Litografia

työhuone-litopöytä-8

lito1
Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen

Perinteiseen kivelle tehtävään litografiaan liittyvät materiaalit sisältävät vain vähän haitallisia liuottimia. Suurimmat vaarat aiheuttavat lukuisat hapot esim. typpihappo C, fosforihappo C, karpolihappo T (älä käytä), etikkahappo C ja emäkset esim. lipeä eli natriumhydroksidi C (kaustinen sooda), kalialuna jne., joita käytetään kiven käsittelyssä.

Litografiassa käytetään myös paljon jauheen muodossa olevia materiaaleja esim. talkkia, arabikumia, alunaa ja hartsia. Käytä vain puhdistettua talkkia, sillä puhdistamaton saattaa sisältää asbestia T.

Katso kohdat: Hapot, Emäkset ja Muut jauheet ja pölyävät materiaalit.

Kivipainossa käytettäviä liuottimia ovat esim.:

 • Litotussit sisältävät vahaa, saippuaa, lamppumustaa sekä liuottimia kuten tärpätti Xn, mineraalitärpätti Xn tai etanoli F .
 • Vesiliukoiset tussit saattavat sisältää emäksisiä aineita. Käytä tussia varoen, ettei sitä joudu silmiin. Huuhtele iholle roiskunut tussi vedellä.

Jos ruiskutat tussia, käytä silmäsuojaimia, hengityssuojainta ja suojakäsineitä.

 • Ulospesuaine Litotiini sisältää mm. mineraalitärpättiä ja mäntyöljyä.
 • Kuvapohjan vahvistus tehdään asfalttiliuoksella, joka sisältää pikeä, öljyä tai tärpättiä.
 • Perinteiset öljypohjaiset painovärit ovat melko turvallisia, jos et käytä niihin ylimääräisiä haitallisia tai jopa myrkyllisiä aineita sisältäviä apuaineita. Kuivumista nopeuttavat aineet saattavat sisältää myrkyllisiä metalliyhdisteitä kuten kobolttia Xn, lyijyä T tai mangaania.
 • Nahkoittumisen estoaineet (anti-dry fluid aerosols) saattavat sisältää haitallisia liuottimia. Käytä niitä varoen, mutta selviät ilman niitä, jos käytät värejä säästäen. Myös väripurkkien pinnalle voi käyttää erilaisia kalvoja estämään värin kuivumisen.

Käytä aina suojakäsineitä liuotinpohjaisten materiaalien kanssa. Myös lamppumustan ja asfaltin joutumista iholle on vältettävä. Molemmat ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia.

Happojen käsittely vaatii silmäsuojaimien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttöä. Painopöytä olisi hyvä varustaa kohdepoistolla.

 • Ulkomaisissa oppaissa saatetaan suositella kuvan poistamiseen kiveltä fenolin T ja moottoribensiinin F+, T, sekoitetta. Älä käytä.
 • Kuvan poistaminen kiveltä sujuu parhaiten perinteiseen tapaanhiomalla käyttäen toista kiveä, vettä ja carborundum-jauhetta.

 

Metallilevylle tehtävään litografiaan liittyvät liuottimet:

 • Kuva-aiheen vahvistamisessa käytettävät vinyylilakat voivat sisältää haitallisia liuottimia kuten esim. isopropanolia F ja ksyleeniä Xn, jotka ovat voimakkaasti keskushermostoon vaikuttavia aineita.
 • Korjaukset tehdään kohtalaisen haitallisilla liuottimilla, kuten mineraalitärpätti ja kerosiini. Kaupalliset korjailuaineet saattavat sisältää myrkyllisiä liuottimia esim. moottoribensiiniä F+, T. Älä käytä korjailuaineita, jos et tunne niiden sisältöä.
 • Moottoribensiini, petrol (UK.) gasoline (USA) saattaa sisältää myrkyllisiä lyijy-yhdisteitä T ja bentseeniä T. (käyttö liuotinaineena kielletty Suomessa).

Offsetpainovärit ja niihin kuuluvat ohenteet, transparentit ja puhdistusaineet saattavat sisältää haitallisia jopa myrkyllisiä liuottimia kuten esim. metyleenikloridiaXn N ja glykolieettereitä T tai Xn.

Kun käytetään painamiseen liuotinpohjaisia värejä, myös vedosten kuivaushylly vaatii tehokasta kohdepoistoa. Myös painettaessa kohdepoisto on tarpeen. Käytä suojakäsineitä

Metallilevylle tehtävässä litografiassa vaarallisimmat aineet ovat ammoniumkromaatti E T+ N, kaliumdikromaatti T, hapot ja emäkset sekä eräät liuottimet. Näiden aineiden käsittely vaatii erityisen hyvää suojautumista. Katso Muut fotomateriaalit

Litografiatyöskentelyssä on paljon fyysisesti kuormittavia työvaiheita, joista voi seurata myöhemmin vaikeita tuki- ja liikuntaelin vaivoja. Yritä löytää paras työasento, vaihtele eri työvaiheita eli vältä saman työvaiheen pitkäkestoista suorittamista mahdollisuuksien mukaan esim.: kiven hionta. linkki Ehkäise fyysisiä rasitusvammoja

Katso kohdat: Liuottimet, Hapot, Emäkset ja Muut fotomateriaalit.

Sivun alkuun