Muut syövytysaineet

edinburg rautakloridi

Rautakloridilla voi helposti korvata muut syövytysaineet. Se on turvallinen vaihtoehto, kun sitä käytetään oikein. Yksi siihen liittyvä ongelma on, että sen roiskeet värjäävät helposti seinät ja lattian, jos ei ole huolellinen. Muovilla ja sanomalehdillä pystyy helposti suojaamaan altaan ympäristöä. Esim. hanat ja altaat pitää huuhdella huolellisesti vedellä heti käytön jälkeen. (Minulla oli asunnon yhteydessä vuosia työhuone ja esim. WC-tilat pysyivät aivan siisteinä, vaikka jouduinkin huuhtelemaan altaat siellä.)

 

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen

Rautakloridi (ferrikloridi) Xn, C Rautakloridilla voi korvata helposti typpihapon. Jauheen muodossa rautakloridipöly ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Kidevedetön tarkoittaa rapautunutta ainetta, joka imee herkästi ilmasta kosteutta muuttuen vähitellen siirappimaiseksi nesteeksi.

Kun käsittelet rautakloridia jauheen muodossa käytä hengityksensuojainta, joka on varustettu hiukkassuodattimella P3 sekä silmäsuojaimia ja suojakäsineitä

  • Vedellä laimennettuna ja huoneen lämpöisenä rautakloridi ei vaadi kohdepoistoa. Rautakloridi on kuitenkin keskivahva happo, joten sitä täytyy käsitellä samoin kuin happoja. Tyhjennä syövytysaltaat säilytysastioihin heti käytön jälkeen tai peitä altaat tiiviillä kannella, jottei neste pääse haihtumaan. Kuivunut rautakloridi kannattaa aina liuottaa veteen, ettei pöly aiheuta haittoja. Kerää käytetyt syövytysnesteet alkuperäiseen säilytysastiaan ja toimita ne ongelmajätekeräykseen. Aine on haitallista vesieliöille.

Käytä paksuja neopreenikäsineitä ja muoviesiliinaa sekä silmäsuojaimia kun esim. laitat laattoja syöpymään, kaadat nestemäistä rautakloridia syövytysaltaaseen tai tyhjennät altaita.

  • Älä kuitenkaan kuumenna rautakloridia tai säilytä syövytysaltaita lämpölähteiden läheisyydessä esim. auringonvalossa. Älä myöskään lisää vettä rautakloridiin, vaan rautakloridi jauhe(kivet) lisätään aina hitaasti veteen. Kuumentuessaan rautakloridi synnyttää vaarallista kloorikaasua ja kloorivetyä. Kloorikaasulla on voimakkaan pistävä, helposti havaittava haju. Lievä altistuminen kloorikaasulle voi aiheuttaa puolen tunnin kuluttua hengitysteiden ärsytystä, yskimistä päänsärkyä. Klooripitoisuuden suurentuessa moninkertaiseksi altistuminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkopöhön jopa vuorokauden viiveellä.

Jos esim. lämmität rautakloridia (mikä ei ole suositeltavaa) käytä aina vetokaappia, suojaudu koko tai puoli naamarilla, jossa on kaasusuodatin B2. Käytä silmäsuojaimia ja neopreenisuojakäsineitä.

  • Edinburgh Etch on nestemäisen rautakloridin ja sitruunahappojauheen sekoitus. Se on kehitetty kuparin, sinkin ja teräksen ym. syövytykseen. Valmista kuitenkin jokaista metallia varten oma liuos. Nieltynä aine on syövyttävää. Uusimman tiedon mukaan sitruunahappo, kun sitä lisätään rautakloridiin, muuttuu suolahapoksi (katso orgaaniset hapot).

Liuosta käsiteltäessä on parasta käyttää suojakäsineiden lisäksi silmäsuojaimia. Kohdepoiston käyttö on suositeltavaa.

  • Bordeaux Etch on kehitetty sinkkilevyn syövyttämiseen. Se sisältää kuparisulfaattiliuosta. Kuparisulfaatti (vedetön) Xn, N on valkoista kiteistä jauhetta, joka ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Toistuva pitkäaikainen altistuminen aerosolille voi vahingoittaa keuhkoja. Nieltynä aine on syövyttävää ja myrkyllistä. Aine on varastoitava erilleen vahvoista emäksistä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. Se on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Kerää käytetyt syövytysnesteet alkuperäiseen säilytysastiaan ja toimita ne ongelmajätekeräykseen.

Kun käsittelet kuparisulfaattia jauheen muodossa käytä hengityksensuojainta, joka on varustettu hiukkassuodattimella P3 sekä silmäsuojaimia ja suojakäsineitä. Liuosta käsiteltäessä käytä suojakäsineiden lisäksi silmäsuojaimia.

 

Älä syövytä samalla happo- tai rautakloridiliuoksella eri metalleja, koska se synnyttää myrkyllistä kaasua. Merkitse säilytysastioihin mitä metallia liuoksessa on syövytetty.

Huuhtele heti silmään roiskunutta happoa (myös rautakloridia) tai emästä vähintään 15 minuuttia vedellä, peitä silmä sidetaitoksella ja mene nopeasti lääkäriin.

Sivun alkuun