Paloturvallisuus

 

Paloturvalllisuusopetus-uus

fire-exit-2

 

Kuvittele mielessäsi vaaratilanne ja mieti miten sinun pitäisi toimia. Onko esim. tilasta poistuminen vaikeaa?

Jos ikkuna on ainoa varauloskäynti (esim. tikkailla varustettu), varaudu avaamaan ikkuna nopeasti hätätilanteessa. Pidä esim. irrallista kahvaa selvästi näkyvillä.

 • Työtilassa pitää olla palovaroitin (pakollinen), joka on oikein sijoitettu. Palovaroitinta ei saa laittaa lähelle vesipisteitä tai -altaita. Ei ole myöskään järkevää sijoittaa sitä lähelle paikkaa, jossa esim. käytetään kaasukeitintä tai savustetaan etsauslaattoja. Lue hälyttimen ohjeet tarkkaan. Muista testata laitetta (esim. kerran kuukaudessa) ja vaihtaa paristo tarvittaessa.
 • Jauhesammuttimia on useita kokoja, joista pienikokoisimmat eivät riitä työhuonetiloihin. Jauhesammutin vaatii muutaman vuoden välein huoltotarkastuksen. Sijoita sammutin ulosmenotien viereen. Ota selvää miten laitetta käytetään. Jauhesammuttimen käytössä on tärkeää, että jauhesuihke suunnataan palolähteeseen, muuten palo voi vain tehostua.
 • Sammutuspeiton täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta se olisi tehokas.
 • Jos työhuoneessa on varauloskäytävä, älä säilytä tavaroita sen edessä.
 • Pidä aina työtilassa puhelin käyttövalmiina. Laita hälytysnumero esille, koska hätätilanteessa voit unohtaa sen.
 • Vesipisteeseen on hyvä olla liitettynä käsisuihku, jota voit käyttää alkusammutuksessa tai esim. jos vaatteesi ovat vaarassa syttyä palamaan. Jos paloon liittyy sähkölaitteita, vettä ei saa käyttää.

Paloviranomaiset järjestävät sammuttimien käyttökursseja ryhmille pientä korvausta vastaan. Tietoa paloturvallisuudesta saat: www.spek.fi

Seuraavassa on ohjeita miten voit parantaa työhuoneen paloturvallisuutta:

 • Tarkasta työtilasi sähkölaitteiden (esim. valaisimien) ja pistorasioiden kunto, etenkin jos ne ovat vanhoja ja maadoittamattomia. Ne voivat olla myös väärin asennettuja. Tästä voi seurata oikosulku ja tulipalo. Myös sähkölämmittimien kunto pitää tarkistaa. Huom.: vanhat loisteputket voivat aiheuttaa tulipalon. Katso: Työhuoneen sähköturvallisuus
 • Älä käytä työasua, jossa on leveät hihat ja joka on helposti syttyvää materiaalia. Pidä hiukset taakse sidottuna.
 • Älä käytä avotulta (esim. kaasulaitteita), kipinöiviä laitteita tulenarkojen materiaalien lähellä tai jos työhuoneessa tuntuu voimakas liuottimien tuoksu.
 • Kaasulaitteiden käytössä pitäisi huomioida kaikki varotoimet. Esim. Akvatintasulatus pitäisi tehdä, niin ettei kaasukeitin kaadu. Hatarien "halstereiden" käyttöön sisältyy juuri keittimen kaatumisen vaara. Turvallisin olisi kiinteä teline, joka on sijoitettu metallialustalle ja takana oleva seinätila on palamatonta materiaalia. Etsauspohjan savustaminen on vaarallinen työvaihe, joka vaatii hyvät välineet ja turvallisen erillisen tilan.
 • Litografiassa käytetään kaasupoltinta, johon kuuluu iso kaasupullo. Kaasupullo pitäisi sijoittaa niin että se tulipalon sattuessa helposti poistettaessa työtilasta (selvästi merkitty paikka), mutta ei kuitenkaan ulosmenoteiden läheisyyteen.
 • Ota huomioon, että eräät hienojakoiset pölyt kuten esim. puu- tai hartsipölyt saattavat kipinän sytyttämänä aiheuttaa voimakkaan pölyräjähdyksen, kun pölymäärä ylittää tietyn tiheyden.
 • Akvatintapölytyskaapissa ei saisi olla kipinöitä synnyttäviä metalliosia.
 • Poista kipinälähteet. Tällaisia voivat olla esim. vialliset sähkölaitteet, akvatintapölytyskaapin metalliosat tai kuivassa työhuoneilmassa syntyvä staattinen sähkö.
 • Jos käytät suurennuslasilla varustettua valaisinta, älä altista sitä auringon valolle, sillä suurennuslasi voi synnyttää tulipalon. Suurennuslasivalaisimiin kuuluu yleensä kansi, jota pidetään päällä, kun suurennuslasi ei ole käytössä.
 • Halogeenilamppuja ei saisi olla työtilassa, koska ne kuumenevat herkästi.
 • Varastoi palovaaralliset kemikaalit turvallisesti mieluiten metalliseen kaappiin. Varastoi yhteen sopimattomia kemikaalit eri tilaan. Älä säilytä kemikaaleja lämpölähteiden lähellä. Katso kohta: Materiaalien varastointi
 • Poista tulenarat räsyt ja paperit, joihin on imeytetty liuotinta tai pellavaöljyä, metallisiin ja kannellisiin jäteastioihin, jotka tyhjennetään päivittäin ja heti kun kansi ei mene kunnolla kiinni (pellavaöljy- ja liuotinräsyt, voivat syttyä "itsestään" palamaan).

 

www.teknosafe.fi/fi/koulutukset/alkusammutuskoulutus

Pidä puhelin ja hälytysnumerot esillä ja ulosmenotiet helposti avattavina! Hälytysnumero on 112.

Sivun alkuun