemmän herkistäviä kovettimia, mm. amideja, joissa vapaan amiinin pitoisuus on alle 5 %. Epoksihartsi on merkittävä allergisen ihottuman aiheuttaja. Epoksihartsi ja amiinit aiheuttavat myös allergista nuhaa. Amiinit ovat myös aiheuttaneet allergista nokkosihottumaa (altistuminen on aiheutunut hengitysteitse).

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu A2P2 yhdistelmäsuodattimella ja suojakäsineillä. Paras suojakäsinemateriaali on ns. monikerroskäsine (esim. laminoitu EVOH).

 • Alkydimaalit: Alkydit ovat yleisimpiä liuotinohenteisia rakennusmaaleja. Ne sisältävät noin 35 % liuotinbensiiniä, joka voi haihtua hengitysilmaan haitallisissa määrin. Maalin liuotin myös kuivattaa ihoa.

Käytä hengityksensuojainta (A2-kaasunsuodatin) ja nitriilisuojakäsineitä. Ruiskumaalauksessa suojaudutaan lyhytkestoisissa töissä nitriilikäsinein sekä hengityksensuojaimin (kokonaamari, kaasun- ja hiukkassuodatin (A2P2) sekä hupullinen suojapuku.

 • Akrylaattilateksimaalit ovat vesiliukoisia, mutta voivat sisältää mm. jonkin verran apuliuottimia (glykolieetteritym.), ammoniakkia sekä hieman säilöntäaineita esim. Kathon, formaldehydi. Akrylaattimaalit saattavat herkistää ihoa. Runsas ja pitkäaikainen maalin käyttö saattaa aiheuttaa hengitystieallergiaa ja astmaa.

Suojaudu hengityksensuojaimella, joka on varustettu A luokan kaasu-suodattimella ja suojakäsineillä. Ruiskumaalauksessa käytä AP yhdistelmäsuodatinta sekä silmäsuojaimia.

 • Metallien pohjamaalit (primerit) sisältävät usein vaarallisia lyijy-yhdisteitä T, kromaatteja T, sekä liuottimia. Ne voivat myös sisältää tinayhdisteitä. Älä käytä.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu yhdistelmäsuodattimella A2-P3,sekä suojakäsineillä.

 • Polyuretaanimaalit (2-komponenttiset) sisältävät isosyanaatteja T. Isosyanaatit ovat merkittävä työperäistä astmaa aiheuttava kemikaaliryhmä. Maalit sisältävät myös liuottimia.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu yhdistelmä-suodattimella A2B2-P3,sekä suojakäsineillä.

 • Yksikomponenttiset polyuretaanilakat ja - maalit ovat huomattavasti edellisiä vaarattomampia, koska isosyanaatti on niissä jo reagoineessa muodossa.
 • Spraymaalit sisältävät haitallisia liuottimia sekä pigmenttejä. Ne sisältävät myös herkästi syttyviä liuottimia. Jos spraymaaleja käytetään säännöllisesti, kohde-poistajan, "sprayhuuvan" käyttö on suositeltavaa. Aerosolit jäävät työhuoneilmaan vielä töiden päätyttämisen jälkeen. Katso Aerosolit ym. ruiskutettavat aineet

Suojaudu koko tai puolinaamarilla, joka on varustettu yhdistelmäsuodattimella A-P3, sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä.

 • Veneiden myrkkymaalit (engl. antifouling paints) sisältävät orgaanisia tinayhdisteitä N tai kupariyhdisteitä,  (tinayhdisteiden käyttö kielletty useissa maissa, niiden vesistöille aiheuttamien haittojen takia). Älä käytä.

Suojaudu koko- tai puolinaamarilla, joka on varustettu yhdistelmäsuodattimella A-P3, sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä.

 • Maalinpoistoaineet sisältävät mm. kloorattuja liuottimia esim. metyleenikloridia Xn (katso klooratut hiilivedyt) ja orgaanisia happoja. Nämä aineet ovat joko myrkyllisiä tai vahvasti emäksisiä. Älä käytä.
 • Vaihtoehto edellämainituille maalinpoistoaineille: Solmaster maalinpoistoaine

Suojaudu koko tai puolinaamarilla, joka on varustettu kaasusuodattimella AX, silmäsuojaimilla ja käytä suojakäsineitä.

Maalien perässä olevat suojainsuositukset on otettu Scott HEALTH & SAFETY suojainluettelosta.

Kemikaaliturvallisuus

Sivun alkuun