Ongelmajätteiden käsittely

ymparistovaaratSamalla, kun välität ja tunnet vastuuta omasta, lastesi ja yleensä ihmisten terveydestä, suojelet myös luontoa, sillä luontoon joutuessaan haitalliset aineet luonnon ravntoketjussa, vesistöjen ja vesieläinten mukana, voivat palata takaisin ruokapöytääsi ravinnon mukana. Tämä ei tietenkään tarkoita, että jättäisit taiteen tekemisen kokonaan, vaan että valitset huolella käyttämäsi materiaalit ja käsittelet niitä ohjeiden mukaisesti.

Jätelainsäädäntö on muuttunut viime vuosina, mutta taiteilijan kohdalla se ei aiheuta suurempia muutoksia (Jätelaki 646/2011). Ongelmajätteen nimi on muuttunut vaaralliseksi jätteeksi, jotka voidaan edelleenkin toimittaa jätehuoltoyhtiöiden tai kuntien ongelmajätekeräyspisteisiin. Myös tuottajavastuu on laajentunut ja kaupat tai niiden organisaatiot ovat velvollisia ottamaan vastaan esimerkiksi elektroniikkaromua.

Periaatteessa lähes kaikki kemikaalijätteet ovat vaarallista jätettä. Taiteilijan kohdalla tällaisia ovat mm. liuotinjätteet (tärpätit, liuotinbensiinit), syövyttävät aineet, liuotinpitoiset pesunesteet. Käyttöturvallisuustiedotteista saat tietoa käyttämiesi materiaalien vaarallisuudesta ympäristölle ja miten jätteitä tulee käsitellä. www.ttl.fi/ova

Yrittäjän ja myös yksityisen henkilön on kemikaalilainsäädännön mukaan tunnettava käyttämiensä kemikaalien ominaisuudet sekä vaikutukset terveyteen ja ympäristöön. Näitä tietoja on kemikaalipakkauksissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Periaatteena on, että jos kemikaalin käsittely saastuttaa ympäristöä, niin yrittäjä on siitä korvausvelvollinen. Ympäristöön joutuessaan aineet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ihmisen terveydelle ja muulle luonnolle (Suomen ympäristökeskuksen kemikaalitietopalvelu).

 • Yhteistyöhuoneiden ja taideoppilaitosten, joissa käytetään runsaasti liuottimia, täytyy toimittaa esim. liuotinräsyt vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen
 • Yksin työskentelevä taiteilija, joka käyttää vain vähän liuottimia, voi laittaa liuotinräsynsä sekajäteastiaan. Kuitenkin, jos vaarallisia jätteitä kertyy enemmän, (esim. lattialle kaatunut imeytysmattoon imeytetty kemikaali) täytyy se lajitella, merkitä selvästi mitä kemikaalia jäte sisältää ja toimittaa se vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen tai vastaanottoasemalle. Katso työhuoneen siivous. Lajiteltu jäte on yleensä maksutonta, kun sitä on pieniä määriä.
 • Yleensä ongelmia seuraa, kun oppilaitos, yhteistyöhuone tai yksittäinen taiteilija joutuu muuttamaan työhuoneensa uusiin tiloihin. Silloin paljastuu kaikki vanhat materiaalivarastot, esim. runsaasti vaarallisia aineita, joita ei ole käytetty vuosiin. Huom. vanhentuneita materiaaleja ei pitäisi missään nimessä ottaa uudelleen käyttöön. Ne pitää toimittaa vaarallisten jätteiden keräysasemalle huolellisesti pakattuna.

Käytä huolella materiaaleja, joissa on N-merkintä ympäristölle vaarallinen kemikaali (uusissa varoitusmerkeissä N on korvattu mustavalkopunaisilla vaaramerkeillä). Tällaisia kemikaaleja ovat esim. Rikkihappo, suolahappo, typpihappo, ym. hapot, Ammoniakki; liuottimet, esim. Asetoni, Pineenitärpätti, Sitrusohenne, Tinnerit; Hydrokinoni ym. valokuvakemikaalit. Esim.: Titaani- ja Lyijyvalkoista sisältävät öljy- ja vesivärit ovat vaarallisia luonnolle. On myös useita kemikaaleja, jotka eivät ole N merkittyjä, mutta ne saattavat silti olla vaarallisia mm. veden pieneliöille, siksi mitään kemikaaleja, liuoksia, pigmenttejä jne., ei pidä kaataa maahan eikä viemäriin. Älä myöskään kaada öljyjä viemäriin, ne voivat tukkia viemärin ja haitata veden puhdistusta. Imeytä ne esim. paperiin ja laita seka

 • Ammoniakki: Erittäin myrkyllistä vesieliöille (R50 uusi merkintä H400): Katso lisää tietoa www.ttl.fi/ova/ammoni.html
 • Pineenitärpätti (tärpätti) on: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. (R51/53 uusi merkintä H411) www.ttl.fi/ova/tarpatti.html
 • Liuotinaineita (esim. vanhentunutta pineenitärpättiä) ei saa kaataa viemäriin, vaan ne täytyy nimilapuin varustettuna tai mieluimmin alkuperäisessä astiassa (merkitse astiaan "jäte" sekä nimesi ja osoitteesi) viedä kunnalliseen vaarallisten jätteiden keräykseen (ongelmajätekeräykseen). Pieniä määriä liuottimia voi viedä maksutta. Vaarallisten jätteiden kierrätyspaikat ja kiertävät keräykset löytyvät www.kierratys.info
 • Liuottimien ym. kaataminen maahan on ankarasti kiellettyä.
 • Jos sinulla on pieniä määriä purkkien pohjille jääneitä vanhentuneita, liuotinta sisältäviä seoksia, mutta et tiedä varmasti, mitä ne sisältävät, voit antaa niiden haihtua esim. vetokaapissa. Jos sisältö on kuivunut, laita purkit sekajätekeräykseen.
 • Jos teet kemikaaliseoksia, merkitse purkkiin selvästi, mitä ne sisältävät, sekä tekopäivämäärä. Tällaisen  vanhentuneen kemikaaliseoksen palauttaminen vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen voi tuottaa ongelmia. Kemikaaliseoksen kaataminen viemäriin tai maahan on ankarasti kielletyä. Välttyäksesi tälläisiltä ongelmilta, tee kemikaaliseosta juuri se määrä, jota sillä hetkellä tarvitset.

Hapot, emäkset ja rautakloridi

 • Hapot ja emäkset ovat aina vaarallista jätettä, jota ei saa kaataa viemäriin. Kun kuljetat esim. happoja vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen, pakkaa lasiastiat huolellisesti muovilaatikoihin. Astioiden sisältö täytyy olla selvästi merkitty. Älä pakkaa samaan muovilaatikkoon kemikaaleja, jotka voivat reagoida keskenään esim. aiheuttamalla räjähdyksen. Kemikaalikorteista saat tietoa tästä asiasta: www.kemikaalikortit.fi
 • Pieniä määriä  kemikaaleja voi viedä maksutta, mutta esim. käytetty rautakloridi alkuperäisessä 15 litran kanisterissa voi olla siinä rajalla, voiko sen palauttaa ilmaiseksi.
 • Poikkeuksena edelliseen: vain pieniä määriä runsaalla vedellä laimennettua rautakloridiliuosta voi kaataa viemäriin, jos samalla lasketaan runsaasti liuosta laimentavaa vettä sekaan. (Vahva rautakloridi voi syövyttää mm. viemäriputkia.)

 

 • Maalit, lakat, liimat, täydet tai vajaat spraypullot, akut, retkikaasupullot ym. tulee viedä vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen tai jäteasemalle. Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan vain paikoissa, joissa on henkilökuntaa paikalla.
 • Loisteputket ja säästölamput voi palauttaa esim. useimpiin rautakauppoihin tai säästölamput ruokatavarakauppoihin, jotka myyvät niitä. Ruokatavarakaupat ottavat myös paristoja vastaan. Kuljeta loisteputket ja säästölamput niin etteivät ne rikkoudu. Suurimmat kaupat, esim. Prismat ottavat myös pienikokoisia sähkölaitteita vastaan. Sähkölaitteiden kierrätys:    www.serkierratys.fi
 • Apteekkeihin voi palauttaa elohopeamittareita ja vanhoja lääkkeitä.
 • Lisätietoja www.kierratys.info
  www.ekokem.fi 
 • Ekokem/vaarallisten jätteiden käsittely
  Ympäristö/vaaralliset jätteet

Mitä paperinkeräykseen ei saa laittaa?

 • märät tai likaiset paperit (laita ne sekajäteastiaan)
 • pahvit tai kartongit
 • ruskeat paperit ja paperikassit (laita ne kartonkikeräykseen)
 • muovit (muovikeräysastiaan)
 • alumiini- tai vahapaperit (laita sekajäteastiaan)
 • voimakkaasti värjätyt paperit kuten lahjapaperit (laita ne sekajäteastiaan)

Taidetyöskentelyssä syntyy runsaasti pois heitettävää paperia. Lajittele puhdas ja likainen paperijäte omiin astioihin. Pöytien suojana olleita likaisia sanomalehtiä ja vedostuksessa kätettyjä painovärien värjäämiä ym. papereita ei saa laittaa paperinkeräyslaatikkoon, vaan ne on laitettava sekajäteastiaan.

Likaisia pahveja ja kartonkeja ei saa laittaa kartonkikeräykseen. Ne kuuluvat sekajäteastiaan.

Leikkaa tai taita  pahvit pienempään kokoon, jotta ne eivät vie turhaan tilaa keräyslaatikossa. Suuret paksut pahvit voi viedä sorttiasemalle tai vastaavaan.

Lasinkeräys

 • Lasinkeräykseen saa laittaa vain puhtaita lasiastioita
 • Taululasit samoin kuin ikkunalasit on vietävä esim. Sorttiasemalle.
 • Tyhjät likaiset lasiastiat, joissa on ollut esim. suojalakkaa, laitetaan myös sekajäteastiaan.

 

Pääkaupunkiseudun jätteiden vastaanottopalveluista ja ym. saa tietoa seuraavilta sivuilta: HSY/sorttiasemat

www.kierratys.info

Sivuilla on lisää kierrätys ohjeita

Sivun alkuun