Haitallisuus

liuotimet-takaa-osa

Haitallisiksi X tai Xn (uudet varoitusmerkinnät: terveyshaitta tai Krooninen terveyshaitta)luokitellut aineet pitävät sisällään laajan kirjon erilaisia kemikaaleja. Osaan näistä kemikaaleista liittyy niin paljon vaaroja, ettei niiden käyttöä voi suositella. Toisaalta osaa kemikaaleista voi käyttää melko turvallisesti, jos noudattaa kemikaalin käytöstä annettuja ohjeita. www.ttl.fi/ova

Haitalliset kemikaalit, sen lisäksi että ne herkistävät ja ärsyttävät, saattavat aiheuttaa pitkäaikaisen* altistumisen seurauksena: syöpää, keskus-hermostovaurioita, astmaa, allergiaa, perimän muutoksia, vaurioita sikiöön, lisääntymisterveyteen jne. (*muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin )

 • Käyttöturvallisuustiedotteessa olevat Vaaralausekkeet: H-lausekkeet (entiset R-lausekkeet) kertovat tarkemmin mitä vaaroja aineen käyttöön liittyy.
 • Liuotinbensiinin kohdalla ne saattavat vaihdella huomattavasti, esim. kotimaiset liuotinbensiinien aromaattipitoisuus on yleensä alle 2% ja ne sisältävät bentseeniä alle 0,1%, kun taas joidenkin ulkomaisten liuotinbensiinien aromaattipitoisuus voi olla 1-25% ja ne saattavat olla syöpää aiheuttavia ( H350 ja R45) sekä saattavat aiheuttaa perimävaurioita (H340 ja R46).
 • Kotimaisten liuotinbensiinien vaaralausekkeita ovat esim.: H304 = Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin, H336= saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

 

 • Käyttöturvallisuustiedote tai kemikaalikortti on joskus ainoa keino selvittää mitä vaaroja käyttämääsi aineeseen liittyy, silti käyttöturvallisuustiedotteissa saattaa olla myös puutteellisuuksia. Vaikka eri valmistajien tuotteet vaikuttavat samanlaisilta, voivat vaaralausekkeet erota huomattavasti. Jos aineen käyttöturvallisuustiedotteessa on niukasti tietoa, siihen kannattaa suhtautua varoen.
 • Jotkut materiaalien myyjät ja valmistajat saattavat merkitä tuotteensa etikettiin runsaast tietoa: varoitusmerkit sekä vaara- ja turvalausekkeet jne. Teksti voi kuitenkin olla nin pientä, ettei sitä pysty lukemaan,
 • Usein vakavan sairastumisen syynä on kuitenkin kemikaalin huolimaton käyttö eli työskennellään pitkiä aikoja kerrallaan, huonosti tuuletetussa tilassa, ilman asianmukaisia suojaimia sekä liuotinastioita pidetään avoimina ja kemikaalia käytetään suuria määriä.
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden ja kemikaalikorttien, joskus pelottavaltakin tuntuvat varoitukset koskevat juuri kemikaalin huolimatonta käyttöä tai onnettomuustilannetta, jolloin ainetta on suuria määriä esim. haihtunut ilmaan, kaatunut ja roiskunut lattialle sekä työntekijöiden päälle. (Poikkeuksena ovat kuitenkin todella haitalliset ja myrkylliset kemikaalit, joita ei pitäisi käyttää ollenkaan. Katso kohta. Kemikaalit.) kemikaalikortit
 • Toisaalta työskentelyyn voi liittyä vähemmän haittoja, kun kemikaalia käytetään asianmukaisesti hyvin tuuletetussa tilassa, lyhyen aikaa pieniä määriä kerrallaan.
 • Suojakäsineitä kannattaa käyttää aina kaikkie myös vesiliukoisten aineiden kanssa. Jos työaika pitenee ja kemikaalia joudutaan käyttämään enemmän kerrallaan, silloin hengityssuojaimen käyttö on tarpeen, etenkin jos työskennellään ilman kohdepoistoa. Suojautuminen

Karsinogeeninen tarkoittaa syöpää aiheuttavaa.

Työsuojelussa käytetään termejä:

 • karsinogeeninen ihmiselle
 • todennäköisesti karsinogeeninen ihmiselle
 • mahdollisesti karsinogeeninen ihmiselle
Sivun alkuun