Myrkyllisiä pigmenttejä

Jotkin pigmenttinimikkeistä saattavat olla vanhentuneita tai ne on poistettu myynnistä niiden myrkyllisyyden vuoksi. Osaan pigmenteistä liittyy akuutti myrkytysvaara ja osaan, pigmentin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvä, vakava sairastumisriski. Myrkyllisille pigmenteille on pyritty jo pitkään löytämään turvallisia vaihtoehtoja esim. synteettisesti valmistettu värijäljitelmiä. Ainoastaan taidekonservaattoreilla on Suomessa mahdollista käyttää tiettyjä myrkyllisiä Suomessa kiellettyjä väripigmenttejä. Kuitenkin useat taidemaalarit haluavat käyttää yhä myrkyllisiä pigmenttejä ja tilaavat niitä ulkomailta.

 • Antimoni Yellow, Napolin keltainen, P. Yellow 41, lyijyantimonaatti, lyijymyrkytyksen vaara. Aine on mahdollisesti syöpää aiheuttava.
 • Antimoni White, P. White 11, voi aiheuttaa pölykeuhkosairautta ja mahdollisesti syöpää aiheuttava.
 • Azurite, P. Blue 30, kuparimineraali, joka on nautittuna ja hengitettynä myrkyllistä.
 • Barium Yellow, lemon yellow, P. Yellow 31, bariumkromaatti, syöpää aiheuttava
 • Benzidine Orange, P. Orange 13 (samat vaikutukset kuin alla).
 • Benzidine Yellow, P. Yellow 12, Diaryyliamidikeltainen, saattavat sisältää polyklooratuttuja bifenyyleitä (PCBs), jotka voivat aiheuttaa klooriaknea ja ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia sekä vaikuttavat lisääntymisterveyteen.
 • Chinese Red, P. Red 103, lyijy-yhdiste
 • Chrome Vermillion, P. Red 104, lyijy-yhdiste
 • Cyan Blue, Phthalocyanine blue, Monastral Blue, P. Blue 15, saattavat sisältää polyklooratuttuja bifenyyleitä (PCBs), jotka voivat aiheuttaa klooriaknetta ja ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia sekä vaikuttavat lisääntymisterveyteen
 • Cyan Green, Phthalocyanine green, P. Green 7, samat vaikutukset kuin edellä
 • Derby Red, P. Red 103, lyijy-yhdiste
 • Diarylide, katso benzidine yellow
 • English green, Emerald green (Emeraude Green, P. Green 18 on turvallisempi pigmentti),  P. Green 21, sisältää kupariaseto-arseniittia, joka on hyvin myrkyllistä

Kaikki kadmiumpigmentit:

 • P. Orange 20, P. Red 108 ja 113, P. Yellow 35 ja 37 ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia.

Kaikki 6-arvoiset kromiyhdisteet ovat syöpää aiheuttavia:

 • Kromivihreä, P. Green 15, (6-arvoinen kromiyhdiste)
 • Kromikeltainen, P. Yellow 34, (6-arvoinen kromiyhdiste)
 • Kromioranssi, P. Orange 21, (6-arvoinen kromiyhdiste)
 • Lemon yellow, P. Yellow 31, 32, (6-arvoinen kromiyhdiste)

 

 • Lamp Black, Carbon Black, P. Black 6, on mahdollisesti syöpää aiheuttava, johtuen pigmentin epäpuhtauksista.
 • Lithol Red, P. Red 49, sisältää barium saasteita, jotka aiheuttavat akuuttia myrkytystä.
 • Manganese Black, P. Black 14, mangaanidioksidi on keskushermostoon vaikuttava aine.
 • Manganese Violet, P. Violet 16, mangaaniammonium-pyrofosfaatti on keskushermostoon vaikuttava aine.
 • Mica, Pumice, Talc, P. White 20, 26, sisältävät kaliumia, piitä, alumiinia ja magnesiumia sisältäviä mineraaleja, saattaa sisältää asbestia.
 • Molybdaatti oranssi, Molybdaatti punainen, P. Red 104, lyijy-yhdiste
 • Monastral Blue, katso Cyan blue
 • Napolin keltainen, P. Yellow 41, lyijy-yhdiste, syöpää aiheuttava (Napolin keltainen koostuu nykyään usein vähemmän myrkyllisistä orgaanisista pigmenteistä.)
 • Paris green, P. Green 21, sisältää kupariasetoarseniittia, joka on hyvin myrkyllistä.
 • Persian Red, P. Red 103, lyijy-yhdiste
 • Primrose, katso kromi keltainen (6-arvoinen kromiyhdiste)
 • Red lake C, P. Red 53, sisältää barium saasteita, jotka aiheuttavat akuuttia myrkytystä.
 • Sinkkikeltainen, Zink Yellow, P. Yellow 36, sinkkikeltainen (6-arvoinen kromiyhdiste)
 • Strontiumkeltainen (6-arvoinen kromiyhdiste)
 • Talkki, P. White 26, sisältää asbestia
 • Thalo Blue, katso Cyan Blue
 • Thalo Green, katso Cyan Green
 • White Lead, P. White 1, sisältää lyijy-yhdisteitä
 • Yellow Chrome Orange, katso kromi keltainen (6-arvoinen kromiyhdiste)

Älä käytä yllä lueteltuja pigmenttejä, sillä niiden sisältämät metalliyhdisteet ovat hyvin myrkyllisiä, useimmat ovat mm. syöpää aiheuttavia, keskus- ja ääreishermostoja sekä maksaa ja munuaisia vaurioittavia. Aineille altistumisesta on vaaraa perimälle, sikiölle, tai lisääntymiselle. Ne voivat myös aiheuttaa voimakkaita ihomuutoksia.

Kadmiumin vaarallisuudesta on viimeaikoina ollut vaihtelevaa tietoa. Älä kuitenkaan käytä kadmium-pigmenttejä, sillä kadmiumyhdisteet on luokiteltu yhä syöpää aiheuttavaksi (karsinogeeni) ja runsas altistuminen voi aiheuttaa munuaisvaurion.

Käytä valmiita värejä sen sijaan että joutuisit hengittämään myrkyllistä pigmenttipölyä. Kun käsittelet pigmenttejä, käytä hiukkassuojainta P3.

23.10.2017

Sivun alkuun