Painovärit ja niiden ohenteet

Väripurkit, Edinburgh

 

 

rasitus2

 

Liuotinpohjaisten painovärien sijaan kannattaa kokeilla vesoliukoisia painovärejä. Ne ovat viime vuosina kehittyneet todella paljon.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
 • Alkydihartsipohjaiset kartonkivärit sisältävät liuotinbensiiniä sekä tolueenia ja ksyleeniä.
 • Vinyyli- ja epoksivärit sisältävät lakkatinneriä (liuotinseos), joka voi sisältää esim. tolueenia Xn, F, ksyleeniä Xn,etyyliasetaatteja F sekä glykolieettereitä Xn tai T. Älä käytä.
 • Epoksikovettajat epoksiväreissä ovat kohtalaisen myrkyllisiä ihokontaktissa ja hengitettynä. Toistuva altistus voi aiheuttaa astmaa ja allergiaa.
 • UV-värien liuotinaineen vinyyliketonin höyryt ärsyttävät voimakkaasti silmiä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa pahoinvointia, uneliaisuutta, huimausta ja päänsärkyä. UV-väreihin liittyvät aineet on säilytettävä erillisissä merkityissä astioissa, myös liuotinräsyt vaativat oman astiansa. Värit eivät saa joutua kosketukseen ihon kanssa. Käytä hengityssuojainta, jossa on kaasusuodatin AX, umpinaisia silmäsuojaimia sekä suoja-asua, joka peittää myös käsivarret sekä suojakäsineitä.
 • Merkkituotteiden ohenteet sisältävät samoja liuotinaineita kuin painovärit. Ohenteita käytetään myös puhdistusaineina. Tällaisia liuottimia ovat esim. liuotinbensiini Xn, tärpätti Xn, valopetroli, ksyleeni Xn, trimetyylibentseeni (mesityleeni) Xi, N, glykolieetterit Xn tai T, glykolieetteriasetaatit T, sykloheksaani Xn ja metyylietyyliketoniXi. Älä käytä tinneriä ( tinnerien koostumus saattaa vaihdella huomattavasti). Katso kohta: Liuottimet
 • Serivärien transparentit sisältävät esim. bentoniittti-alumiinipalmitaattia ja alumiinistearaattia. Nämä aineet eivät ole nestemäisinä vaarallisia.
 • Serivärien kuivumisen hidastimet ja nopeuttimet ovat liuotinseoksia, joiden koostumusta ei aina tunneta. Yleensä ne ovat aromaattisia hiilivetyjä tai jopa vaarallisia glykolieettereitä.
 • Turvallisin vaihtoehto on käyttää vesipohjaisia painovärejä esim. Speedball tai Golden akryylivärejä.
 • Älä hanki painoteollisuuteen käytettäviä vesiliukoisia värejä, vaikka ne olisivatkin halvempia. Ne saattavat sisältää hieman vaarallisia liuottimia esim. glykolieettereitä.  Jos kuitenkin käytät näitä värejä, suojaudu aina suojakäsineillä sekä käytä pitkähihaista suoja-asua.
 • Glykolieetterit imeytyvät helposti ihon läpi.
 • Vesipohjaisista painoväreistä saat lisätietoa internet-sivuilta:
  www.waterbasedinks.com
  www.lawrence.co.uk
  www.speedballart.com
  www.goldenpaint.com
  www.lascaux.com
  www.intaglioprintmaker.com

Kun käsittelet liuotinpohjaisia värejä (useimmat niiden sisältämistä liuottimista ovat ihon läpi imeytyviä) ja niihin liittyviä materiaaleja, käytä aina suojakäsineitä sekä pitkähihaista vaatetusta. 4D-käsine, jonka päällä on esim. nitriilikäsine otetta lisäämässä, suojaa varmasti useimmilta liuottimilta. Jos kohdepoistoa ei ole käytössä, kaasusuodattimella varustettu hengityssuojain on pakollinen.

Kohdasta Liuottimet löydät jokaisen liuotinaineen kohdalta, minkälaista suojainta kyseinen liuotin vaatii.

Katso myös: Kohdepostolaitteet ja LVI suunnittelu

Sivun alkuun