Yleistä työsuojelusta

kollaasi-etusivulle-2

Tervetuloa uudistuneille työsuojelusivuille.

Uuden "alustan" ansiosta sivujen päivitys on nyt huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Sivuille on tarkotus lisätä pikkuhiljaa uutta materiaalia. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut näiden sivujen uudistustyötä (2015).

Pyydän tässä aluksi sivujen käyttäjiltä kärsivällisyyttä, koska kaikki linkit eivät toimi. Esim. Työterveyslaitos ja Kela uusivat sivujaan jatkuvasti ja osoitteet muuttuvat. Yritän  tarkistaa linkkien toimivuutta mahdollisimman usein.

Ongelmia saattaa tuottaa myös se, että osassa väliotsikoita on myös tärkeää tietoa, joten löytääksesi kaiken tiedon, näpäytä ensin väliotsikkoa. Jos sivu on tyhjä, avautuu automaattisesti seuraava alaotsikon sivu. (yritän parantaa sivujen toimivuutta)

Koska sivuilla on käsitelty runsaasti materiaaleja, joita käyttävät kaikki kuvataiteilijat, on sivujen nimi  nyt "Taiteilijan työsuojelu".

Uutena aiheina sivuilla ovat Taidemaalauksen materiaalit ja Taidemaalauksen työskentelyKeramiikan materiaalit sekä Turvallinen työskentely keramiikassa Mineraalit ,

Ensiapu

Aikaisemmin sivuilla on jo ollut paljon tietoa valokuvaustekniikoista, koska niiden käyttö on osa kaikkea kuvataiteen tekemistä. Myös lasten taideopetusta on käsitelty tarkemmin nimellä "Lasten taidetyöskentely". Sivuilla on runsaasti myös kuvanveistoon liittyvää materiaalia, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus kohdistaa lisää tekstiä myös kuvanveistäjille.

Olen myös laittanut kohtaan Muut alaotsikon Luennoilta, joka sisältää tekemääni luentomateriaalia.

Viime vuosina on tapahtunut useita muutoksia työsuojeluun liittyvissä asioissa

 • Varoitusmerkinnät materiaaleissa ovat muuttumassa tai osittain jo muuttuneet. Siirtymäaika on 1.6.2017 mennessä. Ongelmia tuottaa se että, vaikka useimmat liuottimet ovat hyvin merkittyjä, esimerkiksi vaarallinen tolueeni ja hajuton tärpätti voivat olla uusissa varoitusmerkinnöissä merkittyjä aivan samoilla varoitusmerkeillä.

  krooninenterveyshaitta

  Vasemmalla uusi varoitusmerkki, joka varoittaa VAKAVASTA TERVEYSHAITASTA. Vanhat merkit oikealla varoittavat MYRKYLLISYYDESTÄ ja HAITALLISUUDESTA.

 • Työsuojelusanasto on muuttunut: esim. puhutaan vaarallisista kemikaaleista haitallisten sijaan, ongelmajätteet ovat muuttuneet vaarallisiksi jätteiksi jne..
 • Joidenkin lakkabensiinien ja mineraalitärpättien kauppatuotteiden nimet ovat muuttuneet esim. ”Mietohajuinen liuotinbensiini”, ”Aromaattivapaa” tai ”Vähäaromaattinen hiilivetyliuotin” jne.. Pyrkimyksenä on muuttaa liuotinseoksia turvallisempaan suuntaan. Ilman käyttöturvallisuustiedotetta näiden tuotteiden sisällöstä ei saa täysin selvää. Ne kuitenkin sisältävät (myös ”aromaattivapaa”) hieman aromaatteja toisin kuin Hajuton tärpätti.
 • Vesiliukoiset materiaalit ovat yleistyneet sekä taidemateriaaleissa että rautakauppatuotteissa, mikä voi tuottaa vaikeuksia esim. perinteistä grafiikkaa tekeville. On hyvä, että materiaaleista tehdään turvallisempia, mutta esim. vesiliukoisen suojalakan poistaminen voi olla haasteellista.
 • Vesiliukoiset materiaalitkin vaativat suojautumista.
 • Materiaaleissa, myös vesiliukoisissa, on korvattu vaarallisiksi luokiteltuja liuottimia esim. vaarallisilla glykolieettereillä, mikä on huolestuttavaa. Glykolieettereiden määrä materiaaleissa, on yleensä niin pieni (alle 0,05 %), ettei sitä tarvitse mainita käyttöturvallisuustiedotteessa. Myös materiaalien sisältämät haitalliset säilöntäaineet jäävät usein arvailujen varaan. Glykolieetterit
 • Vaikka vesiliukoiset materiaalit ovat yleistyneet, useat taiteilijat käyttävät liutinpohjaisia rakennusmaaleja esim. Miranolia tai myrkyllisä venemaaleja saadakseen kiiltävän pinnan maalauksiinsa. Näiden maalien käyttäminen vaatii hyvää ilmanvaihtoa ja suojautumista. Katso: Rakennusmaalit
 • Poikkitaiteellisuus on lisääntynyt, jonka myötä omat materiaalikokeilut (kemikaalisekoitukset) lisäävät vaaratekijöitä. Suuri ongelma ovat niin kutsutut fotomenetelmät, sillä niihin voi liittyä runsaasti vaarallisia kemikaaleja. Jotkin kohtalaisen turvalliset kemikaalit, yhdessä reakoidessaan, saattavat synnyttää esim. myrkyllistä kaasua tai saattavat seoksina muuttuakin vaarallisiksi.
 • Viimevuosina on puhuttu paljon taidekoulujen sisäilmaongelmista, mutta toivottavasti materiaaleihin ja työskentelyyn liittyvät vaaratekijät eivät ole jääneet taka-alalle. Myös materiaalien vääränlainen käyttö voi synnyttää sisäilmaongelmia.
 • Huoli ilmaston muutoksesta on toivottavasti vaikuttanut taiteilijoiden materiaalivalintoihin ja materiaalien käsittelyyn. Samalla, kun välittää omasta, lasten ja yleensä ihmisten terveydestä, suojelee myös luontoa, sillä luontoon joutuessaan haitalliset aineet luonnon ravntoketjussa, vesistöjen ja vesieläinten mukana, voivat palata takaisin ruokapöytään ravinnon mukana. (Muovisien suojakäsineiden käyttöä ei missään nimessä tulisi välttää, jos käytät haitallisia aineita).
 • Ulkomailla opiskelu ja työskentely ovat helpottunut ja sen myötä huomattavasti lisääntynyt. Vaarana ovat vieraat materiaalit, joiden haittoja on vaikea tietää. Myös oikeanlaisten suojaimien hankkiminen voi olla vaikeaa. Myös väärät jopa vaaralliset työskentelytavat voivat helposti tarttua mukaan kotiin tuomisiksi.
 • Materiaalien tilaaminen EU:n ulkopuolelta sisältää riskin (esim. USA:sta tilatessa materiaaleissa on usein varoitusmerkinnät), että tuot maahan vaarallisia aineita ilman tuoteselosteita tai käyttöturvallisuustiedotteita. Vaikka tuotteet olisivat huomattavasti halvempia, ei kannata ottaa riskiä, sillä oma terveytesi täytyisi olla aina etusijalla valintoja tehtäessä. Suojalaitteissa pitäisi olla CE merkintä. Älä tilaa halpoja materiaaleja Kiinasta, ne voivat sisältää myrkyllisiä ja vaarallisia aineita.
 • Useissa taideoppilaitoksissa on jouduttu säästökuurille. Seurauksena voi olla suojaimista luopuminen sekä halvimpien materiaalien hankkiminen turvallisempien materiaalien sijaan. Myös itse työsuojeluopetus voi jäädä taka-alalle.

Ohjeita sivujen käyttäjille

Voi  seurata väärinkäsityksiä, jos sivuilta etsitään tietoa esim. vain yhdestä materiaalista. Esim. suojainsuosituksia on joskus vaikea ymmärtää, jos ei tutustu Suojautuminen sivuihin. Myös  "Älä käytä" maininta tietyn materiaalin lopussa herättää helposti vastareaktion. Kuitenkin materiaalien lopussa on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina suojainsuositus. Älä käytä varoitus voisi olla esim.:  "Materiaalin käsittelyyn liittyy runsaasti vaaroja " tai "Älä käytä ilman täydellistä suojautumista". Kuitenkin suurimmalle osalle näistä varallisista materiaaleista löytyy turvallisempi vaihtoehto.

Eri alojen harrastajat "eksyvät" usein näille sivuille ja harmittelevat, että heidän käyttämänsä materiaalit luokitellaan vaarallisiksi. Eräät vaaralliset materiaalit, jotka ovat vesiliukoisia, voivatkin olla runsaasti ohennettuna melko turvallisia (vaaralliset hapot ja emäkset eivät kuulu tähän ryhmään, ne ovat laimennettuinakin vaarallisia). Jos kuitenkin hankit vaarallisia kemikaaleja jauheina tai vahvoina liuoksina, lue käyttöohjeet ja varoitukset huolellisesti. Näiden aineiden käsittely vaatii aina hyvää suojautumista ja niitä ei missään tapauksessa saa sekoitella keittiön pöydällä tai kylpyhuoneessa. Laimennettu liuos on aina vaarallista, jos sitä nautitaan vahingossa. Pidä liuokset ja jauheet varastoituna, niin etteivät lapset saa niitä käsiinsä.

Toivon, että ennen kuin etsitte tietoja yksittäisistä materiaaleista, tutustuisitte Taidemateriaalien merkinnät kohtaan, jossa selvitetään työsuojeluun liittyviä tärkeitä asioita. Yläotsikoiden alta löytyy lukuisia alaotsikoita esim.: StressiRaskauden aikainen työskentelylasten taidetyöskentely jne.

Tietoa sivuista

Kuvataiteilijan työsuojeluoppaan (Salonen, H., Pohjola, J., Priha, E.: Kuvataiteilijan työsuojeluopas (1994), Kustannus Oy Taide, Kulttuurirahasto ja Työsuojelurahasto) ensimmäisen painoksen loputtua (uuden painoksen tekeminen ei ollut enää mahdollista), yritän näillä sivuilla auttaa kuvataiteilijoita erilaisissa työsuojeluongelmissa sekä etsimään lisätietoa internetin avustuksella. Kirjaa on käytetty apuna näiden sivujen tekemisessä.

Nämä sivut ovat täysin epäkaupalliset ja ainoat avustukset ovat tulleet Suomen Kulttuurirahastolta. Vaikka sivuilla suositellaan useita esim.: materiaaleja, suojaimia, terveydenhoitotuotteitta, pesu ja puhdistusaineita, olen pyrkinyt suosittelemaan aina kotimaisia (jos mahdollista) ja Allergia ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita mahdollisimman monipuolisesti. Perusteena on aina se, että olen käyttänyt tuotteita ja todennut ne hyviksi. Sivustoilla on myös lukuisia linkkejä eri valmistajien sivuille ja näin yritän helpottaa taiteilijoita löytämään tarvitsemiaan välineitä ja taidemateriaaleja. Taidemateriaalit linkkejä valitessani olen pyrkinyt ottamaan mukaan sivustoja, joissa on materiaalien yhteydessä käyttöturvallisuus tiedotteita tai sivuilla on työsuojeluun liittyvää asiaa.

Taidegraafikko Heli Salonen

 • Dosentti Eero Priha työterveyslaitokselta (eläkkeellä) on avustanut näiden sivujen tekemisessä.
 • Suomen kulttuurirahasto (Teresia ja Rafael Lönnströmin rahasto) on tukenut näiden sivujen valmistamista (2005, 2015).
Sivun alkuun