Myrkytön "non-toxic" taidegrafiikassa

pohjustus2

 

Myrkyttömyys (non toxic) on suosittua nykypäivänä taidegrafiikassa. Työsuojelun kannalta pyrkimys on hieno, mutta nimi antaa helposti väärän kuvan. Oikeampi nimi tälle suuntaukselle olisi esim. turvallisempi taidegrafiikka.

Suurin osa uusista niin kutsutuista "turvallisista" menetelmistä perustuu ensi sijassa tekniikan nopeuteen. Suosituimmissa tekniikoissa piirtämistä ei tarvita ollenkaan vaan fotomekaanisin keinoin kuva siirretään suoraan laatalle. Myös digitaalinen kuvankäsittely ja valokopiokoneen käyttö helpottavat työskentelyä entisestään. Merkittävin etu edellä mainituissa menetelmissä liittyy liuottimien käytön vähenemiseen. Myös valokuvatekniikoihin kuuluvat myrkylliset kemikaalit ovat tarpeettomia, jos kuvat tehdään digitaalisesti.

Keith Howardin kehittämät "nykytekniikat" (Non Toxic Contemporary Printmaking), ovat yhdistelmä serigrafiaa, litografiaa, etsausta ja fotopainomenetelmiä. Kuitenkin osa menetelmiin liittyvistä materiaaleista esim. syövytysaineet ja emäksiset liuokset eivät ole myrkyttömiä. Näihin valotusmenetelmiin liittyy paljon myös kalliita välineitä ja materiaaleja (merkkituotteita), joita täytyy tilata ulkomailta. Yhteistyöhuoneissa ja oppilaitoksissa suuret väline- ja materiaalitilaukset pystytään ehkä toteuttamaan. Yksittäiselle taiteilijalle, jolla on pieni työhuone ja pienet ansiot, on ehkä mahdotonta ryhtyä näin suuriin hankintoihin. Lisää kohdissa: Taidegrafiikan vesiliukoiset materiaalit sekä Fotopolymeeri

www.artbag.dk

http://www.nontoxicprint.com/thecontemporaryprintmaker.htm

www.nontoxicprint.com

 

Suojaudu aina suojakäsineillä, vaikka käytät "täysin turvalliseksi" mainostettuja merkkituotteita. Kun ruiskutat aineita, käytä aina silmäsuojaimia ja hengityssuojainta esim. A2P2. Jauheiden käsittely vaatii hiukkassuojainta esim. P2.

Taidegraafikoille tehdyn kyselyn mukaan, useat "turvallisten" tekniikoiden suosijat käyttävät kuitenkin yhä jopa vaarallisia kemikaaleja "myrkyttömien" kemikaalien lisäksi.

Kaikkiin uusiin "non toxic" menetelmiin kannattaa suhtautua varoen. Ongelmia voi tuottaa esim. se, että englanninkielisissä ohjeissa usein mainitaan materiaalien yhteydessä etuliite "houshold" (kotitalous), ehkä tarkoittamaan jotain turvallisempaa materiaalia (kotitaloustuotteisiin esim. erilaisiin puhdistusaineisiin, liimoihin ja lakkoihin liittyy paljon haitallisia kemikaaleja). Kuitenkin vastaavia tuotteita ei aina ole Suomessa myynnissä eli oikean materiaalin valinta voi jäädä kokeilujen tai arvailun varaan. Loppujen lopuksi voikin käydä niin, että taiteilija ostaa kemikaalit esim. apteekista ja joutuu valmistamaan itse tämän turvallisen "household"-liuoksen väkevää kemikaalia laimentamalla. "Non toxic” sivuilla myös suositellaan esim. sitrusohennetta täysin turvallisena liuottimena, jota se ei ole. Jos liuotintuotetta mainostetaan turvalliseksi sekä erittäin tehokkaaksi, on aina syytä epäillä että liuotin sisältää vaarallisia aineita pieniä määriä < 1% (kun määrät ovat tarpeeksi pieniä, niitä ei tarvitse ilmoittaa). Lisää tietoa saa esim.: http://householdproducts.nlm.nih.gov, Liuottimet > Terpeeniliuottimet ym.

Ulkomaiset taidegrafiikan oppaat varoittavat usein "non-toxic" merkinnöistä.

Seuraava on lainattu kirjasta "PRINTMAKING IN THE SUN", Welden/ Muir, 2001.

"Taidemateriaalien merkintä (Yhdysvallat ja Kanada)* non-toxic voi olla harhaanjohtava. Syy tähän on, että "kuluttajan suojalait" (consumer protection laws) velvoittavat testaamaan materiaaleja koskien vain akuuttia sairastumisen riskiä. Testeissä käytetään kahta vaihtoehtoista tapaa. Laboratorioeläimiä altistetaan vain yhteen kemikaaliannokseen tai eläimiä altistetaan jonkin aikaa kemikaalille iho- tai silmä- kosketuksessa, hengittämällä tai nielemällä.

Näiden testien puutteellisuutta voidaan valaista esimerkillä, jossa käytetään ryhmää laboratorioeläimiä. Jos näitä eläimiä altistetaan asbestille noin kahden viikon ajan, ne ovat täysin terveitä testausajan jälkeen. Tästä voisi seurata, että asbesti luokiteltaisiin myrkyttömäksi (non-toxic). Kuitenkin asbestin tiedetään aiheuttavan syöpää vasta useiden vuosien kuluttua altistumisesta. Vaikka valmistajat eivät todennäköisesti merkitse tunnetusti syöpää aiheuttavia aineita myrkyttömiksi, kuitenkin he säännöllisesti merkitsevät testaamattomat tai puutteellisesti testatut kemikaalit myrkyttömiksi (non-toxic).

Pidä mielessäsi, että suurinta osaa kemikaaleista, joille altistut tehdessäsi grafiikan töitä, ei ole koskaan testattu, mikä on niiden vaikutus terveyteen pitkäaikaisen altistumisen (tai pitkänajan kuluttua altistumisesta) seurauksena eli esim. aiheuttavatko ne syöpää.

Niin kauan kuin testaamattomat kemikaalit merkitään virheellisesti myrkyttömiksi (non-toxic), on tärkeää käsitellä kaikkia kemikaaleja varoen."

*kääntäjän huomautus

Seuraava teksti on lainattu Kuvataiteilijan työsuojeluoppaasta s. 230

"Taidemateriaaleissa esiintyy usein merkintä "non-toxic". Se viittaa kuitenkin yleensä vain tuotteen välittömiin myrkkyvaikutuksiin eli siis ilmoittaa, ettei tuote ole välittömästi myrkyllinen. Se ei takaa, ettei tuotteella voisi olla pitkäaikaisvaikutuksia (esim. lisääntynyt syöpäriski, allergiariski jne.). Useassa Suomessa myytävissä taiteilijaväreissä on nykyisin ns. "Health Label". Kyseessä on amerikkalaisen ASTM-standardin mukainen taidetarvikkeiden merkintäjärjestelmä. Joskus lasten väreissä (varsinkin amerikkalaisissa) esiintyy myös merkintä CP(Certified Product) tai (Approved Product). Ne ovat lapsille tarkoitettuja turvalliseksi katsottuja materiaaleja. Myös niissä arvio perustuu lähinnä lyhytaikaisvaikutuksiin."

KuvataiteilijanTyösuojeluoppaan julkaisemisen jälkeen Pohjois- Amerikkalaisten taidemateriaalien merkinnät ovat muuttuneet jonkin verran. ACMI( The art&Creative Materials Institute,Inc.) sivuilla kerrotaan, että sertifikaatin saavat vain materiaalit, joita on tutkittu koskien sekä akuuttia että kroonista myrkyllisyyttä. Myös useissa painoväreissä esim. Graphic Chemical on ACMI – sertifikaatti: AP (Non Toxic) ja CL (Cautionary Labeling) merkinnät. Väripurkkien etiketissä ei kuitenkaan mainita Colour Index C. I merkintää, jonka avulla voisi helpoiten selvittää mitä vaaroja väriin liittyy. Esim. nimi Dark Brown ei kerro sinulle mitä pigmenttejä väri sisältää toisin kuin esim. Burnt Umber.                                          Katso Materiaalit>Pigmentit ja muut jauheet

Lisää tietoa merkinnöistä saat www.acminet.org

Sivun alkuun